Arkivbildarnamn Bildad år Verksamhet Upphörd år Kommun
A 4 civila personalklubb, Östersund 1940 Upphörd 1980 Östersunds kommun
A 4, F 4, I 5:s underbefälsföreningars samarbetskommitté
Upphörd 1951 Östersunds kommun
A 4 Idrottsförening 1902 Upphörd
Östersunds kommun
A 4 kompaniofficersförening 1913 Upphörd 1981 Östersunds kommun
A 4 kompaniofficersmäss
Upphörd
Östersunds kommun
A 4 ORF- förening (Officerarnas Riksförbund ) 1981 Upphörd 1996 Östersunds kommun
A 4 plutonofficerskår
Upphörd
Östersunds kommun
A 4 underbefälskår
Upphörd
Östersunds kommun
A 4 underbefälskårs pensions- och sparkassa
Upphörd
Östersunds kommun
A 4 underofficerskårs diskussionsaftnar
Upphörd
Östersunds kommun
A 4 underofficerskårs ekonomikassa, se äv. A 4 kompaniofficersförening
Upphörd
Östersunds kommun
A 4 underofficerskårs sparkassa 1910 Upphörd
Östersunds kommun
A 4 underofficersmäss
Upphörd
Östersunds kommun
AB Jemtlands goodtemplarbank 1885 Upphörd 1902
AB Karlsberg, Brunflo 1908 Upphörd 1954 Östersunds kommun
AB Näldens mejeri 1895 Upphörd 1938 Krokoms kommun
ABF, avd. 1437, Tavnäs, med bibliotek
Upphörd
Bräcke kommun
ABF avd. 1596, Lit 1950 Upphörd 1969 Östersunds kommun
ABF avd. 938, Gäddede 1956 Upphörd
Strömsunds kommun
ABF avdelning nr 50, Rödön 1956 Upphörd 1969 Krokoms kommun
ABF Frösön
Upphörd 1971 Östersunds kommun
ABF Gällö
Upphörd
Bräcke kommun
ABF Hammarstrand 1932 Upphörd 1946 Ragunda kommun
ABF Hunge
Upphörd
Bräcke kommun
ABF Härjedalen 1973 Upphörd 2010 Härjedalens kommun
ABF Jämtland
Upphörd 1968
ABF Jämtland:s bokcafé, Östersund 1984 Upphörd 1991 Östersunds kommun
ABF Jämtland-Härjedalens distrikt 1924 Upphörd 1967
ABF Järpen, Studiecirkel nr 68 1913 Upphörd
Åre kommun
ABF Krångede 1945 Upphörd 1967 Ragunda kommun
ABF Kälarne 1953 Upphörd
Bräcke kommun
ABF lokalavd. 543, Mörsil, med bibliotek
Upphörd
Åre kommun
ABF lokalavd. 889, Mattmar, med bibliotek
Upphörd
Åre kommun
ABF lokalavdelning 1612, Brunflo 1934 Upphörd 1968 Östersunds kommun
ABF lokalavdelning nr 1033, Näskott 1946 Upphörd 1956 Krokoms kommun
ABF lokalavdelning nr 823 Fors med omnejd 1960 Upphörd 1969 Ragunda kommun
ABF Nordvästra regionen 1968 Upphörd 2002 Strömsunds kommun
ABF Ragunda
Upphörd 2000 Ragunda kommun
ABF:s bibliotek, Häggenås
Upphörd 1965 Östersunds kommun
ABF:s bibliotek nr 1001 Sveg


Härjedalens kommun
ABF:s bibliotek nr 1270 Kolsätt 1933

Härjedalens kommun
ABF.s bibliotek nr 1292 Ransjö, Linsell 1933

Härjedalens kommun
ABF:s bibliotek nr 1296, Östansjö 1931 Upphörd 1965 Härjedalens kommun
ABF:s bibliotek nr 1343, Nyhem 1934 Upphörd
Bräcke kommun
ABF:s bibliotek nr 1471, Ytterberg
Upphörd
Härjedalens kommun
ABF:s bibliotek nr 1493, Särvsjön, Hede 1935 Upphörd 1966 Härjedalens kommun
ABF:s bibliotek nr 1510, Gillhov
Upphörd
Bergs kommun
ABF:s bibliotek nr 1612 , Brunflo
Upphörd
Östersunds kommun
ABF:s bibliotek nr 948, Frösön 1927 Upphörd 1967 Östersunds kommun
ABF:s bibliotek, Östersund 1917 Upphörd 1950 Östersunds kommun
ABF:s lokalavdelning, Lillhärdal 1918 Upphörd 1965 Härjedalens kommun
ABF:s lokalavdelning nr 1038, Ytterhogdal
Upphörd 1973 Härjedalens kommun
ABF:s lokalavdelning nr 1091, Hammerdal 1946 Upphörd 1969 Strömsunds kommun
ABF:s lokalavdelning nr 1402, Föllinge med bibliotek 1932 Upphörd
Krokoms kommun
ABF:s lokalavdelning nr 1413, Rissna 1940 Upphörd
Bräcke kommun
ABF:s lokalavdelning nr 305, Vemdalen
Upphörd 1973 Härjedalens kommun
ABF:s lokalavdelning nr 50, Hissmofors 1914 Upphörd 1956 Krokoms kommun
ABF:s lokalavdelning nr 694, Tännäs
Upphörd 1973 Härjedalens kommun
ABF:s lokalavdelning, Tandsbyn
Upphörd
Östersunds kommun
ABF:s skogsarbetarebibliotek nr 502, Jormvattnet


Strömsunds kommun
ABF:s studiebibliotek nr 285, Lillhärdal 1918 Upphörd
Härjedalens kommun
ABF.s studiecirkelbibliotek nr 1087, Lövberga
Upphörd
Strömsunds kommun
ABF:s studiecirkelbibliotek nr 50, Hissmofors 1914

Krokoms kommun
ABF:s vandringsbibliotek nr 222, Vitvattnet
Upphörd
Bergs kommun
ABF Storsjö 1956 Upphörd 1967 Bergs kommun
ABF Strömsund 1938 Upphörd 2000 Strömsunds kommun
ABF Stugun
Upphörd 1969 Ragunda kommun
ABF Sveg 1925 Upphörd 1973 Härjedalens kommun
ABF Sydjämtland 1967 Upphörd
Bergs kommun
ABF Östersunds lokalavdelning 1917 Upphörd 1967 Östersunds kommun
ABF Östersundsregionen 1967 Upphörd 1969 Östersunds kommun
ABF-bibliotek nr 1581, se Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 786, Pilgrimstad


Bräcke kommun
Absolutisternas centralförening i Ström


Strömsunds kommun
Absolutistföreningen i Hillsand 1895 Upphörd
Strömsunds kommun
Aksel Lindström Sällskapet 1994 Verksam
Östersunds kommun
Aktiebolaget Strömdalen, Berg 1915 Upphörd 1924 Bergs kommun
Aktiespararklubben, Föllinge


Krokoms kommun
Aktiv ungdom, Ytterhogdal se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Aktiva seniorer ÖstersundAlanäs Högerförening, Alanäs 1948 Upphörd 1960 Strömsunds kommun
Alanäs kooperativa byggnadsförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Alanäs rödakorskrets 1921 Upphörd 1973 Strömsunds kommun
Alanäsets kooperativa handelsförening, Albacken
Upphörd 1931 Bräcke kommun
Alavattnets LS av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
Alliance Francaise, Östersund 1948 Verksam
Östersunds kommun
Alliansen Norsgården
Verksam
Bergs kommun
Almåsa Alpina Klubb
Verksam
Krokoms kommun
Alsen-Mattmars lottakår
Upphörd
Krokoms kommun
Alsen-Offerdals kretsloge av IOGT 1939 Upphörd
Krokoms kommun
Alsenbygdens arbetarekommun 1942 Upphörd 1968 Krokoms kommun
Alsenbygdens klövvårdsförening 1969

Krokoms kommun
Alsenbygdens RLF- avd. 1945 Upphörd 1969 Krokoms kommun
Alsens bygdegårdsförening 1945 Verksam
Krokoms kommun
Alsens frivilliga brandkår


Krokoms kommun
Alsens föreläsningsförening 1955 Upphörd 1975 Krokoms kommun
Alsens hembygdsförening 1947 Verksam
Krokoms kommun
Alsens IF 1923 Verksam
Krokoms kommun
Alsens kretsloge av IOGT 1907 Upphörd 1939 Krokoms kommun
Alsens LRF-avdelning 1969 Verksam
Krokoms kommun
Alsens musikcirkel 1941

Krokoms kommun
Alsens Rödakorskrets 1937 Verksam
Krokoms kommun
Alsens skytteförening


Krokoms kommun
Alsens skyttegille 1894 Upphörd 1899 Krokoms kommun
Alsens socialdemokratiska arbetarkommun / S-förening
Verksam
Krokoms kommun
Alsens västra avd. av CKF 1947 Upphörd 2004 Krokoms kommun
Alsens västra RLF- avd. 1938 Upphörd 1969 Krokoms kommun
Alsens västra socialdemokratiska ungdomsklubb SDUK
Upphörd
Krokoms kommun
Alsentravets ekonomiska förening, se Västra Jämtlands Travklubb 1993 Upphörd 2000 Krokoms kommun
Amatörcirkeln Solstjärnan, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Amatörsällskapet Dulcéda, Järpen


Åre kommun
Amatörteaterklubben Vi, Havsnäs 1942 Upphörd
Strömsunds kommun
Ammers baptistförsamling / friförsamling 1857 Upphörd
Ragunda kommun
Ammers idrottssällskap 1944

Ragunda kommun
Ammers kvarnbolag 1892 Upphörd
Ragunda kommun
Ammers sågförening u.p.a. 1949 Upphörd
Ragunda kommun
Amnesty International, grupp 178, Strömsund 1974 Vilande
Strömsunds kommun
Amnesty International, grupp 182 i Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Andelsföreningen Föreningsbion u.p.a.
Upphörd
Östersunds kommun
Anders Backmans arkiv


Bergs kommun
Anläggningsarbetarnas samorganisation
Upphörd

Ansjö Blåbandsförening


Bräcke kommun
Anvikssjöns fiskevårdsområdesförening (FVO) 1991 Verksam
Bräcke kommun
Arbetarnas Idrottsförening, Östersund


Östersunds kommun
Arbetarrörelsens arkiv, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Arbetarrörelsens maskincentral, Östersund 1981 Upphörd
Östersunds kommun
Arbetarrörelsens medieförening i Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Arbetsgruppen för Europeisk vandringsled
Upphörd

Arbetsgruppen Överlevnad 2003 Upphörd 2005 Östersunds kommun
Arbetslöshetskommittén, Sundsjö
Upphörd
Bräcke kommun
Arvesunds bibliotek


Åre kommun
Arvesunds frys ek. förening 1959 Upphörd 1975 Åre kommun
Arvesunds mejeriförening 1908 Upphörd 1939 Åre kommun
Aspans LS av SAC


Härjedalens kommun
Aspås avdelning av CUF 1943 Upphörd
Krokoms kommun
Aspås badhusförening u.p.a. 1937 Upphörd 1995 Krokoms kommun
Aspås Baptistförsamling 1856 Upphörd 1941 Krokoms kommun
Aspås brandstyrelse


Krokoms kommun
Aspås CKF-avdelning 1941

Krokoms kommun
Aspås Idrottsförening 1930 Verksam
Krokoms kommun
Aspås konsumtionsförening 1917 Upphörd 1928 Krokoms kommun
Aspås lokalavd. av Jämtlands skogsägareförening 1936 Upphörd 1948 Krokoms kommun
Aspås LRF-avdelning 1930 Upphörd
Krokoms kommun
Aspås lutherska missionsförening (EFS)
Upphörd
Krokoms kommun
Aspås motorsåg
Upphörd 1992 Krokoms kommun
Aspås SDUK
Upphörd 1942 Krokoms kommun
Aspås socialdemokratiska arbetarkommun 1939 Verksam
Krokoms kommun
Aspås-Rödöns konsumtionsförening 1919 Upphörd
Krokoms kommun
Aspås-Rödöns rödakorskrets 1951 Verksam
Krokoms kommun
Aspåsnäsets rid- och körklubb 1981 Upphörd
Krokoms kommun
Astma- och allergiföreningen i Berg 1991 Upphörd 2004 Bergs kommun
Astma- och allergiföreningen i Jämtlands län 1956 Verksam

Avd. 1462 av Framtidsförbundets allmänna sjukkassa och läkarvårdskassa i Ytterberg 1939 Upphörd
Härjedalens kommun
Axel Sjödins personarkiv, Arvesund
Upphörd
Åre kommun
Backe arbetslöshetsförening 1931 Upphörd
Strömsunds kommun
Backe missionsförsamling
Upphörd 2005 Strömsunds kommun
Backe socialdemokratiska förening 1913 Vilande
Strömsunds kommun
Backens mejeri AB, Månsåsen 1885 Upphörd 1891 Åre kommun
Banavdelningspersonalens yrkesorganisation, Östersund


Östersunds kommun
Barnens dag, Strömsund


Strömsunds kommun
Barnomsorgsgruppen i Östersund 1977


Barntemplet nr 224 Hjärpens framtid 1915 Upphörd
Åre kommun
Barntemplet nr 68 Decemberblommans Krona av IOGT, Dvärsätt 1884 Upphörd
Krokoms kommun
Berg-Ovikens Biodlareförening, lokalavd. av Sveriges Biodlares riksförbund 1929 Upphörd 1969 Bergs kommun
Berg-Åsarna-Klövsjö hästavelsförening 1937 Upphörd
Bergs kommun
Berg/Gillhovs rödakorskrets 1916 Upphörd 2009 Bergs kommun
Berge skyttegille, Frösön


Östersunds kommun
Bergs andelsmejeriförening u.p.a., Svenstavik 1929 Upphörd 1941 Bergs kommun
Bergs Baptistförsamling 1864 Upphörd 1990 Bergs kommun
Bergs bilförening u.p.a.
Upphörd
Bergs kommun
Bergs hembygdsförening
Verksam
Bergs kommun
Bergs idrottsklubb 1934 Verksam
Bergs kommun
Bergs- Korpen, lokalförbund, Svenstavik 1974 Verksam
Bergs kommun
Bergs kreatursförsäkringsbolag 1898 Upphörd
Bergs kommun
Bergs kretsloge av IOGT 1907 Upphörd
Bergs kommun
Bergs kår av Frälsningsarmén


Bergs kommun
Bergs lottakår 1968 Upphörd
Bergs kommun
Bergs LRF
Verksam
Bergs kommun
Bergs mejeriförening u.p.a., Offerdal 1904 Upphörd
Krokoms kommun
Bergs PRO 1965 Verksam
Bergs kommun
Bergs Reumatikerförening 1984 Upphörd 1997 Bergs kommun
Bergs socialdemokratiska arbetarekommun


Bergs kommun
Bergs socialdemokratiska arbetarekommun/ Berg-Hackås S-förening 1925 Verksam
Bergs kommun
Bergs socialdemokratiska kvinnoklubb 1955 Upphörd 1979 Bergs kommun
Bergs sångarförbund 1909 Verksam
Bergs kommun
Bergs tennisklubb 1948 Upphörd
Bergs kommun
Bergs trafikförening u.p.a. 1921 Upphörd 1931 Bergs kommun
Bergs tvättstugeförening u.p.a., Svenstavik 1945 Upphörd 1974 Bergs kommun
Bergsbygdens jordbrukskassa
Upphörd
Bergs kommun
Bergsbygdens konsumtionsförening, Svenstavik
Upphörd

Bergsgruppen 1971 Vilande
Bergs kommun
Bertil Dahlbergs personarkiv,Tännäs LS av SAC med flera


Härjedalens kommun
Betelförsamlingens i Östersund och Östersunds Baptistförsamlings odelade arkiv 1864 Verksam
Östersunds kommun
Biblioteksföreningen Edsförbundet, Näverede 1923 Upphörd
Ragunda kommun
Bilbasvägföretaget Byom-Bysjön-Västerut 1944 Upphörd
Östersunds kommun
Bildningsförbundet Mittnorrland
Verksam

Bilhandelsektionen av Jämtlands läns motorbranschföreningBingoalliansen Röröbingon 1979 Upphörd 1986 Åre kommun
Biograf Hölleborg, Utanede, Bispgården 1957

Ragunda kommun
Biografsamarbetskommittén, Rätan


Bergs kommun
Birger Nilssons personarkiv


Östersunds kommun
Birka Folkhögskolas Elevförbunds Kreditförening upa, se Birkaförbundet, Ås


Krokoms kommun
Birkaförbundet, Ås 1902 Verksam
Krokoms kommun
Bispfors byggnadsförening

1975 Ragunda kommun
Bispfors husmodersförening 1950 Upphörd 1972 Ragunda kommun
Bispfors syndikalistiska kvinnoklubb 1937 Upphörd 1940 Ragunda kommun
Bispgårdens bastu- och motionsförening 1979 Upphörd 1994 Ragunda kommun
Bispgårdens idrottsförening 1905 Verksam
Ragunda kommun
Bispgårdens missionsförsamling
Upphörd 2003 Ragunda kommun
Bispgårdens vägförening 1969 Verksam
Ragunda kommun
Bjärme Såg- och Tröskförening u.p.a. 1972 Verksam
Östersunds kommun
Björkbackaparkens bouleklubb 2003
2007 Östersunds kommun
Björkvattnets skytteförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Björnbergets alpina klubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Björnbäckens vägsamfällighet


Härjedalens kommun
Björnänge lantmannaförening 1908 Upphörd
Åre kommun
BK Älgen 1943 Verksam
Östersunds kommun
Blomängens scoutkår av Sveriges scoutförbund (SFS) 1959 Upphörd 1982 Östersunds kommun
Blåbandsföreningen i Ottsjön, se Ottsjöns Baptistförsamling


Krokoms kommun
Blåbandsföreningen nr 1984 Mosippan, Hede 1912 Upphörd
Härjedalens kommun
Blåbandsföreningen nr 821 Gnistan, Hillsand 1898 Upphörd
Strömsunds kommun
Blåsjöns SSU 1954 Upphörd 1958 Strömsunds kommun
Blåsjöns syförening, se Frostvikens lutherska missionsförening av EFS


Strömsunds kommun
BMK Boston 1976 Verksam
Östersunds kommun
Boddas minnes byggnadsförening upa, Flatnor 1913 Upphörd 1947 Bräcke kommun
Bodsjö Arbetarekommun
Upphörd
Bräcke kommun
Bodsjö Hembygdsförening


Bräcke kommun
Bodsjö lantmannaförening


Bräcke kommun
Bodsjö lokalavdelning av RLF 1944 Upphörd 1969 Bräcke kommun
Bodsjö socialdemokratiska ungdomsklubb
Upphörd
Bräcke kommun
Bodsjö uppköpsförening 1908 Upphörd 1935 Bräcke kommun
Bodsjöbygdens Skoterklubb 1991 Verksam
Bräcke kommun
Bodums föreläsningsförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Bodums kommunistiska ungdomsklubb


Strömsunds kommun
Bodums socialdemokratiska arbetarkommun/S-förening 1913 Upphörd
Strömsunds kommun
Bodums socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd
Strömsunds kommun
Bodums socialdemokratiska ungdomsklubb SDUK 1931 Upphörd
Strömsunds kommun
Boggsjö Baptistförsamling, Rissna 1882 Upphörd 1943 Bräcke kommun
Bonäshamns socialdemokratiska kvinnoklubb 1954 Upphörd 1969 Åre kommun
Borglunda Intresseförening 1991 Upphörd 2000 Ragunda kommun
Borgvattnets avd. av SLU 1939 Upphörd
Ragunda kommun
Borgvattnets lokalavdelning av MHF 1955 Upphörd 1983 Ragunda kommun
Borgvattnets socialdemokratiska arbetarekommun 1926 Upphörd 1974 Ragunda kommun
Bostadsrättsföreningen Iden, HSB Östersund 1942

Östersunds kommun
Bostadsrättsföreningen Knipan, Bräcke 1960

Bräcke kommun
Brandstodskommittén i Berg av Jämtlands läns brandförsäkringsbolag


Bergs kommun
Brattbäckens CKF 1942 Verksam
Strömsunds kommun
Bredbyns gymnastikförening
Upphörd
Krokoms kommun
Bredbyns Vita Band, Offerdal 1924 Upphörd 2003 Krokoms kommun
Brita Edlunds personarkiv, Hålland
Upphörd
Åre kommun
Bruksvallarnas bibliotek 1947

Härjedalens kommun
Bruksvallarnas byalagsförening se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Bruksvallarnas idrottsförening se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Bruksvallarnas SDUK
Upphörd
Härjedalens kommun
Bruksvallarnas socialdemokratiska arbetarekommun 1946 Upphörd 1970 Härjedalens kommun
Bruksvallarnas socialdemokratiska kvinnoklubb 1959 Upphörd 1961 Härjedalens kommun
Brunflo Blåbandsförening 1915 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo brandstyrelse 1923 Upphörd 1946 Östersunds kommun
Brunflo curlingklubb
Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo folkdansgille 1981 Upphörd 2009 Östersunds kommun
Brunflo folkpensionärsförening


Östersunds kommun
Brunflo GDV, Gammaldansens vänner 1978 Upphörd 2004 Östersunds kommun
Brunflo gymnastikförening 1954 Verksam
Östersunds kommun
Brunflo gårdsägareförening u.p.a.
Upphörd 1981 Östersunds kommun
Brunflo Hembygdsförening 1946 Verksam
Östersunds kommun
Brunflo husmodersförening
Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo Idrottsförening 1925 Verksam
Östersunds kommun
Brunflo kooperativa handelsförening
Upphörd 1921 Östersunds kommun
Brunflo kretsloge av IOGT
Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo, Lockne och Marieby hästavelsförening 1938 Upphörd 1984 Östersunds kommun
Brunflo lokalavdelning av MHF 1952 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo lottakår 1942 Upphörd 2002 Östersunds kommun
Brunflo lutherska missionsförening av EFS 1894 Upphörd ca 1925 Östersunds kommun
Brunflo Majblommekommitté 1936 Verksam
Östersunds kommun
Brunflo Rödakorskrets 1937 Upphörd 2008 Östersunds kommun
Brunflo Sim 1977 Upphörd 1987 Östersunds kommun
Brunflo Socialdemokratiska förening 1910 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo socialdemokratiska kvinnoklubb 1927 Upphörd 2000 Östersunds kommun
Brunflo sångförening / Brunflokören 1926 Verksam
Östersunds kommun
Brunflo teaterförening 1966 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo västra CKF-avdelning 1941 Upphörd 2009 Östersunds kommun
Brunflo västra folkpartiförening
Upphörd
Östersunds kommun
Brunflo Östra avd. av Centerns Ungdomsförbund (CUF) 1931 Upphörd 1964 Östersunds kommun
Brunflo östra folkpartiförening 1934 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflobygdens SPF-avdelning 1979 Verksam
Östersunds kommun
Brunfloortens JUF avdelning 1930 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflos avd av CUF 1976 Upphörd
Östersunds kommun
Brunflovikens konsumtionsförening 1916 Upphörd 1922 Östersunds kommun
Bryngelhögens LS av SAC 1922 Upphörd 1964 Bergs kommun
Bräcke ABF-avdelning 1921 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke Baptistförsamling 1864 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke Folketshusförening 1920 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke föreläsningsförening 1910 Upphörd 1968 Bräcke kommun
Bräcke hästförsäkringsförening


Bräcke kommun
Bräcke idrottshistoriska förening 1985

Bräcke kommun
Bräcke konsumentgille 1997 Upphörd
Bräcke kommun
Bräcke kår av Frälsningsarmén
Upphörd
Bräcke kommun
Bräcke lantmannaförening 1910

Bräcke kommun
Bräcke lokalavdelning av MHF 1949 Vilande
Bräcke kommun
Bräcke lokalavdelning av RLF, se Bräcke-Nyhems LRF-avdelning 1944 Upphörd 1970 Bräcke kommun
Bräcke lottakår 1940 Upphörd
Bräcke kommun
Bräcke ridklubb 1970 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke Rödakorskrets 1916 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke S-förening 1911 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke socialdemokratiska arbetarkommun 1973 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke socialdemokratiska kvinnoklubb 1927 Upphörd 1984 Bräcke kommun
Bräcke sportklubb 1916 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke SSU 1924 Upphörd
Bräcke kommun
Bräcke SSU-krets 1924 Upphörd 1968 Bräcke kommun
Bräcke teaterförening
Verksam
Bräcke kommun
Bräcke-Gällö CUF 1979 Upphörd 1981 Bräcke kommun
Bräcke-Gällö konstförening 1978 Verksam
Bräcke kommun
Bräcke-Nyhem LRF-avdelning 1970 Upphörd 1997 Bräcke kommun
Bräckekretsen av Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök (NSMPD) 1984 Upphörd
Bräcke kommun
Bräckeortens Hantverksförening 1926 Upphörd
Bräcke kommun
Butik 5 av konsumtionsföreningen Stugubygden 1912 Upphörd
Ragunda kommun
Byalaget Härjeland, Ytterhogdal se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens


Härjedalens kommun
Byalaget i Överberg se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Byalaget Sjöfåglarna 1977 Upphörd
Östersunds kommun
Bygdegillet Ovaskogsingan 1976 Upphörd
Härjedalens kommun
Bygdegårdsföreningen Stenhammaren u.p.a., Mattmar 1889 Verksam
Åre kommun
Bygdegårdsföreningen Storliengården 1948 Verksam
Åre kommun
Bygget-Sösjö SDUK 1927 Upphörd
Bräcke kommun
Byggnadsföreningen Betlehem upa, se Ottsjöns Baptistförsamling


Krokoms kommun
Byggnadsföreningen Borgens väl upa, se Logen nr 622 Borgens väl av IOGT, Namn 1899 Upphörd 1975 Bergs kommun
Byggnadsföreningen Bruksvallarna, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Mörsil 1917 Upphörd
Åre kommun
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Vigge 1927 Upphörd 1958 Bergs kommun
Byggnadsföreningen Folkets hus, Skålan 1945 Upphörd 1992 Bergs kommun
Byggnadsföreningen Folkets hus, Ytterån 1945 Upphörd 1968-1969 Krokoms kommun
Byggnadsföreningen Fram upa, Rissna 1911 Upphörd 1978 Bräcke kommun
Byggnadsföreningen Framtidens hopp upa, Glöte 1924 Upphörd 1947 Härjedalens kommun
Byggnadsföreningen Fridshem, Handog, se Logen nr 380 Fridens hem av IOGT, Handog


Östersunds kommun
Byggnadsföreningen Furumo, u.p.a. 1930 Upphörd
Bergs kommun
Byggnadsföreningen Fyrväpplingen, Gäddede, se Logen nr 4716 Fyrväpplingen av IOGT, Gäddede


Strömsunds kommun
Byggnadsföreningen Förr och nu upa, Heljesund 1910 Upphörd
Åre kommun
Byggnadsföreningen Godtemplars u.p.a., Böle, Hallen 1920 Upphörd
Åre kommun
Byggnadsföreningen Hackås föreningshus u.p.a. 1904 Verksam
Bergs kommun
Byggnadsföreningen Hallgården u.p.a., Hallen 1938 Upphörd 1978 Åre kommun
Byggnadsföreningen Heimdal u.p.a., Lit 1912 Upphörd 1949 Östersunds kommun
Byggnadsföreningen Jämteborg u.p.a.


Östersunds kommun
Byggnadsföreningen Jämtlands landstormsmäns fjällstuga upa 1933 Upphörd 1955 Åre kommun
Byggnadsföreningen Järpe skans skyttar u.p.a. 1945 Upphörd 1987 Åre kommun
Byggnadsföreningen Kluksgården, se Logen nr 345 Jämtlands värn av IOGT


Krokoms kommun
Byggnadsföreningen Känn din tid upa, Nyhem, se Logen nr 2068 Vårblomman av IOGT, Nyhem


Bräcke kommun
Byggnadsföreningen Nordanborg u.p.a., Norderåsen 1921 Upphörd 1983 Östersunds kommun
Byggnadsföreningen Norden, Kälarne
Upphörd
Bräcke kommun
Byggnadsföreningen Nordens krona upa, Månsåsen
Upphörd 1982 Åre kommun
Byggnadsföreningen nykterhetsfolkets hus u.p.a. 1901 Upphörd 1965 Härjedalens kommun
Byggnadsföreningen Nytta och nöje, Långå 1943 Verksam
Härjedalens kommun
Byggnadsföreningen Ringblomman, Ringsta, Lit, se Logen nr 385 Ringblomman av IOGT, Ringsta 1931 Verksam
Östersunds kommun
Byggnadsföreningen Strömkarlen u.p.a., Järpen 1906 Upphörd
Åre kommun
Byggnadsföreningen Sveaborg u.p.a., Alsen, se Logen nr 347 Sveaborg av IOGT, Alsen


Krokoms kommun
Byggnadsföreningen Thron upa, Tavnäs 1904 Upphörd 1966 Bräcke kommun
Byggnadsföreningen Tro och Hopp upa, Joxåsen 1903 Upphörd 1969 Bergs kommun
Byggnadsföreningen Åvallen u.p.a. 1931 Upphörd
Östersunds kommun
Bäckedals folkhögskolas idrottsförening, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Böle byggnadsförening u.p.a., se även Logen Sångarfanans byggnadsförening 1932 Upphörd 1949 Bergs kommun
Böle LS av SAC, Rätan 1919

Bergs kommun
Böle skytteförening, Järpen


Åre kommun
Böle-Röjans arbetarekommun 1941 Upphörd 1957 Bergs kommun
Bölestrand socialdemokratiska kvinnoklubb 1945 Upphörd 1950
Café Arnljot 1992 Upphörd 1996 Östersunds kommun
Carl Justus Ljusbergs arkiv, Hede


Härjedalens kommun
Carl Åströms arkiv
Upphörd
Östersunds kommun
Celiakiföreningen 1986 Verksam
Östersunds kommun
Centerns kommunkrets, Strömsunds kommun 1920 Verksam
Strömsunds kommun
Centerns kommunorganisation i Östersund
Verksam
Östersunds kommun
Centerpartiet i Berg
Verksam
Bergs kommun
Centerpartiet i Undersåker


Åre kommun
Centerpartiets kommunorganisation i Hede 1970 Upphörd 1974 Härjedalens kommun
Centralförbundet Arbetets Frihet 1924 Upphörd

Centralförbundet för nykterhetsundervisningCentralstyrelsen för IOGT, Östersund 1930 Upphörd
Östersunds kommun
Chefssekreterarna Östersund 1986 Upphörd 2015 Östersunds kommun
Chilekommittén, Östersund 1973 Upphörd
Östersunds kommun
Cirkusskolan Kul och Bus


Östersunds kommun
Civilförvaltningens personalförbund avd. 33, Östersund 1942 Upphörd 1970 Östersunds kommun
Civilmilitära tjänstemannaföreningens lokalavd. i Östersund


Östersunds kommun
Club- 73 Vemdalen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1973

Härjedalens kommun
Club Mediterraneen
Upphörd
Östersunds kommun
Coompanion Jämtlands län 1987 Verksam

Curlingalliansen Östersund-Frösön-Lit-Brunflo 1967 Upphörd
Östersunds kommun
Curlingklubben Boet 1961 Upphörd
Östersunds kommun
Curlingklubben Oden
Upphörd
Östersunds kommun
Curlingklubben Storsjön 1983 Upphörd 1992 Östersunds kommun
Cykelfrämjandet, Östersundskretsen


Östersunds kommun
Cykelklubben Z-ta 1973 Upphörd 1984 Östersunds kommun
Daghemmet Emanuel, Östersund 1913 Upphörd 1994 Östersunds kommun
Dalblommans bibliotek nr 1699, se logen nr 373 Dalblomman av IOGT, Offerdal


Krokoms kommun
Dalblommans byggnadsförening upa, se logen nr 373 Dalblomman av IOGT, Offerdal


Krokoms kommun
Dalblommans studiecirkel, se logen nr 373 Dalblomman av IOGT, Offerdal


Krokoms kommun
Damkören Gastar och Troll 1904 Upphörd 1926 Östersunds kommun
Dammåns fiskevårdsområde 1930-tal Verksam
Åre kommun
DansminnenDatorföreningen Medio 1992 Upphörd 2002 Östersunds kommun
De arbetslösas förening, Östersund, se 10001
Upphörd
Östersunds kommun
De arbetslösas förening, Östersund, se LO-sektionen i Östersund / Storsjöbygdens FCO


Östersunds kommun
De Förenade FNL-gruppernaDe kristna samfundens nykterhetsrörelse, DKSN, i Jämtlands länDe Ungas Förbund i Sikås 1908 Upphörd
Strömsunds kommun
Den Lappska ungdomens missionsförening
Upphörd

DHR Krokom 1974 Upphörd 2001 Krokoms kommun
DHR lokalavdelning Bräcke 1972 Upphörd 1998 Bräcke kommun
DHR:s syförening Myran i Östersund


Östersunds kommun
DHR:s ungdomsklubb i Östersund 1966 Upphörd 1973 Östersunds kommun
DHR:s Östersundsavdelning 1940 Verksam
Östersunds kommun
DHR Strömsundsavdelningen 1959 Verksam
Strömsunds kommun
DHR Tåsjö-Fjällsjö 1968 Upphörd 2001 Strömsunds kommun
DHR Västjämtlandsavdelningen 1975 Verksam
Åre kommun
Diabetesföreningen i Jämtlands län 1952 Verksam

Diabetesföreningen Västra JämtlandDiskussionsföreningen Tyst, Kälen 1890 Upphörd
Krokoms kommun
Diskussionsklubben Nytta och nöje, Handog, Lit 1902 Upphörd 1912 Östersunds kommun
Distriktsköterskeföreningen, Jämtland 1952 Verksam

Djurskyddet i Jämtlands län 1950 Verksam

Dockmyrs byggnadsförening upa, se Logen nr 1802 Skogsblomman av IOGT, Dockmyr


Bräcke kommun
Dragspelsklubben Jämtbälgen 1972 Verksam
Östersunds kommun
Duvbergs vägsamfällighet


Härjedalens kommun
Duveds arbetarekommun/S-förening
Upphörd
Åre kommun
Duveds avd. av CKF / SLKF 1947 Upphörd 1981 Åre kommun
Duveds Hem och samhälle


Åre kommun
Duveds IF 1945 Verksam
Åre kommun
Duveds lottagrupp
Upphörd
Åre kommun
Duveds LS av SAC 1929 Upphörd
Åre kommun
Duveds socialdemokratiska kvinnoklubb 1977 Upphörd
Åre kommun
Duveds SSU 1933

Åre kommun
Dvärsätts Allmänna Idrottssällskap, AIS 1932

Krokoms kommun
Dvärsätts bygdegårdsförening 1945

Krokoms kommun
Dvärsätts kooperativa handelsförening, se arkiv 14129 Aspås-Rödöns konsumtionsförening


Krokoms kommun
Dvärsätts kår av Frälsningsarmén, nr 241
Upphörd
Krokoms kommun
Dvärsätts lokalavdelning av RLF, se även Näskotts lokalavdelning av RLF
Upphörd
Krokoms kommun
Dvärsätts mejeri
Upphörd
Krokoms kommun
Dvärsättsbygdens SLU-avdelning med Vi Unga


Krokoms kommun
Dödre socialdemokratiska ungdomsklubb
Upphörd
Bergs kommun
Dövikens byamän 1912 Vilande
Bräcke kommun
Dövikens fiskevårdsförening 1949 Upphörd 1986 Ragunda kommun
Dövikens mejeri, Döviken, Brunflo 1885 Upphörd 1904 Östersunds kommun
Edutainment 2000 2000 Upphörd
Östersunds kommun
EFS Berg 1862 Upphörd
Bergs kommun
EFS Daghem, se EFS Jämtlandsförbund
Upphörd
Östersunds kommun
EFS Gästhem, Strömsund
Upphörd 1990 Strömsunds kommun
EFS Jämtlandsförbund 1864 Upphörd 1999
EFS missionsförening i Berg


Bergs kommun
EFS missionsförening i Brunflo 1907 Verksam
Östersunds kommun
EFS missionsförening i Fillsta 1910 Upphörd 1978 Östersunds kommun
EFS missionsförening i Flykälen 1903 Upphörd
Krokoms kommun
EFS missionsförening i Hammerdal
Verksam
Strömsunds kommun
EFS missionsförening i Hillsand 1904 Upphörd
Strömsunds kommun
EFS missionsförening i Krokvåg 1892 Verksam
Ragunda kommun
EFS missionsförening i Laxsjö 1903 Upphörd
Krokoms kommun
EFS missionsförening i Laxviken 1921 Upphörd
Krokoms kommun
EFS missionsförening i Lit 1903 Upphörd 1981 Östersunds kommun
EFS missionsförening i Lockne 1908 Verksam
Östersunds kommun
EFS missionsförening i Lorås 1914 Upphörd
Strömsunds kommun
EFS missionsförening i Marieby 1908 Upphörd
Östersunds kommun
EFS missionsförening i Myssjönäset 1914 Upphörd
Bergs kommun
EFS missionsförening i Norderåsen 1866 Verksam
Östersunds kommun
EFS Missionsförening i Strömsund 1904 Verksam
Strömsunds kommun
EFS missionsförening i Sunne 1907 Upphörd 1987 Östersunds kommun
EFS missionsförening i Sveg, se även Lillhärdals lutherska missions- och ungdomsförening 1913 Upphörd 2010 Härjedalens kommun
EFS missionsförening i Svenstavik-Storhallen
Upphörd 1999 Bergs kommun
EFS missionsförening i Undersåker 1879 Verksam
Åre kommun
EFS missionsförening i Östersund 1908 Verksam
Östersunds kommun
EFS Orrviken
Upphörd
Östersunds kommun
efs sveg
1941 Upphörd 2010 Bergs kommun
Eggens byförening, Eggarna se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Egnahemsföreningen Jämthem upa, Åsarna


Bergs kommun
Einar Sundmans personarkiv


Åre kommun
Ekonomiföreningen för logen Lugnviks hamn av IOGT, se Logen nr 2874 Lugnviks hamn


Östersunds kommun
Ekonomiska föreningen Mullfjället u.p.a.
Upphörd
Åre kommun
Ekoting, ekoingenjörsföreningen
Upphörd 2005 Östersunds kommun
Elevföreningen Kung Bores lakejer
Upphörd 2004 Östersunds kommun
Emanuels Metodistförsamling i Östersund 1893 Verksam
Östersunds kommun
Erik Ljungbloms personarkiv


Krokoms kommun
Erikslunds gårdsägareförening 1926 Verksam
Östersunds kommun
Ett förslag till fattiggård i Stugun (kopia), se Landsarkivet i Östersund


Ragunda kommun
EU- valet 1999, blandat
Upphörd

F 4 Idrottsförening 1927 Upphörd 2006 Östersunds kommun
F 4 Officersförening, F 4 OF 1927 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Fackklubb SEKO-klubben avd 302, SAAB AEROTECH i Östersund 1970 Upphörd 2008 Östersunds kommun
Fackklubben ACB Interiör, SIF, Strömsund


Strömsunds kommun
Fagerdal-Gisselås avd. av CKF


Strömsunds kommun
Fanbyn-Hegleds vägbelysningsförening 1958 Upphörd 1980 Östersunds kommun
Fastighetsanställdas förbund, avd. 100, Sveg


Härjedalens kommun
Fastighetsanställdas förbund, avd. 26, Östersund 1938 Verksam
Östersunds kommun
Fastighetsföreningen Oden av IOGT, Östersund 1912 Upphörd 1928 Östersunds kommun
Fattnoe örtprojektetFestspelens Vänner 1995 Upphörd 2002 Östersunds kommun
Filadelfiaförsamlingen i Östersund 1921 Verksam
Östersunds kommun
Fillsta byvägssamfällighetsförening 1992 Upphörd 2011 Östersunds kommun
Fillsta Mejeri AB 1892 Upphörd 1931 Östersunds kommun
Fillsta skytteförening 1901 Upphörd 1986 Östersunds kommun
Filmminnen i Jämtland och HärjedalenFilmstudion i Sveg 1955 Upphörd 1966 Härjedalens kommun
Finnäs bysamfällighet


Bräcke kommun
Finnäs dansbaneförening 1934

Bräcke kommun
Fjällgård, KMA:s ålderdomshem för samer, Undersåker 1908 Upphörd 1981 Åre kommun
Fjällsjö kooperativa kvinnogille 1963 Upphörd 1971 Strömsunds kommun
Fjällsjö-Tåsjö ABF-avdelning, avd:ar 1048 och 1151
Upphörd
Strömsunds kommun
Fjällsjö-Tåsjö FCO


Strömsunds kommun
Fjällsäkerhetsföreningen i västra Härjedalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Fjäls Bygdegårdsförening
Verksam
Östersunds kommun
Fjäls De Ungas Förbund av EFS 1903 Upphörd
Östersunds kommun
Fjäls väglyseförening


Östersunds kommun
FK Flötfotingan, Åre
Upphörd
Åre kommun
Flottans män, Östersund 1939 Verksam
Östersunds kommun
Flåsjöbygdens S-förening 1961 Upphörd 2005 Strömsunds kommun
Fnitters (Vi Unga) Fåker


Östersunds kommun
Folkets hus Byggnadsförening u.p.a., Köttsjön 1931 Verksam
Ragunda kommun
Folkets hus Strömsund
Verksam
Strömsunds kommun
Folketshusföreningen i Norderåsen 1910 Upphörd 1929 Östersunds kommun
Folkhögskolekonsortiet i Ås
Upphörd
Krokoms kommun
Folkkampanjen Nej till kärnkraft, linje 3, Härjedalens kn
Upphörd
Härjedalens kommun
Folkkampanjen Nej till kärnkraft, linje 3, Jämtlands länFolkkampanjen Nej till kärnkraft, linje 3, Krokoms kn
Upphörd
Krokoms kommun
Folkkampanjen Nej till kärnkraft, linje 3, Östersunds kn
Upphörd 1981 Östersunds kommun
Folkkampanjen Nej till kärnkraft, Strömsund 1979 Upphörd
Strömsunds kommun
Folkpartiet, Alsen 1934 Upphörd 1993 Krokoms kommun
Folkpartiet i Marieby 1910 Upphörd 1965 Östersunds kommun
Folkpartiet Liberalerna, Frösö Folkpartiavdelning
Upphörd
Östersunds kommun
Folkpartiet Liberalerna i Brunflo 1965 Upphörd 2005
Folkpartiet Liberalerna Jämtland-Härjedalen 1934 Verksam

Folkpartiet Liberalernas lokalavd. i Berg 1948 Verksam
Bergs kommun
Folkpartiets förening i Strömsund 1913

Strömsunds kommun
Folkpartiets förening i Strömsund 1934

Strömsunds kommun
Folkpartiets kvinnodistrikt i Jämtlands län 1949 Upphörd 1980
Folkpartiets kvinnogrupp Östersund-Frösön 1947 Upphörd 1966 Östersunds kommun
Folkpartiets lokalavdelning i Föllinge
Upphörd 1993 Krokoms kommun
Folkpartiets lokalavdelning i Hotagen
Upphörd 1968 Krokoms kommun
Folkpartiets lokalavdelning i Offerdal
Upphörd 1993 Krokoms kommun
Folkpartiets lokalavdelning i Skärvången
Upphörd 1993 Krokoms kommun
Folkpartiets lokalavdelning i Östersund 1934 Verksam
Östersunds kommun
Folkrörelsen mot EU i JämtlandFolkrörelsernas begravningsförening, Östersund 1953 Upphörd
Östersunds kommun
Fors Bio, Bispgården 1950 Upphörd
Ragunda kommun
Fors Biodlarförening 1927 Upphörd 1962 Ragunda kommun
Fors lottakår 1938 Upphörd
Ragunda kommun
Fors socialdemokratiska kvinnoklubb 1958 Upphörd 1965 Ragunda kommun
Fors södra skytteförening


Ragunda kommun
Fors-Lidens konsumtionsförning, Bispgården
Upphörd 1965 Ragunda kommun
Forsbrons broförening


Härjedalens kommun
Fotoklubben Fotofix, Härjulfskolan, se Färeningshandlingar insända till Härjedalens kulturnämnd 1977

Härjedalens kommun
Framstegsklubben / Framtidsklubben, Lit 1884 Upphörd 1885 Östersunds kommun
Framtidsförbundet, Allmän Sjukkassa, lokalavdelning 635, Högskallen, Fors


Ragunda kommun
Framtidsförbundets sjukkassa, avd 44, Lit
Upphörd
Östersunds kommun
Framtidsförbundets sjukkassa avd. 490, Kvarnsjö 1925 Upphörd
Bergs kommun
Fredrika Bremerförbundets Sjuksköterskebyrå i Östersund 1934 Upphörd 1955 Östersunds kommun
Fredrika Bremerförbundets Östersundskrets 1930 Upphörd
Östersunds kommun
Fredrika Bremerförbundets Östersundskrets Finlandshjälpskommitté 1939 Upphörd
Östersunds kommun
Fridsbergs barnhem av EFS, Hillsand, Strömsund 1877 Upphörd 1951 Strömsunds kommun
Frihetliga kommunalfolket i Härjedalen 1950

Härjedalens kommun
Friluftsfrämjandet Jämtland-Härjedalens distriktsförbund
Upphörd 2011
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sveg, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Frisinnade landsföreningens lokalavdelning i Näskott
Upphörd
Krokoms kommun
Frisinnade valkretsförbundet i Jämtlands län 1921 Upphörd 1934
Friskis och Svettis, Funäsdalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Friskolan Lillhärdal (Furulunds föräldraförening) 1991 Upphörd 1994 Härjedalens kommun
Frisksportargänget Hermes i Kvarnbacken 1941 Upphörd
Ragunda kommun
Frisksportarnas konstgille 1978 Upphörd 1984 Östersunds kommun
Frisksportklubben Ovikens hälsoriddare 1948

Bergs kommun
Friskvårdskommittén, Östersund


Östersunds kommun
Frisörernas IK, se Svenska frisörföreningen, avd. 47Fritidsgården Dragonen


Östersunds kommun
FRO avd 223, Härjedalen, radioklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Frostvikens hemslöjd 1984 Vilande
Strömsunds kommun
Frostvikens kretsloge 1934 Upphörd
Strömsunds kommun
Frostvikens lokalavdelning av MHF


Strömsunds kommun
Frostvikens lutherska missionsförening av EFS 1892 Upphörd 2013 Strömsunds kommun
Frostvikens socialdemokratiska förening 1914 Verksam
Strömsunds kommun
Frostvikens socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd
Strömsunds kommun
Frostvikens SSU


Strömsunds kommun
Frälsningsarmén i Backe


Strömsunds kommun
Frälsningsarméns syförening, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Frälsningsarméns ungdom i Härjedalen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1973

Härjedalens kommun
Frälsningsarméns ungdomskår, Östersund
Vilande
Östersunds kommun
Frösö avd. av Centerns kvinnoförbund (CKF) 1953 Verksam
Östersunds kommun
Frösö centeravdelning 1921 Verksam
Östersunds kommun
Frösö CUF-avdelning 1971

Östersunds kommun
Frösö curlingklubb 1958 Upphörd
Östersunds kommun
Frösö flyglottakår 1949 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Frösö FPU-avdelning 1956 Upphörd 1961 Östersunds kommun
Frösö Gymnastikförening 1951 Upphörd 1992 Östersunds kommun
Frösö hembygdsförening 1924 Verksam
Östersunds kommun
Frösö hemvärnsområde


Östersunds kommun
Frösö Hushållningsgille, överförd till ÖLA


Östersunds kommun
Frösö IF 1921 Verksam
Östersunds kommun
Frösö konsumentgille 1954 Verksam
Östersunds kommun
Frösö kretsloge av IOGT 1907 Upphörd 1926 Östersunds kommun
Frösö lottakår 1941 Upphörd 1972 Östersunds kommun
Frösö LRF-avdelning


Östersunds kommun
Frösö majblommekommitté
Upphörd 1998 Östersunds kommun
Frösö målarskola 1992 Upphörd
Åre kommun
Frösö RLF-avdelning
Verksam
Östersunds kommun
Frösö Rödakorskrets 1983 Verksam
Östersunds kommun
Frösö S-förening 1916 Verksam
Östersunds kommun
Frösö SDUK 1931 Upphörd 1951 Östersunds kommun
Frösö skyttegille 1896 Vilande
Östersunds kommun
Frösö socialdemokratiska kvinnoklubb 1948 Upphörd 1963 Östersunds kommun
Frösö Vivace Aktivisters Förening / Frösö VAF 1979 Upphörd 1983 Östersunds kommun
Frösö västra centeravdelning 1974 Upphörd 1988 Östersunds kommun
Frösö västra socialdemokratiska arbetarekommun 1928 Upphörd 1933 Östersunds kommun
Frösö östra centeravdelning 1974 Upphörd 1988 Östersunds kommun
Frösö-Oden curlingklubb
Upphörd
Östersunds kommun
Frösöavdelningen SPF Frösön 1984 Verksam
Östersunds kommun
Frösöflickorna 1957 Upphörd
Östersunds kommun
Frösögillet 1961 Upphörd 2005 Östersunds kommun
Frösökören 1928 Verksam
Östersunds kommun
Fullsjöns SDUK 1944 Upphörd
Ragunda kommun
Funäsdalens amatörcirkel 1934 Upphörd
Härjedalens kommun
Funäsdalens andelsförening 1913 Upphörd 1932 Härjedalens kommun
Funäsdalens byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens diskussionsklubb
Upphörd
Härjedalens kommun
Funäsdalens fiskevårdsområdesförening


Härjedalens kommun
Funäsdalens fotoklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1978

Härjedalens kommun
Funäsdalens golfklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens Hem och Skola, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens IF/ IF Skarvarna 1969 Verksam
Härjedalens kommun
Funäsdalens jaktskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens lokalavdelning av MHF 1932 Vilande
Härjedalens kommun
Funäsdalens LS av SAC 1932 Upphörd
Härjedalens kommun
Funäsdalens motorgårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens mountainbike, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens pensionärsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens scoutkår, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens skidklubb 1933 Upphörd
Härjedalens kommun
Funäsdalens skol-IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Funäsdalens skytteförening 1893 Upphörd
Härjedalens kommun
Funäsdalens slalomklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Fågelbergets lokala samorganisation av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
Fåker kooperativa mejeriförening upa 1920 Upphörd 1948 Östersunds kommun
Fåssjö arbetarekommun / S-förening


Härjedalens kommun
Fåssjö belysningsförening 1934 Upphörd 1974 Härjedalens kommun
Fåssjö IF, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Fåssjö IK 1934 Verksam
Härjedalens kommun
Fåssjö IK:s byggnadsförening 1932

Härjedalens kommun
Fåssjödals LS av SAC 1945 Upphörd
Härjedalens kommun
Fältbiologerna Mittsvenska, överförd till Västernorrlands föreningsarkivFältbiologerna Vemdalen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1976 Upphörd 1982 Härjedalens kommun
Fältjägarföreningen 1936 Verksam
Östersunds kommun
Fältjägarnas IF 1909 Verksam

Fältjägarnas sportfiskeklubb 1961

Östersunds kommun
Föllinge amatörstråkkapell 1921? Upphörd
Krokoms kommun
Föllinge bad- och tvättstugeförening u.p.a. 1938 Upphörd 1979 Krokoms kommun
Föllinge Baptistförsamling, se Ottsjöns Baptistförsamling 1860

Krokoms kommun
Föllinge Centerkvinnor 1942 Upphörd 2003 Krokoms kommun
Föllinge Centerorganisation 2004 Upphörd 2009 Krokoms kommun
Föllinge Folkets hus ek.förening 1945 Upphörd 1971 Krokoms kommun
Föllinge hembygdsförening


Krokoms kommun
Föllinge IK, gångsektionen 1931

Krokoms kommun
Föllinge IK:s simsektions badhusförening u.p.a. 1952 Upphörd 1968-69 Krokoms kommun
Föllinge industri- och näringskommitté


Krokoms kommun
Föllinge kooperativa handelsförening 1918 Upphörd 1935 Krokoms kommun
Föllinge kooperativa kvinnogille
Upphörd 1968 Krokoms kommun
Föllinge kristliga ungdomsförening av EFS
Upphörd
Krokoms kommun
Föllinge kår av Frälsningsarmén 1916 Upphörd
Krokoms kommun
Föllinge manskör


Krokoms kommun
Föllinge musikkommitté 1972

Krokoms kommun
Föllinge Rödakorskrets 1921 Upphörd 2003 Krokoms kommun
Föllinge SDUK
Upphörd
Krokoms kommun
Föllinge skoldistrikts IF
Vilande
Krokoms kommun
Föllinge socialdemokratiska arbetarekommun 1930 Upphörd
Krokoms kommun
Föllinge socialdemokratiska kvinnoklubb 1946 Upphörd 1995 Krokoms kommun
Föllinge västra LRF-avdelning


Krokoms kommun
Föllinge östra avdelning av Centerpartiet i Jämtlands län
Upphörd
Krokoms kommun
Föllinge-Laxsjö kommunalförbunds polisdistrikt


Krokoms kommun
Föllinge-Laxsjö S-förening 1971 Verksam
Krokoms kommun
Föllingebygdens lokalavdelning av MHF 1957

Krokoms kommun
För Framtid i Bispgården, Ekonomisk förening 1990 Vilande
Ragunda kommun
Förbundet för Svensk Privatradio


Östersunds kommun
Förening för inhemsk fröodling i Jemtlands länFöreningen 1888 års mänFöreningen Aftoncirkeln 1893 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Albackens Intressenter 1989 Upphörd
Bräcke kommun
Föreningen Allaktivitetshall (Röjsmohallen)


Åre kommun
Föreningen Alpbacken u.p.a. 1934 Upphörd 1983 Östersunds kommun
Föreningen Aurora upa, se logen nr 339 Aurora av IOGT, Rödön


Krokoms kommun
Föreningen Bergsbygdens andelstvätt u.p.a., Hoverberg


Bergs kommun
Föreningen bevara ångaren Östersund


Östersunds kommun
Föreningen Blomsterfonden i Östersund


Östersunds kommun
Föreningen Bore u.p.a. 1898 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Breidablick u.p.a., Östersund 1899 Upphörd 1941 Östersunds kommun
Föreningen Bågedeklubben u.p.a. 1933 Upphörd 1954 Strömsunds kommun
Föreningen Castors sportstuga 1940 Upphörd 2003 Östersunds kommun
Föreningen Cellulosafabrikens sjuk- och begravningskassa 1895 Upphörd
Åre kommun
Föreningen De fattigas vänner, Östersund 1897 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Eben Ezer u.p.a. Östersund 1898 Upphörd 1941 Östersunds kommun
Föreningen EFS blåsorkester i Östersund 1959 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Elfros ångsåg


Härjedalens kommun
Föreningen Fetmans Fiender, (FFF) 1945 Upphörd 2012 Östersunds kommun
Föreningen Fjällbruden u.p.a. 1907 Upphörd 1915 Åre kommun
Föreningen Fjällringen, Tännäs. Se Kretslogen Fjällringen
Upphörd
Härjedalens kommun
Föreningen Fjällrosen u.p.a., Östersund 1895 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Fjällvinden av Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförening (SSUH), Östersund 1907 Upphörd 1960 Östersunds kommun
Föreningen Folkets hus Hissmofors u.p.a. 1905 Verksam
Krokoms kommun
Föreningen Folkets Hus upa, Järpen 1903 Upphörd 1947 Åre kommun
Föreningen Folkets hus Östersund 1908 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Folkets hus Östersund, uppteckningar och minnen


Östersunds kommun
Föreningen Fostbrödralag u.p.a., Östersund 1895 Upphörd 1941 Östersunds kommun
Föreningen Fågelvikens vänner, Östersund 1934 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Fältjägarmuséets vänner


Östersunds kommun
Föreningen för Duveds samlingslokal ca 1960 Verksam
Åre kommun
Föreningen för elektrifiering av Kvarnsjö m. fl. byar 1943 Upphörd 1949 Bergs kommun
Föreningen för fattiga folkskolebarns beklädnad 1880 Upphörd 1950 Östersunds kommun
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, FKPR, Häggenås
Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, FKPR, Linsell
Upphörd
Härjedalens kommun
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Östersund (kopior) 1903 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Jämtlands län 1962 Verksam

Föreningen för vård och fostran av barn och ungdom, FVBU, Östersund 1994 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Gamla Castorianare 1938 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Gamla Frösöiter 1943 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Gamla IFK:are 1931 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Gamla Tingshuset
Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Gunnarsläkten
Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Heimbygda 1923


Föreningen Hem och skola, Föllinge-Skärvången


Krokoms kommun
Föreningen Hem och Skola i Ytterhogdal
Upphörd
Härjedalens kommun
Föreningen Hem och Skola, Kälarne
Upphörd
Bräcke kommun
Föreningen Hjärpe Skans u.p.a. 1901 Upphörd
Åre kommun
Föreningen Hopp och framgång, Linsell 1905 Upphörd
Härjedalens kommun
Föreningen Hoppets här, Höglunda 1906

Ragunda kommun
Föreningen Huså Herrgård ek. förening


Åre kommun
Föreningen Härjedalingar i Östersund


Östersunds kommun
Föreningen Härjedalsslöjd 1913

Härjedalens kommun
Föreningen Indalsleden Loppet
Upphörd
Ragunda kommun
Föreningen Indalsleden Trampet 1998 Upphörd 2002 Östersunds kommun
Föreningen Jamtfala, Örebro 1961 Upphörd 2011
Föreningen Jämtlands läns landsfiskalassistenter 1944 Upphörd 1954
Föreningen Jämtlands läns västkustkolonier 1936 Upphörd 1950
Föreningen Jämtsnoan 1986 Upphörd 1995 Östersunds kommun
Föreningen Linnea, Nyhem 1920 Upphörd
Bräcke kommun
Föreningen Lits jordbrukskassa m.b.p.a.
Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Ljussökarna i Östersund 1970-tal
2006 Östersunds kommun
Föreningen Midgård, Norderön 1885 Vilande
Östersunds kommun
Föreningen mot uranbrytning i Krokoms kommun


Krokoms kommun
Föreningen Människovännen u.p.a., Tännäs


Härjedalens kommun
Föreningen Norden, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Föreningen Norden, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Föreningen Nordens Östersundsavdelning 1944 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Norrskenet u.p.a., Strömsund


Strömsunds kommun
Föreningen Nya Folkets hus Krångede upa 1931 Upphörd 1964 Ragunda kommun
Föreningen Nälden u.p.a. 1901 Upphörd 1947 Krokoms kommun
Föreningen Prästgatan 1946 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Rockslaget, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Föreningen Sandviken u.p.a. 1933 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen SkogsarbetenFöreningen Skörden u.p.a., Namn, Frösön 1908 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Soldaternas vänner i Östersund 1897 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Storåns elektriska kraft u.p.a., Alanäset 1922 Upphörd 1925 Strömsunds kommun
Föreningen Thomées vänner 1973 Verksam
Östersunds kommun
Föreningen Ulriksfors arbetarehistoria 1985 Upphörd 1997 Strömsunds kommun
Föreningen Utflykten, Järpen 1989 Upphörd 2007 Åre kommun
Föreningen veteranorkestern i Jämtlands län 2004 Verksam

Föreningen Ytterbergs bygdegård, se även Logen 508 Härje Ulf / Strid för frid 1941 Upphörd 1960 Härjedalens kommun
Föreningen Ytterhogdals jordbrukskassa, m.b.p.a. 1933 Upphörd
Härjedalens kommun
Föreningen Åredalens samlingslokal 1958

Åre kommun
Föreningen Åsarna bygdegård 1944 Verksam
Bergs kommun
Föreningen Ö 4 av IOGT, Östersund 1896 Upphörd 1907 Östersunds kommun
Föreningen Östersunds gossorkester (I)
Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Östersunds gossorkester (II) 1952 Upphörd
Östersunds kommun
Föreningen Östersunds och Hornsbergs luftvärn 1940 Upphörd 1943 Östersunds kommun
Föreningen Östersunds soldathem 1903 Upphörd 2005 Östersunds kommun
Föreningen Östersunds studenter 1950 Verksam
Östersunds kommun
Föreningsarkivets bibliotek
Verksam

Föreningsarkivets i Jämtlands län fotosamling, FAJFöreningsarkivets i Jämtlands län ämbetsarkiv, FAJ
Verksam

Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Föreningsnämnden i Jämtland länFörsta Majblommekommittén i Östersund / Norderöns barnkoloni
Upphörd
Östersunds kommun
Förstamajblommans lokalkommitté i Undersåker 1930 Upphörd
Åre kommun
Försvarsförbundet Lf 98 1998 Upphörd
Östersunds kommun
Försvarsverken avd. 10, tjänstemannasektionen, Östersund


Östersunds kommun
Försvarsverkens civila personalförbunds avd. 54, Gällö


Bräcke kommun
Försäkringanställdas förbund, avd. 47, Östersund 1942 Upphörd 2003 Östersunds kommun
Föräldraföreningen för Ovikens skola

2009 Bergs kommun
Föräldrakooperativet Bikupan,Östersund 1991 Verksam
Östersunds kommun
Föräldrakooperativet Jordgubben ekonomisk förening, Rödön 1990 Verksam
Krokoms kommun
Föräldrakooperativet Vilda Villan ek.för. 1991 Upphörd 2001 Östersunds kommun
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
Verksam
Östersunds kommun
Gammeldansens vänner, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Genvalla badhusförening u.p.a. 1936 Upphörd 1981 Östersunds kommun
Genvalla skytteförening 1961

Östersunds kommun
Georg Peterssons personarkiv, Lit


Östersunds kommun
Gerilå gymnastikklubb 1941 Upphörd 1992 Ragunda kommun
Gerilåns skytteförening 1906 Upphörd 1964 Ragunda kommun
Gevågs Badhusförening upa 1935 Upphörd 1971 Ragunda kommun
Gevågs kooperativa kvinnogille 1952 Upphörd 1967 Ragunda kommun
Gillhovs bygdegårdsförening upa
1950 Verksam
Bergs kommun
Gillhovs elektriska förening u.p.a.


Bergs kommun
Gillhovs IF 1933

Bergs kommun
Gillhovs LRF-avdelning
Upphörd 1989 Bergs kommun
Gillhovs LS nr 389
Upphörd
Bergs kommun
Gillhovs Rödakorskrets 1943

Bergs kommun
Gillhovs socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening
Upphörd
Bergs kommun
Gillhovs tvätt- och badstugeförening u.p.a. 1942 Upphörd 1950 Bergs kommun
Gillhovs väglyseförening
Upphörd
Bergs kommun
Glissjöbergs Arbetets frihet byggnadsförening u.p.a. 1927 Upphörd 1948 Härjedalens kommun
Glissjöbergs IF Härjulf 1931

Härjedalens kommun
Glissjöbergs LS av SAC 1933 Upphörd 1968 Härjedalens kommun
Glissjöbergs och Mosätts fiskevårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Glissjöbergs Rödakorskrets 1944 Upphörd 2001 Härjedalens kommun
Glissjöbergs s-förening 1946 Upphörd 2000 Härjedalens kommun
Glissjöbergs skyttegille 1894 Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Glissjöbergs-Mosätts barn och ungdomsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Glissjöbergskretsen av Härjedalens distrikt av SAC
Upphörd 1928 Härjedalens kommun
Glöte arbetearekommun


Härjedalens kommun
Glöte jaktskytteklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Glöte LS av SAC
Upphörd
Härjedalens kommun
Glöte-Lofsdalens Vi unga, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1978

Härjedalens kommun
Glötes ungsocialistiska klubb


Härjedalens kommun
Godtemplarkören i Östersund 1931 Upphörd 1981 Östersunds kommun
Godtemplarnas idrottsförening, Frösön 1945 Upphörd 1954 Östersunds kommun
Godtemplarnas idrottskommitté i Jämtlands län
Upphörd

Golfbyns samfällighetsförening, Åre 1987 Verksam
Åre kommun
Goodtemplarnas gymnastikförening 1937

Östersunds kommun
Goodtemplarnas sjukvårdsförening Offerdal
Upphörd
Krokoms kommun
Goodtemplarnas självhjälpsförening, lokalavd. 171, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Goodtemplarnas självhjälpsförening, lokalavd. 328, Ås 1894 Upphörd 1916 Krokoms kommun
Goodtemplarnas självhjälpsförening, lokalavd. 363, Offerdal
Upphörd
Krokoms kommun
Goodtemplarordens självhjälpsförening, Hornsberg
Upphörd
Östersunds kommun
Gradlogen Sköld av IOGT, Ocke 1895 Upphörd
Åre kommun
Gradlogen Thomée av IOGT 1882 Upphörd 1907 Östersunds kommun
Gradtemplet Nordens sons minne av IOGT, Hede 1884 Upphörd 1887 Härjedalens kommun
Gradtemplet nr 49 Rätt och Sanning av IOGT, Föllinge 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Gradtemplet nr 58 Hallen av IOGT, se även logen nr 356 Fjälltoppen 1884 Upphörd 1887 Åre kommun
Gradtemplet nr 62 Burmans minne av IOGT, Ede
Upphörd
Åre kommun
Gradtemplet nr 63 Fridsborg av IOGT, Lockne
Upphörd
Östersunds kommun
Grafiska fackföreningen, avd. 103, Östersund 1885 Upphörd 2009 Östersunds kommun
Granöns samfällighetsförening 1983 Verksam
Åre kommun
Greningens kooperativa förening
Upphörd
Östersunds kommun
Greningens musikförening


Östersunds kommun
Grupp 8 i Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Gräftåns Samfällighetsförening 1970-talet Verksam
Bergs kommun
Gräftåvallens stugägarförening 1964 Verksam
Bergs kommun
Gränsmötet 1951 Se Bygdegårdsföreningen Storliengården arkivnr. 10744


Åre kommun
Grömsta sågverksförening 1908 Upphörd 2008 Krokoms kommun
Grötingens socialdemokratiska arbetarekommun 1948 Upphörd 1955 Bräcke kommun
Gubbhögens avd. av SLU 1939 Upphörd
Strömsunds kommun
Gubbhögens kooperativa handelsförening 1915 Upphörd 1940 Strömsunds kommun
Gunder Häggloppet
Upphörd
Bräcke kommun
Gustaf Risbergs personarkiv


Bräcke kommun
Gustapersonalens sparkonto, Brunflo 1945

Östersunds kommun
Gymnasieföreningen Cirkulo Allegre, CA 1934 Verksam
Östersunds kommun
Gymnasieföreningen Optimal
Verksam
Östersunds kommun
Gymnasistföreningen Baneret 1939 Verksam
Östersunds kommun
Gymnastikens vänner 1967 Verksam

Gymnastikgruppen Artis


Östersunds kommun
Gå-till-Litkommittén


Östersunds kommun
Gåije mejeriförening 1908 Upphörd 1938 Åre kommun
Gåxsjö avd. av Centerpartiet 1920 Upphörd 1996 Strömsunds kommun
Gåxsjö avdelning av CKF 1949 Upphörd 1991 Strömsunds kommun
Gåxsjö kooperativa handelsförening 1916 Upphörd 1940 Strömsunds kommun
Gåxsjö lottagrupp
Upphörd
Strömsunds kommun
Gåxsjö obligationsförening 1947 Upphörd 1959 Strömsunds kommun
Gåxsjö Rödakorskrets
Upphörd 1981 Strömsunds kommun
Gåxsjö SDUK
Upphörd
Strömsunds kommun
Gåxsjö SLU


Strömsunds kommun
Gåxsjö Socialdemokratiska arbetarekommun 1934 Upphörd
Strömsunds kommun
Gåxsjö tvätt- och badstugeförening 1947 Upphörd 1971 Strömsunds kommun
Gåxsjö vägbelysningsförening 1964 Upphörd 1975 Strömsunds kommun
Gäddede LS av SAC 1922 Upphörd 1984 Strömsunds kommun
Gäddede socialdemokratiska kvinnoklubb 1955 Upphörd
Strömsunds kommun
Gäddede Sportklubb 1917

Strömsunds kommun
Gäddede SSU


Strömsunds kommun
Gällö byggnadsaktebolag, se Logen nr 315 Arnliot Gälliner av IOGT


Bräcke kommun
Gällö konsumtionsförening
Upphörd 1932 Bräcke kommun
Gällö MIF Korpen
Upphörd
Bräcke kommun
Gällö resoklubb 1953 Upphörd
Bräcke kommun
Gällö Ridklubb 1981 Vilande
Bräcke kommun
Gällö Skol-IF
Verksam
Bräcke kommun
Gällö socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1910 Verksam
Bräcke kommun
Gällö Sportklubb
Verksam
Bräcke kommun
Gällö SSU 1925 Upphörd
Bräcke kommun
Gällö Unga Örnar
Upphörd
Bräcke kommun
Gällö URK-förening 1944 Upphörd
Bräcke kommun
Gällö vägförening 1962 Upphörd
Bräcke kommun
Gällös dövas fisksportklubb 1990

Bräcke kommun
Gärdsta mejeriförening 1906 Upphörd 1953 Åre kommun
Gösta Mathias Nässéns personarkiv


Östersunds kommun
Hackås avd. av SLU 1949 Upphörd
Bergs kommun
Hackås Baptistförsamling


Bergs kommun
Hackås byaråd


Bergs kommun
Hackås gilleskrets
Upphörd
Bergs kommun
Hackås Hembygdsförening
Verksam
Bergs kommun
Hackås IF 1932 Verksam
Bergs kommun
Hackås kommunkrets av Bondeförbundet
Upphörd
Bergs kommun
Hackås kvinnogrupp


Bergs kommun
Hackås lottakår 1985 Upphörd 2001 Bergs kommun
Hackås LS av SAC 1914 Upphörd 1916 Bergs kommun
Hackås mejeriaktiebolags arkiv 1884 Upphörd 1889 Bergs kommun
Hackås mejeriförening 1908 Upphörd 1939 Bergs kommun
Hackås och Näs tingslags häst- och kreatursförsäkringsförening

1897 Upphörd 1950 Bergs kommun
Hackås rödakorskrets 1934 Verksam
Bergs kommun
Hackås västra avd. av CKF / SLKF 1942 Upphörd 1982 Bergs kommun
Hafsnäs Arbetarekommun


Strömsunds kommun
Hallen och Marbys föreläsningsförening
Upphörd
Åre kommun
Hallens avd. av Centerpartiet 1920 Upphörd 2007 Åre kommun
Hallens Baptistförsamling 1866 Verksam
Åre kommun
Hallens idrottsförening


Åre kommun
Hallens konsumentgille 1958 Upphörd
Åre kommun
Hallens konsumtionsförening 1913 Upphörd 1995 Åre kommun
Hallens kretsloge


Åre kommun
Hallens lokalförening av Folkpartiet liberalerna 1909 Upphörd 2002 Åre kommun
Hallens mejeriförening 1905 Upphörd 1927 Åre kommun
Hallens nya mejeriförening 1923 Upphörd 1939 Åre kommun
Hallens S-förening 1938 Upphörd 2000 Åre kommun
Hallens Turistförening 1975 Upphörd
Åre kommun
Hallens västra avd. av SLU 1942 Upphörd
Åre kommun
Hallviken-Fagerdals kristna missionsförening av SMF 1905 Upphörd
Strömsunds kommun
Hallvikens Idrottsförening


Strömsunds kommun
Hallvikens kristliga ungdomsförening av EFS
Verksam
Strömsunds kommun
Hallvikens socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd
Strömsunds kommun
Hammarstrands kooperativa kvinnogille
Upphörd 1967 Ragunda kommun
Hammarstrands missionskrets 1905 Upphörd
Ragunda kommun
Hammarstrands Rodelklubb 1960 Verksam
Ragunda kommun
Hammarstrands s-förening


Ragunda kommun
Hammarstrands socialdemokratiska kvinnoklubb 1943 Upphörd
Ragunda kommun
Hammarstrands SSU 1940 Upphörd 1950 Ragunda kommun
Hammerdal och Gåxsjö hästavelsförening 1916 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals avd. av Centern 1920 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals avd. av Centerns Ungdomsförbund (CUF) 1931 Upphörd 1939 Strömsunds kommun
Hammerdals avd. av CKF 1958 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals avdelning av SLU


Strömsunds kommun
Hammerdals Flyg- och motorklubb
Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals IF 1921 Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals konstförening 1948 Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals konsumtionsförening 1916 Upphörd 1964 Strömsunds kommun
Hammerdals kooperativa kvinnogille 1936 Upphörd 1967 Strömsunds kommun
Hammerdals Kristliga Ungdomsförening 1906 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals kår av Frälsningsarmén 1913 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals lantmannaförening 1884 Upphörd 1905 Strömsunds kommun
Hammerdals lokalavd. av RLF 1931 Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals lokalavdelning av MHF 1947 Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals lokalavdelning av Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS
Upphörd 1973 Strömsunds kommun
Hammerdals lottakår
Upphörd 2003 Strömsunds kommun
Hammerdals och Gåxsjö kretsloge 1917

Strömsunds kommun
Hammerdals resoklubb 1956 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals Rödakorskrets 1921 Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals SDUK 1928 Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals sektion av Sv. Målarförbundet avd. 37 1947

Strömsunds kommun
Hammerdals skolorganisationskommitté, se Landsarkivet i Östersund
Upphörd
Strömsunds kommun
Hammerdals skyttekrets
Upphörd 2007 Strömsunds kommun
Hammerdals socialdemokratiska arbetarkommun / S-förening 1913 Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals socialdemokratiska kvinnoklubb 1947 Upphörd 2000 Strömsunds kommun
Hammerdals SSU-krets
Upphörd 1968 Strömsunds kommun
Hammerdals Sångförening
Verksam
Strömsunds kommun
Hammerdals turistförening 1957

Strömsunds kommun
Handelsanställdas förbund avd. 142, Bräcke
Upphörd 1962 Bräcke kommun
Handelsanställdas förbund avd. 152, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Handelsanställdas förbund avd. 261, Strömsund,
Upphörd
Strömsunds kommun
Handelsanställdas förbund avd. 262, Hammerdal
Upphörd
Strömsunds kommun
Handelsanställdas förbund avd. 284, Järpen
Upphörd
Åre kommun
Handelsanställdas förbund avd. 32, Östersund 1924 Verksam
Östersunds kommun
Handelsanställdas förbund avd. 60, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Handikappsamverkan, HSO, Berg 1992 Upphörd 2010 Bergs kommun
Handsjöns Kr.U.F. Emanuel 1916 Upphörd
Bergs kommun
Handtaget resursbank, Östersund 1994 Upphörd 2012 Östersunds kommun
Handöls arbetares sjukkassa
Upphörd
Åre kommun
Handöls husmodersförening 1942 Upphörd
Åre kommun
Handöls lokala samorganisation, LS av SAC
Upphörd
Åre kommun
Handöls SDUK
Upphörd
Åre kommun
Handöls skytteförening 1900 Upphörd
Åre kommun
Handöls socialdemokratiska kvinnoklubb 1931 Upphörd
Åre kommun
Hara bad- och tvättstugeförening u.p.a. 1943 Upphörd 1969 Östersunds kommun
Hara byggnadsförening upa, se Logen nr 2240 Jätten av IOGT-NTO, Hara 1914
1991 Östersunds kommun
Hara missionsförsamling av SMF, Haraby 1892 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Hara sågverksförening u.p.a. 1902 Upphörd 1949 Östersunds kommun
Havsnäs bygdeförening


Strömsunds kommun
Havsnäs byggnadsförening u.p.a. 1916 Upphörd 1929 Strömsunds kommun
Havsnäs idrottsförening 1943 Verksam
Strömsunds kommun
Havsnäs kooperativa handelsförening u.p.a. 1915 Upphörd 1928 Strömsunds kommun
Havsnäs pensionärsförening, PRO
Verksam
Strömsunds kommun
HCK i Jämtlands läns, Handikapporganisationernas Centralkommitté 1950 Verksam

Hede bridgeklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede byaråd, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede centralskolas IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede CKF-avdelning 1955

Härjedalens kommun
Hede curlingklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede fiskevårdsförening 1959 Upphörd 1986 Härjedalens kommun
Hede folkdanslag, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede Folkets Hus
Upphörd
Härjedalens kommun
Hede folketsparkförening 1954? Upphörd
Härjedalens kommun
Hede Fotoklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1977

Härjedalens kommun
Hede gymnastikförening, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede hembygdsförening 1935

Härjedalens kommun
Hede IK, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede jaktskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede konstklubb 1982 Upphörd 2004 Härjedalens kommun
Hede Kristliga ungdomsförening Ledstjärnan 1913

Härjedalens kommun
Hede kyrkobys vattenledningsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Hede Lions Club, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede lokalavdelning av Friluftsfrämjandet, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede LRF-avdelning 2162


Härjedalens kommun
Hede LS av SAC 1917 Upphörd 2011 Härjedalens kommun
Hede mejeri
Upphörd
Härjedalens kommun
Hede MK, motorklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede motorhyvel
Upphörd
Härjedalens kommun
Hede pistolklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede ryttarförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede Rödakorskrets, se lev. från Härjedalens kulturnämnd 1921

Härjedalens kommun
Hede SK, skidklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede Skoterklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede skyttegille, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede Socialdemokratiska förening / S-förening 1910 Upphörd 2003 Härjedalens kommun
Hede SSU 1961 Upphörd
Härjedalens kommun
Hede Syndikalistiska kvinnoklubb 1942 Upphörd 1945 Härjedalens kommun
Hede syndikalistiska ungdomsklubb
Upphörd
Härjedalens kommun
Hede såg och kvarn
Upphörd
Härjedalens kommun
Hede tennisklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hede ungdomsförening 1905 Upphörd
Härjedalens kommun
Hede-Vemdalens hushållningsgille


Härjedalens kommun
Hede-Vemdalens hästsällskap, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hedebygdens kulturkrets, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hedekorpen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hedekretsen av Härjedalens distrikt av SAC
Upphörd
Härjedalens kommun
Hedevikens andelstvättstugeförening
Upphörd 1986 Härjedalens kommun
Hedevikens badhusförening, se Hedevikens andelstvättstugeförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Hedevikens idrottsförening, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hedevikens LS av SAC 1922 Upphörd 1947 Härjedalens kommun
Hedevikens resoklubb 1957 Upphörd
Härjedalens kommun
Hedevikens skyttegille 1895 Upphörd 1917 Härjedalens kommun
Hedevikens snöskoterklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hedevikens socialdemokratiska förening / S-förening
Upphörd 1999 Härjedalens kommun
Hedevikens vattenledningsförening upa 1921 Upphörd 1976 Härjedalens kommun
Hedningsflokälens LS av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
Hegled-Fanbyns tröskförening 1950 Upphörd 1976 Östersunds kommun
Heimbygdas spelmansförbund, förvaras i Jamtli arkiv
Verksam

Helmfrids sjukkasseförening 1885 Upphörd 1889 Östersunds kommun
Helsinge Gille i Östersund 1939 Verksam
Östersunds kommun
Hembygdsföreningen Gamla Lugnvik 1987 Verksam
Östersunds kommun
Hembygdsföreningen Åldergården, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hembygdsmöte i Strömsund 1922


Strömsunds kommun
Henningskälens Byaförening 1960 Verksam
Strömsunds kommun
Herrevadsströmmens fiskevårdsförening 1961 Upphörd 1991 Bräcke kommun
Herrö arbetarekommun 1957 Upphörd
Härjedalens kommun
Herrö bad- och tvättstugeförening u.p.a. 1952 Upphörd 1994 Härjedalens kommun
Herrö byalag, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Herrö husmodersförening 1959 Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Herrö idrottsförening 1948 Upphörd 1962? Härjedalens kommun
Herrö LS av SAC
Upphörd
Härjedalens kommun
Hillsands juniorförening av DUF (EFS)
Upphörd
Strömsunds kommun
Hillsands skytteförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Hissmofors blåsorkester
Upphörd
Krokoms kommun
Hissmofors diskussionsklubb 1903 Upphörd
Krokoms kommun
Hissmofors intresseförening 1933

Krokoms kommun
Hissmofors konsumtionsförening upa


Krokoms kommun
Hissmofors kooperativa handelsförening u.p.a
Upphörd 1924 Krokoms kommun
Hissmofors kooperativa kvinnogille 1923 Upphörd
Krokoms kommun
Hissmofors skytteförening 1940 Upphörd
Krokoms kommun
Hissmofors socialdemokratiska kvinnoklubb 1917 Upphörd
Krokoms kommun
Hissmofors socialdemokratiska ungdomsklubb (SDUK) 1904 Upphörd
Krokoms kommun
Hissmoforsens fiskevårdsförening 1965 Upphörd 1985 Krokoms kommun
Hjerpens biecykelklubb
Upphörd
Åre kommun
Hjärpens sång och musiksällskap


Åre kommun
Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Jämtlands län 1944 Verksam

Hoadalens hushållningsgille 1949

Härjedalens kommun
Hoadalens scoutkår, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Hofsbodarnas vägsamfällighet 1967

Krokoms kommun
Hogdals avd av Centerns Ungdomsförbund (CUF)


Härjedalens kommun
Hogdals avd. av SLKF


Härjedalens kommun
Hogdals bingoallians
Upphörd
Härjedalens kommun
Hogdals brukshundsklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd
1989

Härjedalens kommun
Hogdals hästförsäkringsförening 1900 Upphörd
Härjedalens kommun
Hogdals Missionsförsamling 1877 Upphörd 1975 Härjedalens kommun
Hogdals skytteförening 1894 Verksam
Härjedalens kommun
Hogdals turistförening


Härjedalens kommun
Hogdalskorpen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Holmsjö samfällighetsförening 1945 Verksam
Bräcke kommun
Hornsbergs gårdsegareförening


Östersunds kommun
Hornsbergs LS av SAC 1934 Upphörd 1944 Östersunds kommun
Hosjö tröskförening 1970 Upphörd 2010 Bräcke kommun
Hotagens arbetarekommun
Upphörd
Krokoms kommun
Hotagens Biodlarförening
Upphörd 1991 Krokoms kommun
Hotagens lutherska missionsförening EFS 1907 Upphörd
Krokoms kommun
Hotagens PRO
Upphörd
Krokoms kommun
Hotagens RLF
Upphörd
Krokoms kommun
Hotagens Rödakorskrets


Krokoms kommun
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd. 133, Strömsund


Strömsunds kommun
Hotell- och restauranganställdas förbund avd. 16, Östersund 1918 Vilande
Östersunds kommun
Hotell- och restauranganställdas förbund, avd. 52, Sveg


Härjedalens kommun
Hoting-Ådalslidens banarbetarklubb
Upphörd
Strömsunds kommun
Hotings byggnadsförening u.p.a.


Strömsunds kommun
Hotings fackliga centralorganisation


Strömsunds kommun
Hotings kooperativa konsumentgille
Upphörd
Strömsunds kommun
Hotings lokalavdelning av MHF 1954 Upphörd 2007 Strömsunds kommun
Hotings publikförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Hotings S-förening


Strömsunds kommun
Hotings teaterförening
Vilande
Strömsunds kommun
Hovde LS av SAC


Åre kommun
Hoverbergs badhusförening 1902 Upphörd
Bergs kommun
Hoverbergs bryggförening 1901

Bergs kommun
Hoverbergs kår av Frälsningsarmén
Upphörd
Bergs kommun
Hoverbergs LS av SAC 1914 Upphörd 1919 Bergs kommun
Hoverbergs sågförening u.p.a. 1902 Upphörd 1989 Bergs kommun
Hoverbergs väglyseförening u.p.a. 1946

Bergs kommun
HRF Hörselskadades förening i Åre 1990 Verksam
Åre kommun
HRF, Hörselskadades förening i Östersund 1938 Verksam
Östersunds kommun
HSB brf Gullvivan 1958 Verksam
Östersunds kommun
HSB-kören 1970 Upphörd
Östersunds kommun
HTF:s branschklubb för ideella organisationer i Östersund
Vilande
Östersunds kommun
Humanistiska föreningen i Östersund 1932 Verksam
Östersunds kommun
Hunge Folkets Hus förening upa 1937 Verksam
Bräcke kommun
Hunge kooperativa handelsförening 1916 Upphörd 1927 Bräcke kommun
Hunge kooperativa kvinnogille 1925 Upphörd 1964 Bräcke kommun
Hunge SDUK 1929 Upphörd 1970 Bräcke kommun
Hunge textil 1980 Upphörd 1985 Bräcke kommun
Hungekören 1939 Upphörd 1952 Bräcke kommun
Huskölens jaktvårdsområde, Ytterhogdal 1971

Härjedalens kommun
Huskölens Karlstrands byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Huskölens LS av SAC


Härjedalens kommun
Husmödrarnas syförening, Sveg, se Svegs Rödakorskrets


Härjedalens kommun
Huså mejeriskola
Upphörd
Åre kommun
Huså socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening
Upphörd 2000 Åre kommun
Huså-Kalls socialdemokratiska förening
Upphörd
Åre kommun
Hyresgästföreningen i mellersta Norrland, Strömsundsavdelningen


Strömsunds kommun
Hyresgästföreningen Mellersta Norrland, Östersundsavd 1941 Verksam
Östersunds kommun
Håckrens fiskevårdsområde 1968 Verksam
Åre kommun
Håkafots lokala samorganisation, LS av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
Håkafots vatten- och avloppsföretag ek. förening
Upphörd 1984 Strömsunds kommun
Hållands lottaavdelning 1939 Upphörd
Åre kommun
Hållands slalomklubb 1936 Upphörd
Åre kommun
Hållands sportskyttegille 1942 Upphörd 1947 Åre kommun
Hållands sportskytteklubb 1944 Upphörd 1956 Åre kommun
Hån/Vemdalens fiskevårdsområdesförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Håns Blåbandsförening 1904 Upphörd 1952 Härjedalens kommun
Håns LS se Vemdalens LS


Härjedalens kommun
Håsjö arbetarekommun 1923 Upphörd 1945 Bräcke kommun
Håsjö byggnadsförening
Upphörd
Bräcke kommun
Håsjö flickscoutkår se Kälarne scoutkår


Bräcke kommun
Håsjö kooperativa konsumtionsförening 1917 Upphörd
Bräcke kommun
Håsjö scoutkår
Upphörd
Bräcke kommun
Häggenås amatörklubb, se Logen nr 794 Kettil Jamte av IOGT


Östersunds kommun
Häggenås centeravdelning
Upphörd
Östersunds kommun
Häggenås Centerkvinnor
Upphörd 1993 Östersunds kommun
Häggenås föreläsningsförening 1923 Upphörd 1930-tal Östersunds kommun
Häggenås hästförsäkringsförening


Östersunds kommun
Häggenås Högerförening


Östersunds kommun
Häggenås jordbrukskassa, förening mbpa


Östersunds kommun
Häggenås lantmannaförening


Östersunds kommun
Häggenås -Lits Hemvärnsområde 1939 Verksam
Östersunds kommun
Häggenås Rödakorskrets 1973 Verksam
Östersunds kommun
Häggenås SDUK 1927 Upphörd 1937 Östersunds kommun
Häggenås skytteförening 1940 Upphörd
Östersunds kommun
Häggenås sportklubb 1932 Verksam
Östersunds kommun
Häggenås SSU-krets


Östersunds kommun
Häggenås-biografen, se Logen nr 794 Kettil Jamte av IOGT, Häggenås


Östersunds kommun
Häggenås-Munkflohögens Socaldemokratiska förening 1938 Upphörd 2014 Östersunds kommun
Hälle m fl byars diskussionsförening, Brunflo
Upphörd
Östersunds kommun
Hällesjö avdelning av Bondeförbundet 1944 Upphörd 1956 Bräcke kommun
Hällesjö kooperativa förening
Upphörd
Bräcke kommun
Hällesjö skytteförening 1896 Upphörd
Bräcke kommun
Hällesjö socialdemokratiska arbetarekommun 1928 Upphörd
Bräcke kommun
Hällesjöby SDUK, 12:e kretsen
Upphörd
Bräcke kommun
Hällesjöby socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd
Bräcke kommun
Hällne kristliga ungdoms- och missionsförening av EFS
Upphörd
Bergs kommun
Hälsofrämjandet i Östersund 1947

Östersunds kommun
Hälsokampanjen 1945 1945 Upphörd 1945
Härdalsgillet, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalen-Jämtlands distrikt av SAC
Upphörd 1966
Härjedalens Automobilklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens Blåbandsförbund 1905 Upphörd
Härjedalens kommun
Härjedalens borgerliga valmansförening


Härjedalens kommun
Härjedalens CUF-krets


Härjedalens kommun
Härjedalens DHR-avd, se lev. från Härjedalens kulturnämnd 1951

Härjedalens kommun
Härjedalens distrikt av Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF)
Upphörd
Härjedalens kommun
Härjedalens FBU / befälsutbildningsförening
Vilande
Härjedalens kommun
Härjedalens folkhögskolekurser
Upphörd
Härjedalens kommun
Härjedalens fornminnesförening 1894 Verksam
Härjedalens kommun
Härjedalens förbundskrets av Sveriges lärarförbund
Upphörd
Härjedalens kommun
Härjedalens hantverkares byggnadsförening 1948

Härjedalens kommun
Härjedalens jazzkapell


Härjedalens kommun
Härjedalens kommunorganisation av Centerpartiet


Härjedalens kommun
Härjedalens konsum


Härjedalens kommun
Härjedalens kvinnliga bilkår, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens köpmannaförening 1926

Härjedalens kommun
Härjedalens lokalavd av Friluftsfrämjandet , se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens lokalavd. av MHF 1952 Upphörd 1957 Härjedalens kommun
Härjedalens lokalavdelning av Svenska kyrkans studieförbund, SKS, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens lokalavdelning av Sveriges Lärarförbund 1974 Upphörd 1990 Härjedalens kommun
Härjedalens lärarförening


Härjedalens kommun
Härjedalens lärarklubb


Härjedalens kommun
Härjedalens markägareförening 1988 Verksam
Härjedalens kommun
Härjedalens och södra Jämtlands folkbildningskursförening 1937 Upphörd 1964
Härjedalens sameförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens Ski, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens skidlöparförbund 1906 Upphörd
Härjedalens kommun
Härjedalens skyttekrets 1947 Vilande
Härjedalens kommun
Härjedalens socialdemokratiska arbetarkommun
Verksam
Härjedalens kommun
Härjedalens teaterförening


Härjedalens kommun
Härjedalens travamatörklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Härjedalens turistförening


Härjedalens kommun
Härjedalsfjälens golfklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1973

Härjedalens kommun
Härjedalskretsen av Framtidsförbundets sjukkassa


Härjedalens kommun
Härjedalskretsen av socialdemokratiska arbetarpartiet 1912

Härjedalens kommun
Härjedalskretsen av STF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1977

Härjedalens kommun
Härjedalskretsen av Sveriges småskollärarförbund
Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Härjedalskretsen av Sveriges småskollärarinneförbund

1966 Härjedalens kommun
Högerns kvinnoförening i Sveg 1920 Upphörd
Härjedalens kommun
Höglunda Blåbandsförening 1890 Upphörd 1930 Ragunda kommun
Höglunda ombyggnad


Ragunda kommun
Höglunda SDUK 1942 Upphörd 1943 Ragunda kommun
Högstadiets Idrottsförening Östersund 1962 Upphörd
Östersunds kommun
Hökåns samfällighetsförening


Krokoms kommun
Hörselfrämjandet i Strömsund 1972 Vilande
Strömsunds kommun
Hörselskadades distrikt i Jämtlands län 1938 Verksam

Hörselskadades förening i Berg 1991 Vilande 1996 Bergs kommun
Hörselskadades förening i Härjedalen
Verksam
Härjedalens kommun
Hörselskadades ungdomsklubb i Jämtlands län 1982 Upphörd 1998
I 5 civila personalklubb, Östersund 1943 Upphörd 1980 Östersunds kommun
I 5 Kungl. Jämtlands fältjägarregementes officerskårI 5:s officersförening av Sv. Officersförbundet 1932 Upphörd
Östersunds kommun
I 5 Underbefälsförening/Plutonsofficersförening omkr 1920 Upphörd 1981 Östersunds kommun
I 5 Underofficersförening / Kompaniofficersförening 1903 (?) Upphörd 1981 Östersunds kommun
Idrottsföreningen Auris 1946 Upphörd
Östersunds kommun
Idrottsföreningen Kåger 1935

Strömsunds kommun
Idrottsföreningen Njord, Norderön 1944 Upphörd 1959 Östersunds kommun
Idrottsföreningen Unga krafter
Upphörd
Ragunda kommun
Idrottsklubben Lofsen, Lofsdalen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Idrottsminnen 2003


IF Aktiv 1978 Vilande
Östersunds kommun
IF Carlslundspojkarna 1947 Vilande 1962 Östersunds kommun
IF Castor 1918 Verksam
Östersunds kommun
IF Max gym, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
IF Metalls verkstadsklubb, Husqvarna, Tandsbyn
Upphörd 2011 Östersunds kommun
Iffelnäs sommarkoloni
Upphörd
Åre kommun
IFK Lit 1918 Verksam
Östersunds kommun
IFK Strömsund 1908 Verksam
Strömsunds kommun
IFK Östersund 1906 Verksam
Östersunds kommun
IFS i Jämtlands län 1989 Upphörd 2007
IK Bävrarna, Lugnvik 1933 Upphörd
Östersunds kommun
Industrifacket Metalls facklubb vid Näldens Värmeindustri AB 2005 Upphörd 2015 Krokoms kommun
Information inför EU- valet 1994, radioprogram UtbildningsRadion, Jämtland m.m.
Upphörd

Inga-Maj Granqvists handlingar rörande Ammerårevyerna


Ragunda kommun
Institutet för forntida teknik, IFT 1980 Verksam

Internationella föreningen i Jämtlands län 1987 Upphörd 2000
Intervjuer angående arbetarrörelsen i Härjedalen


Härjedalens kommun
Intresseföreningen Baracken 1998 Verksam
Ragunda kommun
Intressenter för vägundersökning från Ringsta till vägen Aspås-Lundsjön
Upphörd
Östersunds kommun
IOGT:s bibliotek nr 1992, Håkafot 1930 Upphörd
Strömsunds kommun
IOGT:s scoutkår i Östersund 1930 Upphörd
Östersunds kommun
IOGT:s studiecirkel, Östersund 1923 Upphörd
Östersunds kommun
IOGT:s sykrets, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
IOGT / SSUH


Östersunds kommun
IOGT-NTO föreningen nr 3023 Östersund 1949 Upphörd 1990 Östersunds kommun
IOGT-NTO Norrlandsdistriktens samarbetskommittéIOGT-NTO -rörelsens Ceylonklubb


Östersunds kommun
IOGT-NTO-kongressen i Östersund 1973 1973 Upphörd
Östersunds kommun
J.E JohanssonJa till EU, Ja Centrum i Östersund


Östersunds kommun
Jamtamat, kalaskokarna i Jämtlands län, ek. för. 1992 Vilande

Jemtlands fjellmejeriaktiebolag
Upphörd

Jemtlands Freestyle Club


Östersunds kommun
Jemtlands läns landtmäterförenings sjukkassa, se Jemtlands läns landtmäteriförenings arkivJemtlands läns nykterhetsförening 1871


Jemtlands söndagsskolföreningJemtlands östra distriktloge av IOGT 1886 Upphörd 1887
JHF:s Fjällgård, Storvallen, Storlien 1948 Upphörd 2002 Åre kommun
JHP Energi teknik, Sveg, verkstadsklubb 1970 Upphörd 1986 Härjedalens kommun
JIDCA, Jämtlandsgrupp för internationellt samarbete 1984

Östersunds kommun
John Berggren, Västerbottens distriktJohn T Jonsson personarkiv


Östersunds kommun
John-Erik Erikssons, Duved, personarkiv


Åre kommun
Jordbrukarnes leveransförening m.b.p.a, Östersund 1918

Östersunds kommun
Jormvattnets missions- och ungdomsförening av EFS 1910 Upphörd
Strömsunds kommun
Jormvattnets socialdemokratiska arbetarkommun, se även Frostvikens socialdemokratiska förening 1946 Upphörd 1971 Strömsunds kommun
Juniorföreningen 167 Fjällbruden av IOGT-NTO 1930 Upphörd
Åre kommun
Juniorföreningen Järparna av IOGT-NTO, Järpen
Upphörd
Åre kommun
Juniorföreningen Lägerkamraterna av EFS, Marieby
Upphörd
Östersunds kommun
Juniorföreningen nr 161 Lugnvik av IOGT
Upphörd
Östersunds kommun
Juniorföreningen Vårblomman av EFS, Brunflo 1922 Upphörd ca 1962 Östersunds kommun
Jämtgubben, patientförening för prostatacancer i Jämtlands län 1999 Verksam

Jämtland / Härjedalens BordtennisförbundJämtland och Härjedalens distrikt av FHR, Folketshusrörelsen
Upphörd

Jämtland-Härjedalens Ansgariiförenings ungdom, 1919 Upphörd 1940
Jämtland-härjedalens bandyförbundJämtland-Härjedalens Basketdistriktsförbund (BDF) 1957 Upphörd 1997
Jämtland-Härjedalens bilverkstäders föreningJämtland-Härjedalens Curlingförbund 1959 Verksam

Jämtland-Härjedalens cykelförbundJämtland-Härjedalens distr. av Sv. ungdomsringen för bygdekultur
Verksam

Jämtland-Härjedalens distrikt av bygdeteatern
Upphörd

Jämtland-Härjedalens distrikt av IOGT-NTO:s juniorförbund 1970


Jämtland-Härjedalens distrikt av Jägarnas riksförbund/Landsbygdens jägare 1969


Jämtland-Härjedalens distrikt av NBV 1993


Jämtland-Härjedalens distrikt av SMF
Upphörd 1998
Jämtland-Härjedalens distrikt av Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS)Jämtland-Härjedalens distrikt av UNF
Verksam

Jämtland-Härjedalens fiskodlarförening
Upphörd

Jämtland-Härjedalens flyglottorJämtland-Härjedalens fotbollförbund 1928 Verksam

Jämtland-Härjedalens friidrottsförbundJämtland-Härjedalens frisksportdistrikt 1978 Vilande

Jämtland-Härjedalens goodtemplares studieförbund
Upphörd 1972
Jämtland-Härjedalens Guldklubb 1990


Jämtland-Härjedalens Gymnastikförbund 1932 Upphörd 2010
Jämtland-Härjedalens gymnastikledareförening 1942 Upphörd

Jämtland-Härjedalens gångförbund 1960 Verksam

Jämtland-Härjedalens gångförbund I, se Jämtland-Härjedalens gångförbund SE/FAJ/11494 1934 Upphörd 1948
Jämtland-Härjedalens Handbollsförbund 1961 Verksam

Jämtland-Härjedalens handikappidrottsförbund 1969 Verksam

Jämtland-Härjedalens hemslöjdsförbund 1989 Verksam

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund 1908 Verksam

Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund 1950 Verksam

Jämtland-Härjedalens Konståkningsförbund 1959 Upphörd 2001
Jämtland-Härjedalens krets av Västernorrlands och Jämtlands predikantförbundJämtland-Härjedalens MHF-distrikt 1926


Jämtland-Härjedalens Mångkampsförbund 1988 Upphörd 2011
Jämtland-Härjedalens naturskyddsförbund 1962 Verksam

Jämtland-Härjedalens orienteringsförbund
Verksam

Jämtland-Härjedalens samorganisation / FCO 1962 Upphörd 1967
Jämtland-Härjedalens Scoutdistrikt 1938 Verksam

Jämtland-Härjedalens simförbund 1959 Upphörd

Jämtland-Härjedalens skidförbund 1953 Verksam

Jämtland-Härjedalens skolidrottsförbund 1935 Verksam

Jämtland-Härjedalens skridskoförbund 1957 Upphörd

Jämtland-Härjedalens Sportdykarförbund
Upphörd

Jämtland-Härjedalens turistförening 1925 Verksam

Jämtland-Härjedalens Volleybollförbund
Upphörd 2009
Jämtland-Härjedalens Älghundklubb 1960 Verksam

Jämtland-Medelpads Skogstjänstemannaförening / SALF avd. 304
Upphörd 1995 Bräcke kommun
Jämtland-Östersunds bilägares inköpsförening ek.för.Jämtland/Härjedalens kanotförbund 1976


Jämtlands Agility Zällskap 1988 Vilande

Jämtlands Ansgariiförbund 1883 Upphörd 1966
Jämtlands Baptistmission 1864 Upphörd 2014
Jämtlands Blåbandsförbund 1895


Jämtlands bokdepå
Upphörd

Jämtlands distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund 1949 Verksam

Jämtlands distrikt av Förbundet Vi Unga 1957 Upphörd 2000
Jämtlands distrikt av Jordbrukarnas Riksförbund
Upphörd

Jämtlands distrikt av NTO 1900 Upphörd 1970
Jämtlands distrikt av SGU 1909 Upphörd 1970
Jämtlands distrikt av Ungdomens Röda kors, URKJämtlands distrikt av Vita Bandet 1913 Upphörd 2003
Jämtlands distriktsförbund av Nykterhetsfolkets sjukkassaJämtlands divisionshögkvarter av Frälsningsarmén
Verksam

Jämtlands Frisksportdistrikt 1941 Upphörd 1957
Jämtlands förenade mejerier, förening upa 1930 Upphörd 1938
Jämtlands handelsbokhållareförenings arkiv 1897 Upphörd 1947
Jämtlands handelsförening 1892 Upphörd

Jämtlands kooperativa charkuteriförening
Upphörd

Jämtlands läns arrangörsförening, JARR 1984 Upphörd

Jämtlands läns avd. 34 / 170 av Sv. Transportarbetareförbundet 1928 Verksam

Jämtlands läns avd. av Frikyrkliga studieförbundet 1967 Upphörd 1994
Jämtlands läns barnmorskeförening, Östersund 1888 Verksam

Jämtlands läns befälsutbildningsförbund 1921 Vilande

Jämtlands läns Biodlardistrikt 1914 Verksam

Jämtlands läns brandförsvarsförbund 1923 Verksam

Jämtlands läns Broderskapsrörelse 1974


Jämtlands läns byggnadsarbetares mätningsdistrikt, Östersund 1957 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Jämtlands läns bär- och köksväxtodlares intresseföreningJämtlands läns Centralfilmotek 1955 Upphörd

Jämtlands läns Civilförsvarsförbund 1937 Verksam

Jämtlands läns distr. av Folkpartiets ungdomsförbundJämtlands läns distr. av pensionärernas riksorganisation PRO
Verksam

Jämtlands läns distrikt av Centerns Kvinnoförbund 1942 Verksam

Jämtlands läns distrikt av Centerpartiet 1921 Verksam

Jämtlands läns distrikt av Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) 1931 Verksam

Jämtlands läns distrikt av DHR 1971 Verksam

Jämtlands läns distrikt av IOGT-NTO
Verksam

Jämtlands läns distrikt av Jordbrukareungdomens förbund , JUFJämtlands läns distrikt av Svenska Facklärarförbundet 1978 Upphörd

Jämtlands läns distrikt av Våra gårdar 1985 Verksam

Jämtlands läns droskägareförening 1939 Upphörd

Jämtlands läns dövas förening 1918 Upphörd 2013
Jämtlands läns fiskevattenägareförbund 1930 Verksam

Jämtlands läns FN-distrikt 1981 Verksam

Jämtlands läns fåravelsförening 1962 Verksam

Jämtlands läns förbund av Svenska freds- och skiljedomsföreningenJämtlands läns förbundskrets av Sveriges lärarförbund 1963 Upphörd 1990
Jämtlands läns föreläsningsförbundJämtlands läns jaktvårdsförening 1902 Verksam

Jämtlands läns journalistförening 1924


Jämtlands läns krets av Sveriges folkskollärarförbund
Upphörd

Jämtlands läns kvarnförening upa 1938 Upphörd 1970
Jämtlands läns kyrkomusikerförening 1922


Jämtlands läns körförbund 1926 Upphörd

Jämtlands läns lantarbetareförbundJämtlands läns lantmätareföreningJämtlands läns lokalavdelning av Kontrollassistenternas riksförbund, KRF 1942 Upphörd 1968
Jämtlands läns lottaförbund 1941 Upphörd 2006
Jämtlands läns lutherska predikanters sjuk- och understödskassaJämtlands läns lutherska predikantförbund av EFS 1921 Upphörd

Jämtlands läns lutherska ungdomsförbund av EFS 1908 Upphörd 1922
Jämtlands läns mejeriförening u.p.a. 1939 Upphörd 1969
Jämtlands läns mejeristförening, SALF avd. 350 1941


Jämtlands läns motorbranschföreningJämtlands läns mätningsdistrikt av Vägarbetareförbundet 1964 Upphörd 1967
Jämtlands läns norra valkrets valorganisationJämtlands läns nykterhetsförbund 1922 Verksam

Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) 1981 Verksam

Jämtlands läns pistolskyttekretsJämtlands läns polisförening 1910 Verksam

Jämtlands läns rörarbetares mätningsdistrikt 1940-tal Upphörd 1967
Jämtlands läns Schaktentrepenörers förening 1953


Jämtlands läns scoutdistrikt av NSF
Upphörd

Jämtlands läns sjukhuspersonals samorganisation 1937 Upphörd 1966
Jämtlands läns skomakarmästareförening 1919 Upphörd 1970
Jämtlands läns skyddsföreningJämtlands läns skytteförbund 1893 Verksam

Jämtlands läns släktforskare 1945 Verksam

Jämtlands läns småbrukareförbund, avd. 3, Sundsjö 1941

Bräcke kommun
Jämtlands läns snöskoterförbund 1967 Upphörd

Jämtlands läns socialdemokratiska kvinnodistrikt 1939 Verksam

Jämtlands läns sportfiskeklubb 1910 Verksam

Jämtlands läns SSU-distrikt 1909 Verksam

Jämtlands läns sångarförbund 1908 Upphörd 1994
Jämtlands läns tandläkarförening 1932 Vilande

Jämtlands läns TCO-distrikt 1948 Upphörd 1995
Jämtlands läns teaterförening
Verksam

Jämtlands läns Tekniska FöreningJämtlands läns teologiska förening 1942 Upphörd 1993
Jämtlands läns trafikbilägareförening 1932 Upphörd 1939
Jämtlands läns trädgårdsodlaresällskap 1894 Verksam

Jämtlands läns ungdomsförbund 1899 Upphörd

Jämtlands läns UngdomsskytteförbundJämtlands läns UrmakeriarbetarföreningJämtlands läns VelocipedklubbJämtlands läns vägarbetardistrikt 1949 Upphörd 1967
Jämtlands läns vägmästareförening / SALF avd. 251
Upphörd

Jämtlands läns yrkesvalslärarförening 1963 Upphörd 1981
Jämtlands läns åkeriförening 1959 Upphörd 2001
Jämtlands länsförbund av Svenska livräddningssällskapet, SLS 1959 Verksam

Jämtlands länsförbund av Sveriges 4 H 1962 Verksam

Jämtlands länsförbund Hem och Samhälle 1939 Upphörd 2012
Jämtlands länsförening av Föreningen Sveriges landsfiskaler 1900 Upphörd 1965
Jämtlands länsförening av trafik- och polioskadade , RTP
Verksam

Jämtlands länsförening mot hjärt- och lungsjukdomar 1906 Upphörd 1961
Jämtlands länskommitté av Folk och Försvar
Upphörd

Jämtlands länskommitté av Sv. Pansarbåtsföreningen 1912 Upphörd

Jämtlands länskrets av Hushållslärarnas Riksförbund HLR 1938 Upphörd

Jämtlands lärarförening av Federationen Sveriges allmänna folkskollärarförening
Upphörd

Jämtlands mejeriaktiebolags arkiv 1872 Upphörd 1878
Jämtlands mellersta krets av Svenska landsbygdens ungdomsförbund (SLU)Jämtlands missionssångarförbund 1935


Jämtlands norra distriktloge av IOGT 1887 Upphörd 1961
Jämtlands norra krets av SLU
Upphörd

Jämtlands ostmejeriers centralförening 1908 Upphörd 1931
Jämtlands ryska sällskap Älgen, EROL 1993 Upphörd 1996
Jämtlands rörlednings aktiebolag
Upphörd

Jämtlands samorganisation 1908 Upphörd

Jämtlands samorganisation av Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet och Sv. Pappersindustriarbetareförbundet 1920 Upphörd 1965
Jämtlands schackförbund 1935


Jämtlands sjömannaförening 1906 Upphörd

Jämtlands skogsägarförening u.p.a., Östersund, se Landsarkivet i Östersund


Östersunds kommun
Jämtlands slakteriförening, distrikt 10, Strömsund


Strömsunds kommun
Jämtlands slakteriförening, distrikt 7, Lit
Upphörd
Östersunds kommun
Jämtlands slakteriförening, distrikt nr 2, Krokom
Upphörd
Krokoms kommun
Jämtlands slakteriförening upa 1933 Upphörd 1952
Jämtlands sportjournalistklubbJämtlands södra skolstyrelseförbund, se ÖLA 1940 Upphörd 1958
Jämtlands travhästägareförening upaJämtlands tryckeriförening u.p.a. 1943 Upphörd 1988
Jämtlands trädgårdsprodukter, ekonomisk förening 1984


Jämtlands Värn byggnadsförening, se Logen nr 345 Jämtlands värn av IOGT


Krokoms kommun
Jämtlands västra distriktloge 1886


Jämtlands västra lokalavdelning Z 4 av Sv. Facklärarförbundet 1976
1990
Jämtlands örtagårdsförening 1988 Upphörd
Krokoms kommun
Jämtlandsdistriktet av Svenska Röda Korset 1919 Verksam

Jämtlandskretsen av pensionerade lärares riksförbund 1940 Upphörd 1989
Jämtlandskretsen av RST (Riksföreningen Slöjd- och Textillärare) 1973 Upphörd 1990
Jämtlandskretsen av svenska provinsialläkareföreningJämtlandskretsen av Sveriges arbetsterapibiträden 1976 Upphörd 1982
Jämtlandskretsen av Sveriges folkskollärarinneförbund
Upphörd

Jämtlandskretsen av Sveriges Förskollärares Riksförbund SFR
Upphörd

Jämtlandskretsen av Sveriges lärares nykterhetsförbund (SLN) 1928 Verksam

Jämtlandskretsen av V.L.R. ( Vävlärarnas riksförening) 1965 Upphörd 1990
Jämtlandssektionen av Sv. kvinnliga landsfiskalsbiträden - FSKL 1956 Upphörd

Jämtlannin Suomi-Seura r.y.
Upphörd

Jämtländska frihetsrörelsenJärnvägarnas fritidsförening Östersund, JFF 1958 Upphörd 2010 Östersunds kommun
Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund avd 104 Östersund 1908 Upphörd 2001 Östersunds kommun
Järnvägsmannens idrottsklubb, Hoting (JIK) 1945 Upphörd
Strömsunds kommun
Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund avd 117, Järpen
Upphörd 1965 Åre kommun
Järpbyns RLF-avdelning nr 1631


Åre kommun
Järpe Skans skytteförening 1895 Verksam
Åre kommun
Järpens Baptistförsamling 1867 Verksam
Åre kommun
Järpens friförsamling (SMF)
Upphörd 1958 Åre kommun
Järpens fältbiologer
Upphörd
Åre kommun
Järpens föreläsningsanstalt
Upphörd
Åre kommun
Järpens IF 1923 Verksam
Åre kommun
Järpens konsumtionsförening 1899 Upphörd 1967 Åre kommun
Järpens kooperativa kvinnogille
Upphörd
Åre kommun
Järpens kulturförening 2001 Verksam
Åre kommun
Järpens kår av Frälsningsarmén
Upphörd
Åre kommun
Järpens lantmannaförening 1911 Upphörd 1952 Åre kommun
Järpens lottakår 1939 Upphörd 1996 Åre kommun
Järpens pistolskytteklubb 1949 Upphörd 1992 Åre kommun
Järpens rödakorskår


Åre kommun
Järpens S-förening 1908 Upphörd 2000 Åre kommun
Järpens scoutkår
Upphörd 1970-tal Åre kommun
Järpens SDUK 1925 Upphörd
Åre kommun
Järpens skidklubb 1902 Verksam
Åre kommun
Järpens socialdemokratiska kvinnoklubb 1933 Upphörd 2000 Åre kommun
Järpens ungdomens Röda Korsförening (URK)


Åre kommun
Kakuåsens bollklubb 1931 Upphörd 1935 Strömsunds kommun
Kalls byggnadsförening u.p.a.
Upphörd
Åre kommun
Kalls diskussionsklubb 1922 Upphörd
Åre kommun
Kalls mejeriförening 1908 Upphörd
Åre kommun
Kalls Rödakorskrets 1944 Upphörd 2000 Åre kommun
Kalls västra byalag


Åre kommun
Kallsta husbehovssåg
Upphörd
Östersunds kommun
Kallsta-Landvågens vägsamfällighet 1959 Upphörd 1964 Östersunds kommun
Kamratföreningen Järnlänkarna, Åsarna 1946 Upphörd 1952 Bergs kommun
Kanotklubben Njord, Östersund 1972 Upphörd
Östersunds kommun
Karlslunds scoutkår av Sveriges scoutförbund (SFS) 1955 Upphörd 1998 Östersunds kommun
Kartteknikernas intresseförening, Kif, i Jämtlands län 1984 Upphörd 2001
Kaxås avd. av CKF / SLKF 1949 Upphörd 1982 Krokoms kommun
Kaxås avdelning av SLU (Svenska Landsbygdens Ungdomförbund) 1939 Upphörd
Krokoms kommun
Kaxås Baptistförsamling 1910 Upphörd 2013 Krokoms kommun
Kaxås SSU
Upphörd
Krokoms kommun
KDS-Härjedalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Kerstin Bränngårds personarkiv


Strömsunds kommun
KF:s personalklubb Jämten 1921 Upphörd
Östersunds kommun
KFUK - KFUM:s scoutkårer, Östersund 1911

Östersunds kommun
KFUK-KFUM i Östersund 1888 Verksam
Östersunds kommun
KFUK-KFUM:s studieförbund i Mittsverige
Upphörd 1997
Klippans byggnadsförening upa, Krokvåg 1917 Upphörd 1978 Ragunda kommun
Klubben Excentrisk, Järpen 1890 Upphörd
Åre kommun
Klubben Nytta och nöje, Östersund 1887 Upphörd
Östersunds kommun
Klubben Nytta och nöjes bibliotek, se Klubben Nytta och nöje, Östersund


Östersunds kommun
Klövsjö Idrottsförening 1909 Verksam
Bergs kommun
Klövsjö kvarn- och sågförening u.p.a. 1917 Vilande
Bergs kommun
Klövsjö lantmannaförening u.p.a. 1907 Upphörd
Bergs kommun
Klövsjö ångbåtsförening u.p.a. 1911 Upphörd
Bergs kommun
Kollektivet 7:an, Östersund


Östersunds kommun
Koloniträdgårdsföreningen Oden 1986 Verksam
Östersunds kommun
Kolsätts badhusförening u.p.a. 1943

Härjedalens kommun
Kolsätts Blåbandsförening Enigheten 1905 Upphörd 1955 Härjedalens kommun
Kolsätts IK Kamraterna 1932 Upphörd 1944 Härjedalens kommun
Kolsätts ploglag 1940 Upphörd 1970 Härjedalens kommun
Kommittén för Finlandsinsamlingen, Lit 1940 Upphörd 1940 Östersunds kommun
Kommittén för logernas gemensamma egendom, Östersund
Upphörd 1930 Östersunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 1, Östersund


Östersunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 10, Frösön
Upphörd
Östersunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 11, Krokom
Verksam
Krokoms kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 2, Östersund 1966 Verksam
Östersunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 3, Östersund 1966 Verksam
Östersunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 4, Strömsund
Verksam
Östersunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 5, Bräcke 1966 Verksam
Bräcke kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 7, Åre
Verksam
Åre kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 8, Strömsund
Upphörd 1993 Strömsunds kommun
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 9, Sveg
Verksam
Härjedalens kommun
Kommunistisk ungdom, Sveg, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1976

Härjedalens kommun
Kommunistiska högskoleförbundet, Östersund 1981 Upphörd
Östersunds kommun
Komvux elevkår, Östersund 1990 Upphörd 2000 Östersunds kommun
Konstgillet Paletten 1984 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Konstklubben Artes 1982 Upphörd
Östersunds kommun
Konstklubben KBZ, Österund 1967 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Konsum Gäddede, distrikt 22


Strömsunds kommun
Konsum Hackås ek. förening
Upphörd
Bergs kommun
Konsum Jämtland 1966 Upphörd 2005 Östersunds kommun
Konsum Stugubygden 1916 Upphörd 1968 Ragunda kommun
Konsum Ås historia


Krokoms kommun
Konsumentgilleskrets 10 1945 Upphörd

Konsumtionsföreningen Bodsjö upa 1913 Upphörd 1932 Bräcke kommun
Konsumtionsföreningen Bräcke m.o. ek. för. 1908 Upphörd 1970 Bräcke kommun
Konsumtionsföreningen Fåker med omnejd 1911 Upphörd
Östersunds kommun
Konsumtionsföreningen Gesund, Borglunda
Upphörd 1929 Ragunda kommun
Konsumtionsföreningen Västra Jämtland, Mörsil
Upphörd 1968 Åre kommun
Konsumtionsföreningen Ångsta
Upphörd
Östersunds kommun
Konsumtionsföreningen Åsarna med omnejd 1929 Upphörd
Bergs kommun
Kooperativa föreningen, Hammarstrand
Upphörd
Ragunda kommun
Kooperativa föreningen Kälarne med omnejd 1929 Upphörd
Bräcke kommun
Kooperativa föreningen Nälden 1908 Upphörd
Krokoms kommun
Kooperativa föreningen Vålbacken
1913 Upphörd 1989 Östersunds kommun
Kooperativa handelsföreningen Solid, Lockne
Upphörd
Östersunds kommun
Kooperativa kaféföreningen Fram, Östersund 1915 Upphörd 1922 Östersunds kommun
Kooperativa kvinnogillet, Ytterån
Upphörd 1970 Krokoms kommun
Kornaxets studiecirkelbibliotek, se Logen nr 322 Kornaxet av IOGT, Genvalla


Östersunds kommun
Korpen Jämtland 1968 Verksam

Korpen Oviken MIF
Verksam
Bergs kommun
Korpen Storsjön 1955 Verksam
Östersunds kommun
Kretsföreningen Cirkeln av IOGT 1888 Upphörd
Bräcke kommun
Kretsföreningen Hexandria av IOGT 1887 Upphörd
Östersunds kommun
Kretsföreningen Nytta och nöje
Upphörd
Krokoms kommun
Kretsföreningen Ringen


Östersunds kommun
Kretslogen Enhet av IOGT, Föllinge 1892

Krokoms kommun
Kretslogen Fjällringen, Funäsdalen


Härjedalens kommun
Kretslogen Föreningsklippan av IOGT 1907 Upphörd
Härjedalens kommun
Kretslogen Linéus av IOGT, Borgvik, Kövra
Upphörd
Bergs kommun
Kretslogen Linnéus, Oviken 1907 Upphörd
Bergs kommun
Kretslogen Strid och seger av IOGT, Hede 1907 Upphörd
Härjedalens kommun
Kretslogen Sunne 1907 Upphörd 1975 Östersunds kommun
Kristliga ungdomsföreningen Hemåt, Sandnäset (EFS) 1920 Upphörd 1926 Strömsunds kommun
Kristna ungdomsföreningens bibliotek i Ottsjön, se Ottsjöns Baptistförsamling


Krokoms kommun
Krokbodarnas samfällighetsförening
Verksam
Krokoms kommun
Krokom-Dvärsätt IF


Krokoms kommun
Krokoms avdelning av Sveriges Lärarförbund Z 8
Upphörd 1991 Krokoms kommun
Krokoms badhusförening u.p.a.
Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms boxningsklubb
Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms bågskytteklubb 1958

Krokoms kommun
Krokoms curlingklubb
Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms distrikt av Aspås-Rödöns konsumtionsförening
Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms Folkpartiavdelning
Verksam
Krokoms kommun
Krokoms fältbiologer


Krokoms kommun
Krokoms föreläsningsföreningKrokoms kommun
Krokoms gymnastikförening


Krokoms kommun
Krokoms kår av Frälsningsarmén 1898 Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms landtmannaförening


Krokoms kommun
Krokoms lantmannaförening
Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms lokalavdelning av NBV 1973 Upphörd 1993 Krokoms kommun
Krokoms Naturskyddsförening
Verksam
Krokoms kommun
Krokoms s-förening 1972 Verksam
Krokoms kommun
Krokoms socialdemokratiska arbetarekommun
Verksam
Krokoms kommun
Krokoms socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms sportklubb 1923 Upphörd
Krokoms kommun
Krokoms SSU


Krokoms kommun
Krokoms Teaterförening 1974 Upphörd 2000 Krokoms kommun
Krokomskretsen av CUF


Krokoms kommun
Krokomskretsen av IOGT-NTO


Krokoms kommun
Krokvåg-Krångede S-förening 1982 Upphörd 2000 Ragunda kommun
Kronprinsessans landstormsfondKrångede bridgeklubb 1947 Upphörd
Ragunda kommun
Krångede kooperativa kvinnogille
Upphörd 1932 Ragunda kommun
Krångede LS av SAC 1929 Upphörd
Ragunda kommun
Krångede S-förening 1973 Upphörd 1982 Ragunda kommun
Krångede skytteförening 1940 Upphörd 1966 Ragunda kommun
Krångede socialdemokratiska kvinnoklubb 1938 Upphörd 1972 Ragunda kommun
Kulturarbetarnas S-förening i Östersund 1969 Upphörd 1971 Östersunds kommun
Kungl. Jämtlands flygflottiljs underbefälsförening (F 4), Frösön 1926 Upphörd
Östersunds kommun
Kungliga Jämtlands fältjägarregementes Nykterhetsförbund 1907 Upphörd

Kusin Vitamin ek. förening, Ås 1984 Upphörd 2000 Krokoms kommun
Kvarnbergsvattnets LS av SAC


Strömsunds kommun
Kvarnsjö byggnads- och badhusförening u.p.a. 1946

Bergs kommun
Kvarnsjö kvinnoklubb 1944 Upphörd
Bergs kommun
Kvarnsjö sågförening 1916 Upphörd
Bergs kommun
Kvarnsjö tjurförening 1946 Upphörd 1960 Bergs kommun
Kvarnåns flottningsförening u.p.a., Kvarnsjö 1904 Upphörd 1919 Bergs kommun
Kvarteret Stabens idrottsförening 1940-talet Upphörd
Östersunds kommun
Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund 1957 Verksam
Östersunds kommun
Kvinnominnen från Bräcke "Kanelros"


Bräcke kommun
Kvinnominnen "Skriv kvinna skriv "Kvinnor för mission, lokalavdelningen Östersund 1940 Verksam
Östersunds kommun
Kvinnor kan


Östersunds kommun
Kvinnornas semesterhemsförening, GenvallaQ12AWS0. 1936 Upphörd 1972
Kvitsle bygdegårdsförening u.p.a. 1925

Åre kommun
Kvitsle kvarnbolag


Bergs kommun
Kvitsle traktorförening, Vigge


Bergs kommun
Kvitsle tvätt och badhusförening u.p.a. 1943 Upphörd
Åre kommun
Kyrkans ungdom i Ytterhogdal, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Kyrkans ungdom i Överhogdal, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Kyrkbygdens kontrollförening, Alsen
Upphörd
Krokoms kommun
Kyrkogrändens fiskevårdsorådesförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Kyrkslättens badförening u.p.a., Pålgård 1939 Upphörd 1953 Ragunda kommun
Kyrkslättens kooperativa förening, Pålgård
Upphörd
Ragunda kommun
Kyrkslättens tjurförening, Rödön 1920 Upphörd
Krokoms kommun
Kyrktåsjö föreläsningsförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Kyrkås allmänna sjuk- och begravningskassa 1884 Upphörd
Östersunds kommun
Kyrkås Bygdegårdsförening
Verksam
Östersunds kommun
Kyrkås centeravdelning 1940

Östersunds kommun
Kyrkås Centerkvinnor 1953 Verksam
Östersunds kommun
Kyrkås hembygdsförening 1947 Verksam
Östersunds kommun
Kyrkås hästförsäkringsförening
Upphörd
Östersunds kommun
Kyrkås lantmannaförening upa 1904 Upphörd
Östersunds kommun
Kyrkås lokalavdelning av Frisinnade landsföreningen 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Kyrkås lottakår 1950 Upphörd 1992 Östersunds kommun
Kyrkås skyttegille 1894 Verksam
Östersunds kommun
Kyrkås ungdomsförening 1872 Upphörd
Östersunds kommun
Kälarne IK 1920 Verksam
Bräcke kommun
Kälarne lokalavdelning av MHF 1955 Verksam
Bräcke kommun
Kälarne scoutkår, Kälarne 1964 Upphörd
Bräcke kommun
Kälarne SDUK 1937 Upphörd
Bräcke kommun
Kälarne skytteförening 1914 Verksam
Bräcke kommun
Kälarne socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd
Bräcke kommun
Kälarne Socialdemokratiska kvinnoklubb 1928 Upphörd
Bräcke kommun
Kärnkraftsomröstningen, Arbetarrörelsens kommitté för linje 2, Jämtlands län 1980 Upphörd 1980
Kärrnäset-Renålandets jaktvårdsområde 1957

Strömsunds kommun
Körföreningen Cantilena (Cantilenakören), Östersund 1965 Verksam
Östersunds kommun
Köttsjöns arbetarekommun
Upphörd
Ragunda kommun
Köttsjöns byamän


Ragunda kommun
Köttsjöns skyttegille 1901 Upphörd
Ragunda kommun
Kövra Unga Örnar
Upphörd
Bergs kommun
Lantarbetareförbundet, avd. 10 Mellannorrland 1943 Upphörd 2001 Östersunds kommun
Lantbrukarnas lokalavd. av LRF i Rönnöfors
Upphörd
Krokoms kommun
Lantbrukarnas länsförbund i Jämtlands län, LRF 1929 Verksam

Lantmännens centralförening i Jämtlands län 1904


"Lars Jansa o hans käring" teaterstycke


Krokoms kommun
Laxsjö arbetarekommun 1938 Upphörd 1970 Krokoms kommun
Laxsjö Centeravdelning
Upphörd 2007 Krokoms kommun
Laxsjö kyrkokör


Krokoms kommun
Laxsjö Rödakorskrets 1928 Verksam
Krokoms kommun
Laxsjö SDUK
Upphörd
Krokoms kommun
Laxsjö sjukvårds- och hjälpkassa, se Landsarkivet i Östersund
Upphörd
Krokoms kommun
Laxsjö SLKF-avdelning


Krokoms kommun
Laxvikens juniorförening av EFS
Upphörd
Krokoms kommun
Laxvikens skytteförening/-skyttegille
Upphörd
Krokoms kommun
Lf 1034 Hoppets Här av IOGT-NTO, Lockne 1898 Upphörd 2013 Östersunds kommun
Lf 285 Decemberblomman av IOGT-NTO, Krokom 1882 Upphörd 2004 Krokoms kommun
Lf nr 174 Jättarna av IOGT-NTO, Hara
Vilande
Östersunds kommun
Lf Stjärnan av IOGT-NTO, Odensala 1988 Upphörd
Östersunds kommun
LHF Samarbetsförening för Laxsjö-Hotagen-Föllinge Hemslöjd och Hantverk


Krokoms kommun
Liberal skolungdom, Östersund 1959

Östersunds kommun
Liberal ungdom, Jämtland 1961


Liberala kommittén för linje 2, kärnkraftsomröstningen
Upphörd

Liberala studieförbundet i Jämtlands län
Upphörd

Lidsjöberg LS av SAC 1922 Upphörd 1937 Strömsunds kommun
Liljans framtid 394, IOGT scouter, Ås


Krokoms kommun
Lillhärdals avd. av Centern 1948 Upphörd
Härjedalens kommun
Lillhärdals avd. av CUF 1980 Upphörd
Härjedalens kommun
Lillhärdals avd. av Svenska Freds- och skiljedomsföreningen


Härjedalens kommun
Lillhärdals dragspelsklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lillhärdals fiskevårdsförening 1942 Verksam
Härjedalens kommun
Lillhärdals Folkets hus byggnadsförening u.p.a. 1921

Härjedalens kommun
Lillhärdals hembygdsförening
Verksam
Härjedalens kommun
Lillhärdals Idrottsförening 1921 Verksam
Härjedalens kommun
Lillhärdals kooperativa handelsförening 1917 Upphörd 1965 Härjedalens kommun
Lillhärdals LS av SAC 1919 Upphörd
Härjedalens kommun
Lillhärdals lutherska missions- och ungdomsförening av EFS 1905 Upphörd
Härjedalens kommun
Lillhärdals missionsförsamling 1882 Upphörd 1961 Härjedalens kommun
Lillhärdals pensionärsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lillhärdals Rödakorskrets 1936 Verksam
Härjedalens kommun
Lillhärdals S-förening 1926 Verksam
Härjedalens kommun
Lillhärdals skol-IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lillhärdals skoterklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lillhärdals skyttegille 1912 Upphörd
Härjedalens kommun
Lillhärdals socialdemokratiska kvinnoklubb 1927 Upphörd 2000 Härjedalens kommun
Lillhärdals vattenledningsförening


Härjedalens kommun
Lillhärdalskorpen se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lillsjöhögens avdelning av SLKF
Upphörd 1951 Östersunds kommun
Lillsjöhögens socialdemokratiska ungdomsklubb


Östersunds kommun
Linsells avd. av SLU
Upphörd
Härjedalens kommun
Linsells byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Linsells bygdegårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Linsells föreläsningsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Linsells IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Linsells jaktvårdsförening 1941 Verksam
Härjedalens kommun
Linsells lottakår 1942 Upphörd
Härjedalens kommun
Linsells LS av SAC 1919 Upphörd 1972 Härjedalens kommun
Linsells PRO 1979 Upphörd 1989 Härjedalens kommun
Linsells resoklubb 1956 Upphörd 1963 Härjedalens kommun
Linsells Rödakorskrets 1933 Upphörd
Härjedalens kommun
Linsells S-förening 1938 Upphörd 1987/88 Härjedalens kommun
Linsells skidlöparförening 1905

Härjedalens kommun
Linsells skoterklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Linsells skyttegille 1939

Härjedalens kommun
Linsells socialdemokratiska kvinnoklubb 1940 Upphörd 1961 Härjedalens kommun
Linsells ungsocialistiska klubb 1917 Upphörd 1921 Härjedalens kommun
Linsellsjöns fiskevårdsförening 1943 Upphörd 1986 Härjedalens kommun
Lions Club, Brunflo 1960 Verksam
Östersunds kommun
Lions Club Frösön 1962 Upphörd
Östersunds kommun
Lions club Funäsdalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lions club Guckuskon, Bräcke 1987 Upphörd 2002 Bräcke kommun
Lions Club, Gällö 1967 Verksam
Bräcke kommun
Lions Club Hogdal 1963 Upphörd 2008 Härjedalens kommun
Lions club, Järpen 1962
2005 Åre kommun
Lions Club, Sveg, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lions Club, Ytterhogdal, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lit-Häggenås lokalavdelning av MHF 1952 Verksam
Östersunds kommun
Lit-Häggenås S-förening
Verksam
Östersunds kommun
Lit-Kyrkås hushållningsgille
Upphörd
Östersunds kommun
Lit-Kyrkås Rödakorskrets 1932 Verksam
Östersunds kommun
Lits absoluta nykterhetsförening 1886 Upphörd 1898 Östersunds kommun
Lits biodlarförening 1929 Upphörd
Östersunds kommun
Lits båtklubb 1970 Verksam
Östersunds kommun
Lits CUF-avdelning 1939 Verksam
Östersunds kommun
Lits curlingklubb
Verksam
Östersunds kommun
Lits frisinnade förening
Upphörd
Östersunds kommun
Lits föreläsningsförening


Östersunds kommun
Lits förenade avelsgårdar
Upphörd
Östersunds kommun
Lits hantverksförening 1916 Upphörd
Östersunds kommun
Lits Hem och skolaförening 1959 Upphörd
Östersunds kommun
Lits Hembygdsförening


Östersunds kommun
Lits hovvårdsförening
Upphörd
Östersunds kommun
Lits Högerförening


Östersunds kommun
Lits jaktskytteklubb


Östersunds kommun
Lits JUF-avdelning 1929 Upphörd
Östersunds kommun
Lits konsumtionsförening med omnejd 1914 Upphörd
Östersunds kommun
Lits kooperativa kvinnogille 1954 Upphörd 1971 Östersunds kommun
Lits lokalavdelning av föreningen Sveriges Allmoge
Upphörd
Östersunds kommun
Lits lokalavdelning av Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS
Upphörd 1968 Östersunds kommun
Lits manskör 1922 Upphörd 1989 Östersunds kommun
Lits mejeriförening 1910 Upphörd 1927 Östersunds kommun
Lits mjölkkontrollförening 1916 Upphörd
Östersunds kommun
Lits pistolskytteklubb 1955 Verksam
Östersunds kommun
Lits scoutkår


Östersunds kommun
Lits SDUK 1928 Upphörd 1938 Östersunds kommun
Lits skogsägareförening


Östersunds kommun
Lits Skyttegille 1895 Verksam
Östersunds kommun
Lits socialdemokratiska kvinnoklubb 1946 Upphörd 1969 Östersunds kommun
Lits södra CKF-avdelning 1945 Upphörd 1987 Östersunds kommun
Lits tjurförening 1910 Upphörd 1947 Östersunds kommun
Lits tvättstugeförening 1951 Upphörd
Östersunds kommun
Lits-Häggenås kretsloge av IOGT 1941 Upphörd
Östersunds kommun
Litsbygdens Centerkvinnor 1945 Verksam
Östersunds kommun
Litsbygdens krets av SLU 1943

Östersunds kommun
Litsbygdens lottakår 1940 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Livförsäkringsbolaget IOGT, avd. 179, Östersund 1901 Upphörd 1930 Östersunds kommun
Ljungans LS av SAC 1917 Upphörd
Bergs kommun
Ljungdalens arbetarekommun
Upphörd
Bergs kommun
Ljungdalens belysningsförening u.p.a. 1920 Upphörd 1972 Bergs kommun
Ljungdalens fiskevårdsförening
Upphörd
Bergs kommun
Ljungdalens hembygdsförening


Bergs kommun
Ljungdalens pensionärsförening (PRO) 1968 Upphörd 1979 Bergs kommun
Ljungdalens resoklubb
Upphörd 1966 Bergs kommun
Ljusnedals byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ljusnedals mejeriförening 1924 Upphörd 1960 Härjedalens kommun
Ljusnedals Rödakorskrets


Härjedalens kommun
Ljusnedals skytteförening


Härjedalens kommun
Lo-facken i Berg 1983 Upphörd 2005 Bergs kommun
LO-facken i Bräcke 1939 Upphörd 2005 Bräcke kommun
LO-facken i Krokom
Upphörd 2005 Krokoms kommun
LO-facken i Ragunda
Upphörd 2005 Ragunda kommun
LO-facken Strömsund
Upphörd 2006 Strömsunds kommun
LO-sektionen i Östersund / Storsjöbygdens FCO 1918 Verksam
Östersunds kommun
LO-sektionen/ Ströms FCO, Strömsund
Verksam
Strömsunds kommun
LO-sektionen, Sveg


Härjedalens kommun
Lockne Blåbandsförening


Östersunds kommun
Lockne hästförsäkringsförening 1897

Östersunds kommun
Lockne kooperativa handelsförening 1910 Upphörd
Östersunds kommun
Lockne Kretstempel av NTO 1917 Upphörd 1969 Östersunds kommun
Lockne mejeriförening 1925 Upphörd 1942 Östersunds kommun
Lockne skyttegille


Östersunds kommun
Lockne socialdemokratiska arbetarekommun 1933 Upphörd 1966 Östersunds kommun
Lockne sockenbibliotek
Upphörd
Östersunds kommun
Lockne sångkör/Lockne godtemplarkör 1935

Östersunds kommun
Locknebyns LS av SAC


Östersunds kommun
Lockåsens Blåbandsförening Hemmets Väl, Kövra


Bergs kommun
Lofsdalens bygdegårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lofsdalens friförsamling 1896 Upphörd 1949 Härjedalens kommun
Lofsdalens SK, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Lofsdalens turistförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Logebibliotek nr 1798, Gäddede
Upphörd
Strömsunds kommun
Logen 386 Österåsens bibliotek nr 1725, se Logen nr 386 Österåsen av IOGT
Upphörd
Östersunds kommun
Logen 526 Nordens Kämpe av NOV, Östersund


Östersunds kommun
Logen 792 Långåskans bibliotek av IOGT, Långå, Hede


Härjedalens kommun
Logen Anunds byggnadsförening, Torvalla


Östersunds kommun
Logen Auroras bibliotek nr 581, se logen nr 339 Aurora av IOGT, Rödön


Krokoms kommun
Logen Auroras studiecirkel nr 529, se logen nr 339 Aurora av IOGT, Rödön


Krokoms kommun
Logen Auroras syförening, se logen nr 339 Aurora av IOGT, Rödön


Krokoms kommun
Logen Erasmus Montanus av IOGT bibliotek nr 1755, Rogsta-Tunvågen 1924 Upphörd
Bergs kommun
Logen Framtidshopps byggnadsförening, se Logen nr 1636 Framtidshopp av IOGT, Laxsjö


Krokoms kommun
Logen John Ericssons byggnadsförening upa, se Logen nr 2027 John Ericsson av IOGT, Kövra


Bergs kommun
Logen Kettil Jamtes byggnadsförening u.p.a., se Logen nr 794 Kettil Jamte av IOGT, Häggenås


Östersunds kommun
Logen Kettil Jamtes studiecirkelbibliotek nr 1694, se Logen nr 794 Kettil Jamte av IOGT, Häggenås


Östersunds kommun
Logen Kölens sångkör, Storhögen


Östersunds kommun
Logen nr 1017 Edelweiss av IOGT, Trångsviken 1885 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 1237 Lugnviks hopp av IOGT, Lugnvik, se även Logen 312 Liljan 1886 Upphörd 1893 Östersunds kommun
Logen nr 1285 Hoppets stjärna av IOGT, Håsjö 1911 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 1310 Enighet av NOV ,Verdandi, Hissmofors 1925 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 1383 Wårdkasen av IOGT, Görvik 1887 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 1405 Viljan av NOV, Vaplan


Krokoms kommun
Logen nr 1410 Norrskensflamman av IOGT, Öhn 1888 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 1470 Förgätmigej av IOGT-NTO, Björnänge 1889 Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 1483 Senapskornet av IOGT, Skucku 1889 Verksam
Bergs kommun
Logen nr 1489 Håll ut av IOGT, Mårdsjön 1883 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 1495 Armfeldts minne av IOGT, Handöl 1889 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 1533 Hammerö av IOGT 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 1543 Övervinner av IOGT, Överberg
Upphörd 1891 Härjedalens kommun
Logen nr 1586 Mullfjället av IOGT-NTO, Duved 1890 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 1636 Framtidshopp av IOGT, Laxsjö 1891 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 1670 Hornsberg av IOGT 1891 Upphörd 1986 Östersunds kommun
Logen nr 1670 Hornsbergs ekonomikommitté 1894 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 1670 Hornsbergs studiecirkelbibliotek 1905 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 1678 Karolinernas minne av IOGT, Ånn 1891 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 1802 Skogsblomman av IOGT, Dockmyr 1892 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 1824 Frejas borg av IOGT, Gåxsjö 1893 Vilande
Strömsunds kommun
Logen nr 2027 John Ericsson av IOGT,Myssjö 1894 Verksam
Bergs kommun
Logen nr 2027 John Ericssons av IOGT bibliotek, se Logen nr 2027 John Ericsson av IOGT, Kövra


Bergs kommun
Logen nr 2054 Morgonrodnaden av IOGT, Ocke 1895 Upphörd 1908 Åre kommun
Logen nr 2068 Vårblomman av IOGT, Nyhem 1895 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 2068 Vårblommans bibliotek, se se Logen nr 2068 Vårblomman av IOGT, Nyhem


Bräcke kommun
Logen nr 2076 Fjällets banér av IOGT, Skärvången 1885 Verksam
Krokoms kommun
Logen nr 2082 Ljungblomman av IOGT, Laxviken 1895 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2082 Ljungblommans bibliotek, se Logen nr 2082 Ljungblomman av IOGT, Laxviken


Krokoms kommun
Logen nr 2082 Ljungblommans byggnadsförening, se Logen nr 2082 Ljungblomman av IOGT, Laxviken


Krokoms kommun
Logen nr 211 Fjällrosen av IOGT, Östersund 1882 Upphörd 1890 Östersunds kommun
Logen nr 2163 Hissmofors av IOGT 1896 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2163 Hissmofors av IOGT bibliotek nr 83 1905 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2163 Hissmofors av IOGT byggnadsförening u.p.a. 1887 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2240 Jätten av IOGT-NTO, Hara 1896 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 2250 Sanningskämpen av IOGT, Tångeråsen 1896 Upphörd 1914 Krokoms kommun
Logen nr 2253 Ragundaförbundet av IOGT, Ragunda 1896 Upphörd 1940 Ragunda kommun
Logen nr 228 Syskonringen av IOGT, Flatnor


Bräcke kommun
Logen nr 2308 Ede Skans av IOGT, Hammerdal 1896 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 2352 Nordstjärnan av IOGT, Borgvattnet
Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 2354 Gränsvakten av NTO, Stugun


Ragunda kommun
Logen nr 2396 Sunds kämpe av IOGT, Sund, Revsund 1897 Upphörd 1957 Bräcke kommun
Logen nr 2415 Ljus i Dalen av IOGT, Selet 1897 Upphörd 1983 Ragunda kommun
Logen nr 2428 Vindsvales son av IOGT, Norderåsen 1897 Upphörd 1960-t Östersunds kommun
Logen nr 2449 Pilgrimskällan av IOGT, Svedje, se även Logen nr 325 Pilgrimskällan 1897 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 2458 Jubileumsstjärnan av IOGT, Sösjö, Bräcke 1897 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 247, 2665 Facklan av IOGT, Ångsta 1882 Vilande
Östersunds kommun
Logen nr 252 Bore av IOGT, Östersund, se även logen nr 252 Östersund 1882 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 252 Östersund av IOGT, se även logen nr 252 Bore 1948 Upphörd 1991 Östersunds kommun
Logen nr 2547 Rörvattnets framtid av IOGT 1898 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2665 Facklans av IOGT byggnadsförening u.p.a. 1901

Östersunds kommun
Logen nr 2665 Facklans av IOGT studiebibliotek nr 235, Ångsta, Tandsbyn 1920 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 268 Nordpolsstjärnan av IOGT, Östersund 1882 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 2697 Fredens borg av IOGT, Kakuåsen 1899 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 2697 Fredens Borgs studiecirkelbibliotek nr 1179, Kakuåsen


Strömsunds kommun
Logen nr 2702 Vårminnet av IOGT, Munkflohögen 1899 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 2704 / 529 Sigvardi av IOGT byggnadsförening u.p.a, se Logen nr 2704 / 529 Sigvardi av IOGT, Hoverberg


Bergs kommun
Logen nr 2704 / 529 Sigvardi av IOGT, Hoverberg 1883 Upphörd 1962 Bergs kommun
Logen nr 2704 / 529 Sigvardi av IOGT studiecirkelbibliotek, Hoverberg, se se Logen nr 2704 / 529 Sigvardi av IOGT, Hoverberg


Bergs kommun
Logen nr 2744 Håsjö framtid av IOGT se Håsjö byggnadsförening 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 277 Breidablick av IOGT-NTO, Östersund 1883 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 277 Fostbrödralag av IOGT, Östersund 1882 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Logen nr 2780 Framtiden av IOGT, Änge 1900 Upphörd 1907 Krokoms kommun
Logen nr 2816 Soluppgång av NTO, Remmen 1936

Härjedalens kommun
Logen nr 2830 Gimå strand av IOGT, Sörbygden 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 284 Riksgränsen av IOGT, Undersåker 1882 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 285 Decemberblommans fastighetsförening, se Logen nr 285 Decemberblomman av IOGT, Dvärsätt


Krokoms kommun
Logen nr 285 Decemberblommans studiecirkel, se Logen nr 285 Decemberblomman av IOGT, Dvärsätt


Krokoms kommun
Logen nr 287 Odens Sal av IOGT-NTO, Östersund 1881 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 2874 Lugnviks hamn av IOGT 1901 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 2892 Rönnblomman av IOGT, Rönnöfors 1901 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2908 Fackelljuset av IOGT, Tand 1901 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 2908 Fackelljuset av IOGTs studicirkelbibliotek nr 735, Tand
Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 2915 Nordan av IOGT, Nordannälden 1901 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 2971 Strålgrenen av IOGT, Grenås 1901 Upphörd 1997 Strömsunds kommun
Logen nr 2978 Anti-Bachus av IOGT, Kvarnsjö 1902 Upphörd 1906 Bergs kommun
Logen nr 3076 Syskonringen av IOGT, Flatnor 1902 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 308 Östersund av IOGT 1883 Upphörd 1890 Östersunds kommun
Logen nr 309 Frökornet av IOGT, Frösön 1883 Upphörd 1948 Östersunds kommun
Logen nr 309 Frökornets av IOGT studiecirkel, Frösön 1912 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 309 Frökornets byggnadsförening, se Logen nr 309 Frökornet av IOGT, Frösön


Östersunds kommun
Logen nr 310 Lantblomman av IOGT, Kyrkås 1882 Upphörd 1998 Östersunds kommun
Logen nr 311 Sunne av IOGT-NTO 1883 Upphörd 2012 Östersunds kommun
Logen nr 311 Sunnes Studiecirkelbibliotek nr 1576, Logen nr 311 Sunne av IOGT-NTO


Östersunds kommun
Logen nr 312 Liljan av IOGT-NTO, Ås 1883 Verksam
Krokoms kommun
Logen nr 313 Eben Ezer av IOGT, Östersund 1883 Upphörd 1948 Östersunds kommun
Logen nr 3132 Boddas minne av IOGT, Flatnor 1903 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 3139 Nya hoppet av IOGT, Rissna 1903 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 3146 Myrstacken IOGT, Åsarna 1903 Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 315 Arnliot Gälliner av IOGT, Gällö 1883

Bräcke kommun
Logen nr 318 Lyran av IOGT, Fåker 1883 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 322 Kornaxet av IOGT, Genvalla 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 322 Kornaxets byggnadsförening, se Logen nr 322 Kornaxet av IOGT, Genvalla


Östersunds kommun
Logen nr 324 Kärlekens Hem av IOGT, Brunflo 1883 Vilande
Östersunds kommun
Logen nr 324 Kärlekens hem av IOGT, byggnadsförening upa 1904 Upphörd 1975 Östersunds kommun
Logen nr 325 Pilgrimskällan av IOGT, Pilgrimstad, se även Logen 2449 Pilgrimskällan 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 327 Marieby av IOGT 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 327 Mariebys bibliotek, se Logen nr 327 Marieby av IOGT


Östersunds kommun
Logen nr 327 Mariebys byggnadsförening, se Logen nr 327 Marieby av IOGT


Östersunds kommun
Logen nr 3327 Hafsnäsberget av IOGT, Havsnäs 1904 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 3361 Strömkarlen av IOGT, Järpbyn 1904 Upphörd 1997 Åre kommun
Logen nr 337 Thure av IOGT, Aspås 1883

Krokoms kommun
Logen nr 3374 Vår framtid av IOGT, Glöte ( se äv. arkiv 12181) 1904 Upphörd 1985 Härjedalens kommun
Logen nr 3380 Odensborg av IOGT, Östersund
Upphörd 1918 Östersunds kommun
Logen nr 339 Aurora av IOGT-NTO, Rödön 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 3394 Hellesjö framtid av IOGT 1904 Upphörd 1913 Bräcke kommun
Logen nr 340 Torsborg av IOGT, Torvalla by 1883 Upphörd 2013 Östersunds kommun
Logen nr 340 Torsborgs studiecirkelbiblitek, se Logen nr 340 Torsborg av IOGT, Torvalla


Östersunds kommun
Logen nr 3430 Svea av IOGT, Mattmar 1905 Upphörd 1909 Åre kommun
Logen nr 3434 Botolv II av IOGT, Raftälven
Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 345 Jämtlands värn av IOGT 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 346 Vikingalöftet av IOGT, Alsen 1883 Vilande
Krokoms kommun
Logen nr 347 Sveaborg av IOGT, Alsen 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 347 Sveaborgs studiecirkel, se Logen nr 347 Sveaborg av IOGT, Alsen


Krokoms kommun
Logen nr 350 Fjällblomman av IOGT, Oviken 1883 Verksam
Bergs kommun
Logen nr 350 Fjällblommans av IOGT biograf, Oviken


Bergs kommun
Logen nr 350 Fjällblommans av IOGT byggnadsförening u.p.a., Oviken 1906

Bergs kommun
Logen nr 350 Fjällblommans av IOGT byggnadskommitté 1954

Bergs kommun
Logen nr 350 Fjällblommans av IOGT studiecirkelbibliotek nr 111 1905

Bergs kommun
Logen nr 351 Nälden av IOGT 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 352 Bifrost av IOGT, Ytterån 1883 Vilande
Krokoms kommun
Logen nr 352 Bifrosts bibliotek nr 34, Ytterån, se Logen nr 352 Bifrost av IOGT, Ytterån


Krokoms kommun
Logen nr 352 Bifrosts byggnadsförening, se Logen nr 352 Bifrost av IOGT, Ytterån


Krokoms kommun
Logen nr 353 Jägaren av IOGT, Trångsviken 1883 Upphörd 1968 Krokoms kommun
Logen nr 353 Jägarens byggnadsförening se Logen nr 353 Jägaren av IOGT, Trångsviken


Krokoms kommun
Logen nr 3531 Vikingafanan av IOGT-NTO, Brunflo 1905 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 356 Fjälltoppen av IOGT, Hallen 1883 Upphörd 1969 Åre kommun
Logen nr 3564 Snöflingan av IOGT, Mårdsjön 1905 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 3567 Dalens lilja av IOGT 1905 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 357 Jämtlands hopp av IOGT, Mattmar 1883 Upphörd 1968 Åre kommun
Logen nr 357 Jämtlands Hopp, Byggnadskassa, Mattmar


Åre kommun
Logen nr 3586 Klippan av IOGT, Krokvåg 1906 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 364 Jämtlandsbaneret av IOGT, Mörsil 1883 Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 373 Dalblomman av IOGT, Offerdal 1883 Verksam
Krokoms kommun
Logen nr 374 Dahlia av IOGT 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 3746 Framtidshoppet av IOGT, Stavre 1907 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 3798 Samhällsfrid av IOGT, Rörström 1907 Upphörd 1983 Strömsunds kommun
Logen nr 380 Fridens hem av IOGT, Handog 1883 Upphörd 1994 Östersunds kommun
Logen nr 380 Fridens hems bibliotek, se Logen nr 380 Fridens hem av IOGT, Handog


Östersunds kommun
Logen nr 3808 Stjärnbaneret av IOGT, Optand
Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 382 Magnus Blix av IOGT, Mo, Lit 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 3826 Sverges väl av IOGT, Bispgården 1907 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 383 Amicitia av IOGT-NTO, Lit 1883 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 3832 Framtidshoppet av IOGT, Salsån, Hackås 1907 Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 3842 De ungas väl´s av IOGT studiecirkelbibliotek, Nederhögen 1907 Upphörd 1969 Bergs kommun
Logen nr 385 Ringblomman av IOGT, Ringsta 1887 Upphörd 1998 Östersunds kommun
Logen nr 385 Ringblommans av IOGT studiecirkelbibliotek, nr 645, Ringsta, se
Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 3859 Standard av IOGT, Svenstavik 1908 Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 386 Österåsen av IOGT, Österåsen 1883 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 387 Strålen av IOGT, Hammerdal 1883 Verksam
Strömsunds kommun
Logen nr 387 Strålens bio, se Logen nr 387 Strålen av IOGT, Hammerdal


Strömsunds kommun
Logen nr 387 Strålens byggnadsförening, se Logen nr 387 Strålen av IOGT, Hammerdal


Strömsunds kommun
Logen nr 3935 Höjden av IOGT, Måläng 1908 Upphörd 1950 Östersunds kommun
Logen nr 3935 Höjdens av IOGT byggnadsförening, Måläng 1916 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 3952 Frihetshoppet av IOGT, Bomsund 1908 Upphörd 1911 Ragunda kommun
Logen nr 3967 Vivan av IOGT, Forsåsen, Föllinge 1909 Vilande
Krokoms kommun
Logen nr 397 Hoa sköld av IOGT-NTO, Ytterhogdal 1883 Upphörd 1998 Härjedalens kommun
Logen nr 4003 Vårsol av IOGT, Köttsjön 1909 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 403 Reseda av IOGT, Föllinge 1883 Upphörd 1950 Krokoms kommun
Logen nr 403 Resedas byggnadsförening, se Logen nr 403 Reseda av IOGT, Föllinge


Krokoms kommun
Logen nr 4033 Majblomman av IOGT, Strömsnäs 1909 Upphörd 1914 Ragunda kommun
Logen nr 404 Fridsbasunen av IOGT, Vemdalen 1883 Verksam
Härjedalens kommun
Logen nr 4090 Ljusalf av IOGT, Högarna 1910-t Upphörd 1950-t Östersunds kommun
Logen nr 410 Landtärnan, Gärde 1883

Bergs kommun
Logen nr 4116 Kallsede skans av IOGT, Kall 1910 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 4132 Fjällbaneret av IOGT, Edsåsen 1910 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 416 Klippfästet av IOGT, Frösön 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 4161 Åkerblomman av IOGT 1925 Upphörd före 1950 Krokoms kommun
Logen nr 425 Midgård av IOGT, Norderön 1883 Upphörd 2003 Östersunds kommun
Logen nr 4274 Tor av IOGT, Torråsen, Östersund 1911 Upphörd 1928 Östersunds kommun
Logen nr 431 Samuel Perman av IOGT, Östersund 1883 Upphörd 1979 Östersunds kommun
Logen nr 431 Samuel Permans byggnadsförening, Östersund, se Logen nr 431 Samuel Perman av IOGT, Östersund


Östersunds kommun
Logen nr 4354 Skogsstjärnan av IOGT, Hällsluten 1912 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 437 Nordens krona av IOGT, Månsåsen 1883 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 439 Elvkungen av IOGT, Kvitsle 1883 Upphörd 1997 Åre kommun
Logen nr 4448 Nordvind av IOGT, Täxan
Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 4495 Enighet av IOGT, Gerilå 1914 Upphörd 1921 Strömsunds kommun
Logen nr 4515 Fjällåsens Ros av IOGT, Rötviken
Upphörd 1941 Krokoms kommun
Logen nr 4516 Vågbrytaren av IOGT, Kall 1914 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 454 Debora av IOGT, Kövra, se Logen nr 2027 John Ericsson av IOGT, Kövra


Bergs kommun
Logen nr 455 Fixstjärnan av IOGT, Hackås 1883 Upphörd 1997 Bergs kommun
Logen nr 4555 Enighet och vänskap av IOGT, Klövsjö 1916 Upphörd 1917 Bergs kommun
Logen nr 456 Gibraltar av IOGT, Berg 1883 Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 458 Vindsvale av IOGT, Norderåsen 1883 Upphörd 1893 Östersunds kommun
Logen nr 4605 Fred av IOGT, Sörbygden


Bräcke kommun
Logen nr 4611 Sångarfanan av IOGT, Böle 1917 Vilande
Bergs kommun
Logen nr 4611 Sångarfanans av IOGT ordenshus
Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 462 Sjöblomman av IOGT, Bergsviken 1883 Vilande
Bergs kommun
Logen nr 462 Sjöblommans bibliotek, Svenstavik 1912 Upphörd 1960 Bergs kommun
Logen nr 462 Sjöblommans biograf, se Logen nr 462 Sjöblomman av IOGT, Bergsviken


Bergs kommun
Logen nr 462 Sjöblommans studiecirkel, Svenstavik. se arkiv 12647
Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 4629 Pilgrimsstjärnan av IOGT, Pilgrimstad
Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 4651 Fjällrosen av IOGT, Olden, Offerdal 1920 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 4678 Fjällets wärn av IOGT, Storlien 1886 Upphörd
Åre kommun
Logen nr 468 Brodersbandet av IOGT, Hallen 1883 Upphörd 1930 Bergs kommun
Logen nr 468 Brodersbandets byggnadsförening, Hallen, se Logen nr 468 Brodersbandet av IOGT, Hallen


Åre kommun
Logen nr 4685 Stjärneborg av IOGT, Landön 1921 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 4716 Fyrväpplingen av IOGT, Gäddede
Upphörd 1997 Strömsunds kommun
Logen nr 472 Mimers brunn av IOGT, Rätansbyn 1883 Upphörd 2003 Bergs kommun
Logen nr 472 Mimers brunns av IOGT bibliotek
Vilande
Bergs kommun
Logen nr 472 Mimers brunns av IOGT sångförening
Vilande
Bergs kommun
Logen nr 4732 / (2241) Singsjöborg av IOGT, Singsjön 1896 Upphörd 1902 Östersunds kommun
Logen nr 475 Åsblomman av IOGT, Tångeråsen 1883 Upphörd 1893 Krokoms kommun
Logen nr 4755 Vårbrytning av IOGT 1924 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 4769 Rätt och sanning av IOGT, Håberget 1924 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 485 Hederslöftet av IOGT, Hede
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 4907 Fjällbruden av IOGT, Öjarn


Strömsunds kommun
Logen nr 4929 Silkentjakk av IOGT, Jormvattnet 1929 Upphörd 1943 Strömsunds kommun
Logen nr 4929 Silkentjakks bibliotek av IOGT, Jormvattnet 1929 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 493 Härjedalens hopp av IOGT, Linsell 1883 Upphörd ca 1995 Härjedalens kommun
Logen nr 4942 Furumo av IOGT, Röjan 1929 Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 498 Herjeådalsblommans av IOGT lånebibliotek, Lillhärdal 1887 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 498 Härjedalsblomman av IOGT, Lillhärdal 1883 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 5011 Sjökungen av IOGT, Gärdsta 1883 Upphörd 1920-t Åre kommun
Logen nr 507 Sverre av IOGT, Sveg 1883 Vilande
Härjedalens kommun
Logen nr 507 Sverres av IOGT bibliotek 1885 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 507 Sverres av IOGT ekonomistyrelse, Sveg, se även Logen nr 507 Sverre 1895 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 508 Härje Ulf /Strid för frid av IOGT, Ytterberg 1883 Vilande 1950 Härjedalens kommun
Logen nr 508 Härje Ulfs av IOGT studiecirkelbibliotek nr 1610, Ytterbergsbyn, se Logen nr 508 Härje Ulf /Strid för frid av IOGT, Ytterberg Logen nr 508 Härje Ulf /Strid för frid av IOGT, Ytterberg


Härjedalens kommun
Logen nr 512 Hoppets ankare av IOGT, Bredbyn 1883 Vilande
Krokoms kommun
Logen nr 514 Hoadalen av IOGT 1883 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 515 Avance av NOV (Verdandi)
Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 515 Älvrosen av IOGT, Ängersjö 1883 Upphörd 1996 Härjedalens kommun
Logen nr 515 Älvrosens av IOGT studiecirkelbibliotek nr 626 1910 Vilande
Härjedalens kommun
Logen nr 515 Älvrosens byggnadsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 521 Fördomsfri av IOGT, Västanede 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 524 Fridens gren av IOGT, Greningen 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 525 (4114) Fridens Klang av IOGT, Nyby
Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 5256 Mittådalen av IOGT
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 526 Kölen av IOGT, Storhögen 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 526 Kölens studiecirkelbibliotek nr 1698, Storhögen 1925 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 527 Skörden av IOGT, Knytta m o, se även Logen 322 Kornaxet 1883 Upphörd 1936 Östersunds kommun
Logen nr 527 Skördens bibliotek, se Logen nr 527 Skörden av IOGT, Knytta


Östersunds kommun
Logen nr 530 Nordvik av IOGT, Hedeviken 1883 Vilande
Härjedalens kommun
Logen nr 530 Nordviks av IOGT byggnadsförening 1896 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 530 Nordviks av IOGT studiecirkel
Vilande
Härjedalens kommun
Logen nr 530 Nordviks bio "Arne", Hedeviken
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 5312 Valsjöbyn av IOGT 1945 Upphörd 1997 Krokoms kommun
Logen nr 5330 Äspnäs av IOGT 1946 Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 5333 Grönviken av IOGT, Bräcke 1946 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 5339 Anjeskutan av IOGT 1947 Upphörd 1956 Åre kommun
Logen nr 534 Syskonringen av IOGT, Flatnor 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 552 Helmfrid av IOGT, Lunne 1883 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 554 Gimborg, Gimdalen


Bräcke kommun
Logen nr 5553 Husådalen av IOGT 1960 Upphörd 1985 Åre kommun
Logen nr 5575 Immigranten av IOGT-NTO, Östersund 1964 Upphörd
Östersunds kommun
Logen nr 568 Funäsdalen av IOGT 1883

Härjedalens kommun
Logen nr 568 Funäsdalens bio, se se Logen nr 568 Funäsdalen av IOGT


Härjedalens kommun
Logen nr 568 Funäsdalens byggnadsförening, se Logen nr 568 Funäsdalen av IOGT


Härjedalens kommun
Logen nr 568 Funäsdalens studiecirkel, se se Logen nr 568 Funäsdalen av IOGT


Härjedalens kommun
Logen nr 568 Funäsdalens syförening, se Logen nr 568 Funäsdalen av IOGT


Härjedalens kommun
Logen nr 576 Tellus av IOGT, Rödön 1883 Upphörd
Krokoms kommun
Logen nr 581 Sobriete av IOGT, Sösjö, se även Logen 1533 Hammerö 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 592 Endräktscirkeln av IOGT, bibliotek nr 2369, Låsböle 1883 Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 592 Endräktscirkeln, Låsböle 1883 Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 593 Förbrödringsbandet av IOGT, Böle, Hallen 1883 Upphörd 2008 Åre kommun
Logen nr 598 Lillkronan av IOGT, Lillsjöhögen 1883 Vilande
Östersunds kommun
Logen nr 5988 Sällsjö av IOGT
Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 599 Edsförbundet av IOGT, Näverede 1883 Upphörd 1939 Ragunda kommun
Logen nr 600 Näcken av IOGT, Stugun 1883 Vilande
Ragunda kommun
Logen nr 600 Näckens byggnadsförening, Logen nr 600 Näcken av IOGT, Stugun


Ragunda kommun
Logen nr 602 Band of Hope av IOGT, Krångede 1883 Upphörd 1992 Ragunda kommun
Logen nr 622 Borgens väl av IOGT, Namn 1883 Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 622 Borgens väls studiecirkelbibliotek , se Logen nr 622 Borgens väl av IOGT, Namn


Bergs kommun
Logen nr 639 Åreskutan av IOGT, Åre


Åre kommun
Logen nr 655 Norrskenet av IOGT, Strömsund 1883

Strömsunds kommun
Logen nr 657 Petrus av IOGT, Glissjöberg 1883 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 658 Glötes välgång av IOGT, se även Logen nr 3374 Vår framtid, Glöte 1883 Upphörd 1898 Härjedalens kommun
Logen nr 688 Anund av IOGT, Torsäng, Sundsjö
Upphörd 1949 Bräcke kommun
Logen nr 688 Thron av IOGT, Tavnäs, Sundsjö 1883 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 697 Byns Banér av IOGT , Bispgården 1883

Ragunda kommun
Logen nr 698 / 3645 Gesund av IOGT, Borglunda 1883 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 710 Wårt hopp av IOGT, Hällne 1883 Upphörd 1888 Bergs kommun
Logen nr 712 Segerpalmen av IOGT, Fors 1883 Upphörd 1997 Ragunda kommun
Logen nr 720 Den fasta borgen av IOGT, Borgvattnet 1883 Upphörd
Ragunda kommun
Logen nr 724 Förr och nu av IOGT, Häljesund 1883 Upphörd 2002 Åre kommun
Logen nr 732 Ljungblomman av IOGT, Överammer 1883 Upphörd 1997 Ragunda kommun
Logen nr 745 Herrö av IOGT 1883 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 748 Rättvisans Härold av NOV
Upphörd
Åre kommun
Logen nr 760 Törnrosen av IOGT-NTO, Ottsjön, Föllinge 1883 Vilande
Krokoms kommun
Logen nr 761 Människovännen av IOGT, Tännäs
Vilande
Härjedalens kommun
Logen nr 768 Nordfjäll av IOGT
Upphörd
Strömsunds kommun
Logen nr 771 Sundhetshemmet av IOGT, Husås 1883 Upphörd 1943 Östersunds kommun
Logen nr 774 Ängsblomman av IOGT, Ängersjö 1884 Upphörd 1926 Härjedalens kommun
Logen nr 778 Dagens gryning av IOGT, Ocke 1883

Åre kommun
Logen nr 792 Långå skans av IOGT 1883 Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 793 Ljusnedalen av IOGT
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 794 Kettil Jamte av IOGT, Häggenås 1883 Verksam
Östersunds kommun
Logen nr 805 Wallarna av IOGT, Flon, Funäsdalen
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 806 Hoppets grund av IOGT, Mattmar 1883 Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 806 Hoppets grund bibliotek nr 692 av IOGT, Mattmar
Upphörd
Åre kommun
Logen nr 813 Hjärpe Skans av IOGT-NTO 1883 Upphörd 2007 Åre kommun
Logen nr 813 Järpe skans studiecirkelbibliotek,


Åre kommun
Logen nr 818 Nyårsgåvan av IOGT, Ransjö 1883
1905 Härjedalens kommun
Logen nr 822 Orions bälte av IOGT, Samsta, Sundsjö 1884 Upphörd
Bräcke kommun
Logen nr 824 Raskt framåt av IOGT 1884

Strömsunds kommun
Logen nr 824 Raskt Framåts bibliotek 1966, Hallviken


Strömsunds kommun
Logen nr 835 Midvinter av NOV, Hammarstrand


Ragunda kommun
Logen nr 878 Schalom av IOGT, Lofsdalen
Upphörd
Härjedalens kommun
Logen nr 883 Lycka till, Särvsjön


Härjedalens kommun
Logen nr 900 Gideons här av IOGT
Upphörd
Bergs kommun
Logen nr 920 Vunnen frihet, Österövsjö
Upphörd 1997 Bräcke kommun
Logen Petrus studiecirkelbibliotek nr 657, Glissjöberg


Härjedalens kommun
Logen Strid för frids ordenshus, se Logen nr 508 Härje Ulf /Strid för frid av IOGT, Ytterberg


Härjedalens kommun
Logen Sunnes byggnadsförening upa, se Logen nr 311 Sunne av IOGT-NTO


Östersunds kommun
Logen Vikingafanans idrottsklubb 1956 Upphörd
Östersunds kommun
Logen Öhnefanan av NOVLokalavdelning av Arbetets frihet i Ottsjön 1923 Upphörd
Krokoms kommun
Lokalavdelning nr 368 av Sveriges Goodtemplars Sjuk-och Begravningskassa 1926 Upphörd
Strömsunds kommun
Lokalavdelningen nr 393 av Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa i Strömsund


Strömsunds kommun
Lokalavdelningen nr 803 i Locknebyn av Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa samt Nykterhetsfolkets understödsförening
Upphörd
Östersunds kommun
Lokalföreningen 379, Laxsjö
Upphörd
Krokoms kommun
Lokalföreningen nr 31 av Blåbandisternas Livförsäkring, Hillsand, se Blåbandsföreningen nr 821 Gnistan, Hillsand


Strömsunds kommun
Lokalkommittén för andra försvarslånet, Hammerdal
Upphörd
Strömsunds kommun
Lugnviks avd. av Centerpartiet


Östersunds kommun
Lugnviks elektriska förening, se Hembygdsföreningen Gamla Lugnvik


Östersunds kommun
Lugnviks Gymnastikförening, LGF 1964 Verksam
Östersunds kommun
Lugnviks S-förening 1981 Upphörd
Östersunds kommun
Långå badhus
Upphörd
Härjedalens kommun
Långå IF, se även Skansenföreningen i Långå


Härjedalens kommun
Långå LS av SAC 1923 Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Långå Rödakorskrets 1944 Vilande
Härjedalens kommun
Långåskans idrottsförening, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Låsböle sockenförening av Bondeförbundet 1918 Upphörd 1921 Åre kommun
Lärarförbundet Bräcke Z 1
Verksam
Bräcke kommun
Lärarförbundet, Krokoms lokalavdelning, Z 7 1990 Verksam
Krokoms kommun
Lärarförbundets distrikt i Jämtlands län 1942 Upphörd 1993
Lärarkommittén i Jämtlands län
Upphörd 1969
Lärcentrum i Jämtlands län AB 1997 Upphörd

Lövberga badhusförening

1943 Upphörd 1970 Strömsunds kommun
Lövberga brandförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Lövberga byalag, se Landsarkivet i Östersund
Verksam
Strömsunds kommun
Lövberga bygdegårdsförening 1944 Verksam
Strömsunds kommun
Lövberga ek. vattenförening 1952 Upphörd 1983 Strömsunds kommun
Lövberga gatlyse- och campingförening


Strömsunds kommun
Lövberga LS av SAC


Strömsunds kommun
Lövberga väglyseförening


Strömsunds kommun
Lövnäsvallens lokala samorganisation av SAC


Härjedalens kommun
Lövsta-Samsta vägsamfällighet
Verksam
Bräcke kommun
Lövuddens elektriska kraftaktiebolag 1917 Upphörd 1935 Bräcke kommun
Marby avd. av Centerpartiet 1920 Upphörd
Åre kommun
Marby lokalavd av RLF


Åre kommun
Marby och Norderö konsumtionsförenings aktiebolag


Åre kommun
Marby-Hallens avd av SLU 1931 Upphörd 1951 Åre kommun
Marieby avdelning av SLU


Östersunds kommun
Marieby Centerkvinnors förening, CKF 1947 Upphörd 1998 Östersunds kommun
Marieby gång- och IF


Östersunds kommun
Marieby kooperativa handelsförening 1914 Upphörd 1925 Östersunds kommun
Marieby kristliga ungdomsförening 1908

Östersunds kommun
Marieby lottaavdelning 1942 Upphörd
Östersunds kommun
Marieby missionsförsamling 1931 Upphörd 2005 Östersunds kommun
Marieby skytteförening 1940? Upphörd
Östersunds kommun
Marieby socialdemokratiska arbetarkommun 1944 Upphörd
Östersunds kommun
Mattmar arbetareförening

1889 Åre kommun
Mattmar SDUK
1929 Upphörd
Åre kommun
Mattmar-Hallens kretsloge av IOGT 1935 Upphörd
Åre kommun
Mattmar-Hallens lantmannaförening u.p.a. 1940 Upphörd 1956 Åre kommun
Mattmar-Mörsils LRF avdelning


Åre kommun
Mattmar-Mörsils rödakorskrets 1941 Upphörd 2012 Åre kommun
Mattmarbygdens ogifta manliga ungdom
Upphörd
Åre kommun
Mattmars avd. av Centern 1942 Upphörd 2008 Åre kommun
Mattmars avd. av Centerns Ungdomsförbund (CUF) 1948 Upphörd 1974 Åre kommun
Mattmars avdelning av CKF


Åre kommun
Mattmars bad- och tvättstugeförening u.p.a. 1943 Upphörd
Åre kommun
Mattmars goodtemplars sjuk- och begravn.kassa, se även Alsen o Mattmars brandstodsbolag


Krokoms kommun
Mattmars hästförsäkringsförening 1888 Upphörd 2001 Åre kommun
Mattmars konsumtionsförening ek. fören. 1915 Upphörd 2004 Åre kommun
Mattmars kretsloge av IOGT 1907 Upphörd 1935 Åre kommun
Mattmars lokalavdelning av MHF 1931 Upphörd 1980 Åre kommun
Mattmars mejeriförening u.p.a 1905 Upphörd 1941 Åre kommun
Mattmars obligationsförening 1953 Upphörd
Åre kommun
Mattmars skyttegille 1894 Upphörd
Åre kommun
Mattmars socialdemokratiska arbetarekommun 1912 Upphörd 2000 Åre kommun
Mattmars socialdemokratiska kvinnoklubb 1939 Upphörd
Åre kommun
Mattmars sportklubb 1923 Verksam
Åre kommun
MCK Mylta, motorcykelklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
MCK Rabbitz, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Medborgarskolan Åre-Krokom 1986 Upphörd 1996 Åre kommun
Medborgarskolan Östersund
Verksam
Östersunds kommun
Medborgarskolans avdelning i Härjedalen
Upphörd
Härjedalens kommun
Medskogens samfällighetsförening, Hede, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Mejeriaktiebolaget Trångsviken


Krokoms kommun
Mellannorrlands Basketdistriktförbund 1997 Verksam

Mellannorrlands BDF, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Mellansjöbygdens CKF-avdelning 1947 Verksam
Krokoms kommun
Mellersta Norrlands arkitektförening av SAR 1949


Melodiklubben, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Messlingens byaråd, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Messlingens fiskevårdsområdesförening 1933 Verksam
Härjedalens kommun
Metallindustriarb.förb. avd.52 verkstadsklubben vid SF Mekan AB, Gällö 1972 Upphörd 1993 Bräcke kommun
Metallindustriarbetarnas erkända arbetslöshetskassaMetalls verkstadsklubb, Solectron Sweden AB
Upphörd
Östersunds kommun
Militärsällskapet i Östersund 1875 Upphörd
Östersunds kommun
Miljöpartiet i Åre kommun 1982 Verksam
Åre kommun
Miljöpartiet Östersund 1981 Verksam
Östersunds kommun
Milostab NN


Östersunds kommun
Milostab NN Kamratförening 1994 Upphörd 2000 Östersunds kommun
Milostab NN, konstklubben 1978 Upphörd 1991 Östersunds kommun
Minnen och uppteckningar från Rödön, Dvärsätt och Hissmofors


Krokoms kommun
Missionsförbundet, SMF, Storlien


Åre kommun
Missionskören i Östersund av SMF 1918

Östersunds kommun
Mittsvenska ridsportförbundet
Verksam

Mjösjö-Rissna skytteförening 1940 Upphörd
Bräcke kommun
Mo och Kvitsle sågbolag
Upphörd
Bergs kommun
Moderat skolungdom i Östersund, (MSU)
Upphörd
Östersunds kommun
Moderat skolungdom, Wargentinskolan
Upphörd
Östersunds kommun
Moderat ungdom i Härjedalen, se Färeningshandlingar insända till Härjedalens kulturnämnd 1976

Härjedalens kommun
Moderat ungdom i Östersund 1935 Upphörd
Östersunds kommun
Moderata kvinnoförbundet i Jämtlands län
Upphörd

Moderata samlingspartiet i Brunflo
Upphörd
Östersunds kommun
Moderata samlingspartiet i Jämtlands län 1915 Verksam

Moderata samlingspartiet, Strömsunds kommunkrets
Verksam
Strömsunds kommun
Moderata samlingspartiet, Östersunds kommunkrets 1971 Verksam
Östersunds kommun
Moderata samlingspartiet, Östersundsföreningen 1909 Verksam
Östersunds kommun
Moderata samlingspartiets Frösöavdelning 1943 Verksam
Östersunds kommun
Moderata samlingspartiets kvinnoförening i Frösön
Upphörd
Östersunds kommun
Moderata ungdomsförbundet i Jämtlands län, (MUF)
Verksam

Moderata ungdomsföreningen på Frösön, (Frösö MUF)
Upphörd
Östersunds kommun
Modersmålslärarnas i Östersund förening
Upphörd
Östersunds kommun
Mosätt-Glissjöbergs LS 1932 Upphörd 1984 Härjedalens kommun
Mosätts och Glissjöbergs B.U.S förening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Mosätts skoterklubb


Härjedalens kommun
Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, bl.a. Nälden


Krokoms kommun
Motorklubben Roadrunners, Sveg, se Färeningshandlingar insända till Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Motorklubben Östra 1954 Upphörd 1966 Ragunda kommun
Mullnäsvägens vägförening


Strömsunds kommun
Munkflohögens IF 1931

Östersunds kommun
Munkflohögens kooperativa handelsförening 1918 Upphörd 1931 Östersunds kommun
Munkflohögens skyttegille 1904

Östersunds kommun
Munkflohögens socialdemokratiska arbetarekommun 1914 Upphörd 1985 Östersunds kommun
Munkflohögens socialdemokratiska ungdomsklubb 1929 Upphörd
Östersunds kommun
Musikföreningen Närsynth, Funäsdalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Musikspelen/ Musikveckan, se Landsarkivet i Östersund


Östersunds kommun
Myssjö Baptistförsamling 1859 Verksam
Bergs kommun
Myssjö Baptistförsamlings byggnadskassa
Upphörd
Bergs kommun
Myssjö Baptistförsamlings diskussionsförening 1883 Upphörd
Bergs kommun
Myssjö Baptistförsamlings Goda Kamrater
Upphörd
Bergs kommun
Myssjö Baptistförsamlings Juniorföreningen Morgonrodnaden
Upphörd
Bergs kommun
Myssjö Baptistförsamlings syförening 1865 Upphörd 1997 Bergs kommun
Myssjö Baptistförsamlings söndagsskoleförening
Upphörd
Bergs kommun
Myssjö byalag 1953 Upphörd 2002 Bergs kommun
Myssjö CKF 1944 Upphörd 2002 Bergs kommun
Myssjö kreatursförsäkringsbolag
Upphörd
Bergs kommun
Myssjö kristna ungdomsförening av Svenska Baptistsamfundet 1896 Upphörd
Bergs kommun
Myssjö lantmannaförening 1908

Bergs kommun
Myssjö mejeriförening 1908 Upphörd 1934 Bergs kommun
Myssjö samarbetskommitté av Förbudsvännernas landsförbund


Bergs kommun
Myssjö SLU
Upphörd
Bergs kommun
Myssjö socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1916 Upphörd 2001 Bergs kommun
Myssjö västra JUF-avdelning 1935 Upphörd
Bergs kommun
Myssjö-Ovikens Folkpartiavdelning / Myssjö Frisinnade förening 1910

Bergs kommun
Myssjö-Ovikens IF 1971 Verksam
Bergs kommun
Myssjöhotell skytteförening 1901 Upphörd 1917 Bergs kommun
Myssjönäsets avd. av Centerpartiet
Upphörd
Bergs kommun
Månsåsens barnkoloniförening
Upphörd 1962 Åre kommun
Månsåsens bygdegårdsförening 1982 Verksam
Åre kommun
Månsåsens mejeriförening 1923 Upphörd 1939 Åre kommun
Månsåsens syförening
Upphörd
Åre kommun
Mårdsjö brödraförsamlings syförening, se Mårdsjö kristliga ungdomsförening av SMF


Strömsunds kommun
Mårdsjö kristliga ungdomsförening av SMF 1897 Upphörd 1901 Ragunda kommun
Mårdsjö missionsförsamling / Mårdsjö brödraförening (SMF) 1883 Upphörd 1962 Ragunda kommun
Mårdsjöns ABF bibliotek nr 1073
Upphörd
Ragunda kommun
Mårdsjöns kår av Frälsningsarmén 1886 Upphörd 1952 Ragunda kommun
Mårdsjöns kår av Frälsningsarmén, Intresseföreningen Barackens deposition 1886 Upphörd 1952 Ragunda kommun
Mårdsjöns socialdemokratiska arbetarekommun 1943 Upphörd 1968 Ragunda kommun
Mällby sågförening, Mattmar
Upphörd
Åre kommun
Mässföreningen F 4 underbefälsmäss
Upphörd
Östersunds kommun
Mörsil Lions Club 1964 Verksam
Åre kommun
Mörsil-Mattmar kommunorganisation av Centern


Åre kommun
Mörsils avdelning av Centerpartiet 1917

Åre kommun
Mörsils avdelning av CKF 1947 Upphörd 1988 Åre kommun
Mörsils Blåbandsförening
Upphörd
Åre kommun
Mörsils bymejeris arkiv 1868 Upphörd 1872 Åre kommun
Mörsils CUF 1931

Åre kommun
Mörsils djurskyddsförening


Åre kommun
Mörsils flickscoutkår av Sveriges KFUK scoutförbund


Åre kommun
Mörsils hembygdsförening
Verksam
Åre kommun
Mörsils kretsloge 1907 Upphörd
Åre kommun
Mörsils lottakår 1940 Upphörd
Åre kommun
Mörsils obligationsförening
Upphörd
Åre kommun
Mörsils rödakorskrets 1916 Upphörd 2000 Åre kommun
Mörsils S-förening


Åre kommun
Mörsils skarpskytteförening 1865 Upphörd 1878 Åre kommun
Mörsils socialdemokratiska kvinnoklubb 1927 Upphörd 1996 Åre kommun
Mörsils SSU 1925 Upphörd
Åre kommun
Nationalsocialistiska blocket, Östersundsavdelningen
Upphörd
Östersunds kommun
Nattugglan
Upphörd 1996 Östersunds kommun
Nederhögens socialdemokratiska arbetarekommun 1959 Upphörd 1960 Bergs kommun
Nedre Härjedalens kretsloge av IOGT
Upphörd 1925 Härjedalens kommun
Nedre Härjedalens lokalavd. av Sveriges Lärarförbund Z 8 1966 Upphörd 1974 Härjedalens kommun
Nedre Härjedalens lottakår
Verksam
Härjedalens kommun
Nedre Härjedalens naturskyddsförbund, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Nedre Härjedalens skogsarbetaresyndikat 1939 Upphörd
Härjedalens kommun
Nedre Norrlands militärområdesstabs officersförening
Upphörd 1993
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)
Verksam

Nej till EU i Jämtlands län - klippsamling
Upphörd

Nej till EU i Ås 1992 Upphörd 1995 Krokoms kommun
NHR Jämtlands län 1959


Nils H. Lundgrens arkiv
Upphörd
Östersunds kommun
Nils Liljestam, personarkiv, Hällesjö


Bräcke kommun
Nils Olofssons samling av resultatlistor i idrott


Östersunds kommun
Nils Söderqvists arkiv


Östersunds kommun
Nordannäldens avd. av Centerpartiet
Upphörd
Krokoms kommun
Nordannäldens kooperativa förening upa 1916 Upphörd
Krokoms kommun
Norderåsens arbetarekommun 1911 Upphörd 1939 Östersunds kommun
Norderåsens avd. av SLU 1941 Upphörd
Östersunds kommun
Norderåsens badhusförening 1943 Upphörd 1964 Östersunds kommun
Norderåsens diskussions- och lantmannaförening
Upphörd
Östersunds kommun
Norderåsens fritidsförening


Östersunds kommun
Norderåsens husmodersförening 1941 Upphörd ca 1959 Östersunds kommun
Norderåsens kooperativa handelsförening 1915 Upphörd 1943 Östersunds kommun
Norderåsens SDUK 1932 Upphörd 1936 Östersunds kommun
Norderåsens väglyseförening 1970 Upphörd 1981 Östersunds kommun
Norderö Centeravdelning
Upphörd ca 1997 Östersunds kommun
Norderö lantmannaförening 1910

Östersunds kommun
Norderö LRF-avdelning 1930 Upphörd 1989 Östersunds kommun
Nordiska marschbuketten 1977 Upphörd

Norra frisinnade valkretsförbundet i Jämtlands län, se även Frisinnade valkretsförbundet i Jämtlands län 1909 Upphörd

Norra Jämtlandskretsen av Sveriges småskollärarförbund
Upphörd

Norra kretsen av SAP-distriktetNorra Lits avd av Sv. Landsbygdens Ungdomsförbund 1941 Upphörd
Östersunds kommun
Norra Lits Centerkvinnor 1946 Upphörd 1995 Östersunds kommun
Norra Lits idrottsförening 1931

Östersunds kommun
Norra Lits skogsägarerförening 1937

Östersunds kommun
Norra Offerdals SDUK
Upphörd
Krokoms kommun
Norra Offerdals socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd
Krokoms kommun
Norra skolans Hem- och Skolaförening
Upphörd 2001 Östersunds kommun
Norrlands fältrittklubb 1897 Upphörd 1963
Norrländska studenters folkbildningsföreningNorråkers lokala samorganisation LS av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
NTO:s studiecirkelbibliotek nr 1002, Rossbol, Lockne
Upphörd 1968 Östersunds kommun
Ny framtid, Nej till EUNya sågföreningen upa, Rörösjön
Upphörd
Bergs kommun
Nyhems arbetarekommun 1934 Upphörd 1969 Bräcke kommun
Nyhems hästförsäkringsförening


Bräcke kommun
Nyhems konsumtionsförening 1919 Upphörd 1930 Bräcke kommun
Nyhems lantmannaförening
Upphörd
Bräcke kommun
Nyhems lokalavdelning av RLF, se Bräcke-Nyhems LRF-avdelning 1949 Upphörd 1970 Bräcke kommun
Nyhems Rödakorskrets 1941

Bräcke kommun
Nyhems scoutkår 1934

Bräcke kommun
Nyhems SDUK
Upphörd 1949 Bräcke kommun
Nykterhetsavdelningen Mimer


Bergs kommun
Nykterhetsavtal från Rörvattnet 1833 Upphörd
Krokoms kommun
Nykterhetsfolket i Wålbacken byggnadsförening, se Lf nr 1126 Hoppets stjärna av IOGT-NTO


Östersunds kommun
Nykterhetsfolkets centralkommitté 1905

Östersunds kommun
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa avd. 651, Tångeråsen
Upphörd 1961 Krokoms kommun
Nykterhetsfolkets sjukkassa avd. 862, Trångsviken 1904 Upphörd
Krokoms kommun
Nykterhetsföreningen Hoppets Här, Kövra
Upphörd
Bergs kommun
Nykterhetsrörelsens scoutförbunds Åskår


Krokoms kommun
Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa, Nyhem 1961 Verksam
Bräcke kommun
Nykterhetsvännernas platsbyråNäktenbygdens intresseförening 1997 Verksam
Östersunds kommun
Näldenkretsen av SMF 1885 Upphörd 1970 Krokoms kommun
Näldens byalag 1995

Krokoms kommun
Näldens gårdsägareförening u.p.a.


Krokoms kommun
Näldens IF 1908 Verksam
Krokoms kommun
Näldens kooperativa bageriförening 1915 Upphörd 1920 Krokoms kommun
Näldens lokalavdelning av MHF 1947 Verksam
Krokoms kommun
Näldens missionsförsamling


Krokoms kommun
Näldens missionsförsamlings juniorförening av SMF 1937 Upphörd ca 1957 Krokoms kommun
Näldens rösträttsförening 1896 Upphörd 1901 Krokoms kommun
Näldens scoutkår nr 57 av IOGT 1932 Upphörd
Krokoms kommun
Näldens SDUK
Upphörd
Krokoms kommun
Näldens socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1914 Verksam
Krokoms kommun
Näldens Vitabandsförening 1930 Upphörd 1989 Krokoms kommun
Närradiokommittén, se Östersunds socialdemokratiska arbetarekommun


Östersunds kommun
Näs arbetarekommun 1932 Upphörd
Östersunds kommun
Näs avdelning av Centerpartiet


Östersunds kommun
Näs lantmannaförening upa 1908 Upphörd
Östersunds kommun
Näs LRF-avdelning 1930 Verksam
Östersunds kommun
Näs mejeriförening 1884 Upphörd
Östersunds kommun
Näs-Hackås-Sunne PRO 1957 Verksam
Östersunds kommun
Näsets skytteförening 1900 Upphörd 1948 Ragunda kommun
Näskotts arbetarekommun 1914 Upphörd
Krokoms kommun
Näskotts avd. av CKF


Krokoms kommun
Näskotts föreläsningsförening
Upphörd
Krokoms kommun
Näskotts lokalavdelning av RLF 1930 Upphörd 1969 Krokoms kommun
Näskotts Rödakorskrets 1931 Upphörd 2011 Krokoms kommun
Näskotts SDUK
Upphörd
Krokoms kommun
Näskotts SLU-avdelning 1932 Upphörd
Krokoms kommun
Nästelns och Lillsveds bygdegårds- och hembygdsförening
Verksam
Bergs kommun
Näståns vägsamfällighet 1968?

Krokoms kommun
Nätverk- Socialdemokrater för EMU i Jämtlands län 2003 Upphörd

Nätverket Nej till EMU i Jämtlands län
Upphörd

Näverede socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1953 Upphörd 1955 Ragunda kommun
Näversjöns SDUK 1934 Upphörd 1939 Krokoms kommun
Odens samfällighet
Verksam
Krokoms kommun
Odensala byalag 1998 Upphörd 2010 Östersunds kommun
Odensala CUF 1978 Upphörd
Östersunds kommun
Odensala S-förening 1976 Upphörd
Östersunds kommun
Odenslundskyrkans församling 1864 Verksam
Östersunds kommun
Offerdals hovvårdsförening 1954 Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals kooperativa konsumentgille 1975 Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals kretsförening av Sveriges allmänna folkskollärarförening,SAF
Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals kretsloge av IOGT, krets nr 6 1893 Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals kår av Frälsningsarmèn


Krokoms kommun
Offerdals lantmannaförening 1903 Upphörd 1957 Krokoms kommun
Offerdals lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 1957 Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals lokalavdelning av MHF 1964

Krokoms kommun
Offerdals LRF avdelning 1944

Krokoms kommun
Offerdals mellersta avdelning av centerpartiet


Krokoms kommun
Offerdals musikcirkelförening


Krokoms kommun
Offerdals Rödakorskrets 1933 Verksam
Krokoms kommun
Offerdals sockenstämma

2006 Krokoms kommun
Offerdals västra mejeriförening 1905 Upphörd 1930 Krokoms kommun
Offerdals östra avd. av CKF / SLKF, Tulleråsen 1944 Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals östra avd. av SLU
Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals östra centerpartiavdelning
Upphörd
Krokoms kommun
Offerdals östra socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd
Krokoms kommun
OK Vattudalen


Strömsunds kommun
OK Vildhussen 1953 Verksam
Ragunda kommun
Ola Byströms klippsamling rörande bad och simning


Östersunds kommun
Olle Sefastssons personarkiv


Östersunds kommun
Ope Idrottsförening, IF 1922 Verksam
Östersunds kommun
Ope västra ekonomiska vattenförening


Östersunds kommun
Ordenssällskapet Goda Vänner 1902 Verksam
Östersunds kommun
Ordenssällskapet Jämtlands Gille 1880 Verksam
Östersunds kommun
ORF lokalförening vid I 5 1981 Upphörd 1995 Östersunds kommun
Orienteringsklubben Silvanus 1951 Verksam
Bräcke kommun
Orrmosjöns LS av SAC


Härjedalens kommun
Orrvikens badhusförening u.p.a. 1934 Upphörd 1971 Östersunds kommun
Orrvikens JUF
Upphörd
Östersunds kommun
Orrvikens kår av Frälsningsarmén
Upphörd
Östersunds kommun
Orrvikens syförening 1884 Upphörd
Östersunds kommun
OS-handlingar (Bengt Lago)


Östersunds kommun
Ottsjö badhusförening u.p.a., Ottsjö 1935 Upphörd 1980 Åre kommun
Ottsjö fiskevårdsområde 1951 Verksam
Åre kommun
Ottsjö förbudsvänners samarbetskommitté


Åre kommun
Ottsjö lokalavd. av Sv. Freds- och skiljedomsföreningen


Åre kommun
Ottsjö lokalavdelning av Folkpartiet, Ottsjö 1920 Upphörd
Åre kommun
Ottsjö norra samfällighetsförening 1977 Verksam
Åre kommun
Ottsjö stugförening 1977 Upphörd 1982 Åre kommun
Ottsjö sågförening


Åre kommun
Ottsjö-Olivehällsområdets vägförening
Verksam
Åre kommun
Ottsjö-Vålådalens hembygdsförening 1955 Verksam
Åre kommun
Ottsjöns arbetarekommun 1913 Upphörd
Krokoms kommun
Ottsjöns avd. av Jordbrukarnas Ungdomsförbund, JUF
Upphörd
Krokoms kommun
Ottsjöns Baptistförsamling 1860

Krokoms kommun
Ottsjöns Baptistförsamling, Hebronkapellet upa, se Ottsjöns Baptistförsamling


Krokoms kommun
Ottsjöns byalag


Krokoms kommun
Ottsjöns bygdegårdsförening u.p.a. 1946 Verksam
Krokoms kommun
Ottsjöns EFS
Upphörd
Krokoms kommun
Ottsjöns kontrollförening
Upphörd
Krokoms kommun
Ottsjöns SDUK 1937 Upphörd 1940 Krokoms kommun
Ottsjöns Syförening, se Ottsjöns Baptistförsamling


Krokoms kommun
Ottsjöns tjurförening
Upphörd
Krokoms kommun
Ovikens avd. av Friluftsfrämjandet 1957 Upphörd
Bergs kommun
Ovikens Baptistförsamling 1859 Verksam
Bergs kommun
Ovikens Baptistförsamlings ungdomsförening 1892 Upphörd
Bergs kommun
Ovikens bygdegårdsförening u.p.a 1945

Bergs kommun
Ovikens IF 1918 Upphörd 1971 Bergs kommun
Ovikens kretsloge


Bergs kommun
Ovikens lantmannaförening


Bergs kommun
Ovikens lokalavd. av MHF 1955

Bergs kommun
Ovikens lottaavdelning 1940 Upphörd 1970 Bergs kommun
Ovikens manskör 1865 Verksam
Bergs kommun
Ovikens mejeriförening 1906 Upphörd 1937 Bergs kommun
Ovikens Rödakorskrets 1931 Upphörd 2007 Bergs kommun
Ovikens skytteförening 1895

Bergs kommun
Ovikens socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1916 Upphörd 2001 Bergs kommun
Ovikens socialdemokratiska kvinnoklubb 1943 Upphörd 1970 Bergs kommun
Ovikens tvättstugeförening u.p.a. 1945 Upphörd 1956 Bergs kommun
Oviksföreningen i Östersund 1952 Upphörd 1990 Bergs kommun
Palleråsens och Åsens syförening av EFS
Upphörd
Östersunds kommun
PappaprojektetPaul Jönssons, Brynje, Svenstavik, personarkiv
Upphörd
Bergs kommun
Pensionärernas frimärksklubb, P. F., Östersund 1970 Upphörd
Östersunds kommun
Per A. Bengtssons, Byom, Ringsta, personarkiv


Östersunds kommun
Personalföreningen Offenciven
Upphörd 2005 Östersunds kommun
Peter Frändéns personarkiv


Östersunds kommun
Pilgrimstad IF
Verksam
Bräcke kommun
Pilgrimstads mejeriförening 1904 Upphörd 1940 Bräcke kommun
Pilgrimstads S-förening 1930 Upphörd 2012 Bräcke kommun
Pilgrimstads SDUK Fjällvinden
Upphörd
Bräcke kommun
Pilgrimstads socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd 1982 Bräcke kommun
Pingstkyrkan
Östersunds kommun
Plutonofficersförening F 4 , POF 1972 Upphörd 1981 Östersunds kommun
Populärvetenskapliga nykterhetskursen, Östersund


Östersunds kommun
Potatisodlarföreningen Nordens krona u.p.a., Månsåsen 1961

Åre kommun
Prins Wilhelms bobsleighklubb, Stockholm (Åre)
Upphörd
Åre kommun
Privatradioklubben Härje, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Privatradioklubben Jemten 1969 Upphörd 1999 Östersunds kommun
Privatskogsbrukets intresseförening (PIF)
Upphörd
Östersunds kommun
PRO Brunflo 1951 Verksam
Östersunds kommun
PRO Bräcke 1957 Verksam
Bräcke kommun
PRO Fors 1963 Verksam
Ragunda kommun
PRO Frösön 1971 Verksam
Östersunds kommun
PRO Föllingegruppen


Krokoms kommun
PRO Hallen 1964 Verksam
Åre kommun
PRO Hammerdal 1959 Verksam
Strömsunds kommun
PRO Hede-Vemdalen 1957 Verksam
Härjedalens kommun
PRO Krokom 1949 Verksam
Krokoms kommun
PRO Körfältet 1975

Östersunds kommun
PRO Lugnvik 1978 Verksam
Östersunds kommun
PRO Motionsdanskommitté, Östersund 1990 Verksam
Östersunds kommun
PRO Myssjö-Oviken 1965 Verksam
Bergs kommun
PRO Mörsil-Mattmar 1963 Verksam
Åre kommun
PRO Oden 1976 Verksam
Östersunds kommun
PRO Revsund 1953 Verksam
Bräcke kommun
PRO Samorganisation i Härjedalen


Härjedalens kommun
PRO Samorganisation i Ragunda kommun
Upphörd
Ragunda kommun
PRO Samorganisation, Åre


Åre kommun
PRO Samorganisation Östersund 1976 Verksam
Östersunds kommun
PRO Strömsund 1955 Verksam
Strömsunds kommun
PRO Sveg
Verksam
Härjedalens kommun
PRO Ytterhogdal, se lev. från Härjedalens kulturnämnd
Verksam
Härjedalens kommun
PRO Åredalen 1967 Verksam
Åre kommun
PRO Östersund 1945 Verksam
Östersunds kommun
Programvaruingenjörerna Östersund, Mitthögskolan 1994 Verksam
Östersunds kommun
Progressiva socialdemokrater i Åre kommun 2000 Upphörd
Åre kommun
Projektet invandrarföreningar i Jämtlands län
Upphörd

Projektet kvinnliga mathantverkare i Jämtlands län
Upphörd

Pålgårds Baptistförsamling/Betelkyrkan i Pålgård 1889 Upphörd 1986 Ragunda kommun
Ragunda andelsmejeriförening upa 1924 Upphörd 1938 Ragunda kommun
Ragunda Biodlarförening 1927 Verksam
Ragunda kommun
Ragunda Evangeliska Lutherska missionsförening


Ragunda kommun
Ragunda hembygdsförening 1929 Verksam
Ragunda kommun
Ragunda Idrottsförening 1906 Verksam
Ragunda kommun
Ragunda kår av Frälsningsarmén
Upphörd
Ragunda kommun
Ragunda lantmannaförening upa 1903 Upphörd
Ragunda kommun
Ragunda lottakår
Upphörd
Ragunda kommun
Ragunda Rödakorskrets 1918 Verksam
Ragunda kommun
Ragunda SDUK
Upphörd
Ragunda kommun
Ragunda skyttegille 1886 Verksam
Ragunda kommun
Ragunda skyttekrets


Ragunda kommun
Ragunda socialdemokratiska arbetarkommun 1923

Ragunda kommun
Ragunda teaterförening 1949 Vilande
Ragunda kommun
Ragunda telefonkompani
Upphörd
Ragunda kommun
Ragunda övre CKF-avdelning 1945 Upphörd
Ragunda kommun
Ragunda-Fors lokalavdelning av MHF 1968 Upphörd 1984 Ragunda kommun
Ragunda-Näset socialdemokratiska kvinnoklubb 1960 Upphörd
Ragunda kommun
Ragundadalens konstförening 1982 Verksam
Ragunda kommun
Ragundadalens konsumtionsförening, Hammarstrand
Upphörd 1963 Ragunda kommun
Ragundadalens lokalavdelning av SKS 1968 Upphörd 1982 Ragunda kommun
Ragundadalens resoklubb 1957 Upphörd 1965 Ragunda kommun
Ragundaförbundets byggnadsförening u.p.a., Ragunda
Upphörd
Ragunda kommun
Rambergsvägen vägsamfällighet, Åsarna


Bergs kommun
Ramsele SAP-krets, överförd till VästernorrlandRansjö fiskevårdsförening 1939 Upphörd 1982 Härjedalens kommun
Rebeckalogen nr 71 Fröja, Odd Fellow 1990 Verksam
Östersunds kommun
Remmenkorpen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Remmets byförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd 1989

Härjedalens kommun
Renålandets fiskevårdsförening 1957 Upphörd
Strömsunds kommun
Renålandets skytteförening 1960 Upphörd
Strömsunds kommun
Renålandets syjunta Käringkassan


Strömsunds kommun
Renåns ekonomiska frysfacksförening 1959 Upphörd 1992 Strömsunds kommun
Renåns lokala samorganisation, LS 1933 Upphörd 1953 Strömsunds kommun
Reserverat för FAJReserverat för FAJReserverat för FAJReserverat för FAJReserverat för FAJReserverat för FAJReserverat för FAJReso turistbyrå, Strömsund


Strömsunds kommun
Reumatikerföreningen Östersund 1979 Verksam
Östersunds kommun
Revsund-Bodsjö Rödakorskrets 1982 Verksam
Bräcke kommun
Revsund-Bräcke kretsloge av IOGT
Upphörd
Bräcke kommun
Revsund-Sundsjö kretsloge av IOGT
Upphörd
Bräcke kommun
Revsunds Centerkvinnor 1949 Verksam
Bräcke kommun
Revsunds gymnastikförening 1966 Verksam
Bräcke kommun
Revsunds kooperativa handelsförening u.p.a. 1915 Upphörd 1925 Bräcke kommun
Revsunds korpkrets, Gällö


Bräcke kommun
Revsunds kristliga ungdomsförening av EFS 1905 Upphörd
Bräcke kommun
Revsunds kyrkskolas idrottsförening 1949 Upphörd
Bräcke kommun
Revsunds lantmannaförening 1906 Upphörd 1958 Bräcke kommun
Revsunds lokalavdelning av Friluftsfrämjandet
Verksam
Bräcke kommun
Revsunds LRF-avdelning 1944 Verksam
Bräcke kommun
Revsunds pastorats kretsförening (lärarförening) 1898 Upphörd
Bräcke kommun
Revsundsortens fiskevårdsförening
Upphörd
Bräcke kommun
RFHL Östersund
Vilande
Östersunds kommun
RFSL Östersund J/H 1989 Verksam
Östersunds kommun
Riksbyggens lokalförening Jämtland 1945 Verksam
Östersunds kommun
Riksteatern Strömsund 1974 Verksam
Strömsunds kommun
Rinds Ungdomens Rödakorsförening, URK, Revsund
Upphörd 1949 Bräcke kommun
Ringsta badhusförening
Upphörd
Östersunds kommun
Ringsta hyvelbolag 1904 Upphörd
Östersunds kommun
Ringsta jaktlag


Östersunds kommun
Ringsta skolhuskassa 1880 Upphörd
Östersunds kommun
Ringsta skytteförening 1901 Upphörd 1984 Östersunds kommun
Ringvattnets Socialdemokratiska Ungdomsklubb 1945 Upphörd 1948 Strömsunds kommun
Risbrunn LS av SAC
Upphörd 1919 Härjedalens kommun
Rissna 4 H -klubb 1969 Upphörd 1975 Bräcke kommun
Rissna SDUK 1947 Upphörd 1962 Bräcke kommun
Rissna socialdemokratiska kvinnoklubb 1953 Upphörd
Bräcke kommun
Rissna sportklubb 1926 Upphörd
Bräcke kommun
Rissnaortens hembygdsförening 1965 Verksam
Bräcke kommun
Rossöns LS av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
RSMH, Östersund
Verksam
Östersunds kommun
Runt Alsensjön, ideell förening 1997 Upphörd 2001 Krokoms kommun
Rädda Barnen Östersund/Frösö lokalförening 1942 Verksam
Östersunds kommun
Rädda Barnens distriktsförbund i Jämtlands län 1961 Verksam

Rädda Barnens fadderbarnsverksamhet för finska krigsbarn
Upphörd
Östersunds kommun
Rädda Barnens lokalavdelning i Brunflo 1964 Upphörd
Östersunds kommun
Rädda Barnens lokalavdelning i Frostviken 1962 Upphörd 2014 Strömsunds kommun
Rädda Barnens lokalavdelning i Föllinge 1962 Vilande
Krokoms kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Hammerdal 1962 Verksam
Strömsunds kommun
Rädda Barnens lokalavdelning i Härjedalen 1961 Verksam
Härjedalens kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Järpen 1966 Upphörd
Åre kommun
Rädda Barnens lokalavdelning i Laxsjö
Upphörd
Krokoms kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Lit
Upphörd
Östersunds kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Mörsil
Upphörd
Åre kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Näs
Upphörd
Östersunds kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Offerdal 1967 Upphörd
Krokoms kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Strömsund


Strömsunds kommun
Rädda barnens lokalavdelning i Övre Ljungdalen
Upphörd
Bergs kommun
Rätans Baptistförsamling 1899 Vilande
Bergs kommun
Rätans Baptistförsamlings juniorförening Solstrålen 1944 Upphörd
Bergs kommun
Rätans Brödraförsamling 1895 Upphörd 1963 Bergs kommun
Rätans fiskevårdsförening
Upphörd
Bergs kommun
Rätans friförsamling av SMF


Bergs kommun
Rätans goodtemplares byggnadsförening u.p.a. 1902 Upphörd 1950 Bergs kommun
Rätans hembygdsförening 1934 Verksam
Bergs kommun
Rätans husmodersförening Hem och Samhälle 1961 Upphörd 2000 Bergs kommun
Rätans kretsloge av IOGT 1907 Upphörd
Bergs kommun
Rätans missionsförsamling, se Sällskapet Rätans missionsförening


Bergs kommun
Rätans missionshus byggnadskassa
Upphörd
Bergs kommun
Rätans pensionärsförening av PRO
Upphörd
Bergs kommun
Rätans rödakorskrets 1921 Upphörd 2008 Bergs kommun
Rätans socialdemokratiska kvinnoklubb 1961 Upphörd 1965 Bergs kommun
Rätans syförening, se Rätans Baptistförsamling och Sällskapet Rätans missionsförening


Bergs kommun
Rätansbyns Blåbandsförening


Bergs kommun
Rätansbyns kristliga ungdomsförening (SBS/SMF)


Bergs kommun
Rätansbyns socialdemokratiska arbetarekommun 1941 Upphörd
Bergs kommun
Rätansbyns vattenförening 1944 Upphörd
Bergs kommun
Rätansortens lokalavdelning av MHF 1955

Bergs kommun
Rödö-Alsens filmförening
Upphörd
Krokoms kommun
Rödöbygdens krets av SLU
Upphörd
Krokoms kommun
Rödöns avd av CUF


Krokoms kommun
Rödöns badhusförening upa


Krokoms kommun
Rödöns Bygdegårdsförening 1942 Verksam
Krokoms kommun
Rödöns diskussionsklubb 1886 Upphörd
Krokoms kommun
Rödöns folkpartiavdelning 1964

Krokoms kommun
Rödöns frimärksklubb 1978 Upphörd 1987 Krokoms kommun
Rödöns frivilliga skarpskytteförening
Upphörd
Krokoms kommun
Rödöns hembygdsförening 1984 Verksam
Krokoms kommun
Rödöns kretsloge av IOGT 1908 Upphörd 1978 Krokoms kommun
Rödöns kyrkslätts föreläsningsförening 1907 Upphörd 1915 Krokoms kommun
Rödöns lokalavdelning av LRF 1929

Krokoms kommun
Rödöns missionsförsamling av SMF 1905 Upphörd 1970 Krokoms kommun
Rödöns pastoratlärarförening
Upphörd
Krokoms kommun
Rödöns skyttegille 1940 Upphörd 1965 Krokoms kommun
Rödöns socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd 1972 Krokoms kommun
Rödöns sportklubb 1931 Verksam
Krokoms kommun
Rödöns ungdomsråd 1942

Krokoms kommun
Rönningbergsbodarnas vägförening 1978

Krokoms kommun
Rönnön-Aspbackens fiskevårdsförening 1942 Upphörd 1991 Krokoms kommun
Rörösjöns idrottsklubb 1942

Bergs kommun
Rörösjöns Vitabandsförening
Upphörd
Bergs kommun
Rösta maskinförening


Krokoms kommun
Rösta skol- och idrottsförening, Ås 1978 Vilande
Krokoms kommun
Rösta vattenförening 1991 Upphörd 2003 Krokoms kommun
Rösta ångtröskförening, Ås


Krokoms kommun
Röstaskolans kamratförening, Ås
Upphörd
Krokoms kommun
S:t Georgs scoutgille i Jämtlands län 1991 Vilande

SACO Försvar Östersund 1996
2006 Östersunds kommun
SACO/SR Strömsundsavdelningen 1977

Strömsunds kommun
Samarbetskommittén för nykterhetsfolkets dag i Östersund 1938

Östersunds kommun
Samarbetskommittén för nykterhetsfrågor, Sveg


Härjedalens kommun
Samarbetskommittén för Östersundslogerna 1903 Upphörd
Östersunds kommun
Samfundet för befrämjande av ett naturenligt levnadssätt, Östersundsavdelningen 1895

Östersunds kommun
Samsta mejeriförening
Upphörd
Bräcke kommun
Sanningens Ljus, Östersund


Östersunds kommun
Schack-klubben Tempo, Östersund 1934 Upphörd 1950 Östersunds kommun
SDK Jämtdykarna 1968 Verksam

SEKO klubb försvar civil 1918 Upphörd 2007 Östersunds kommun
SEKO Väg & Ban Östersund 1906

Östersunds kommun
Sektion 1 Järnväg avd 1156 klubb Åre


Åre kommun
Sem, Byn och Hållskavens vägförening


Krokoms kommun
SeminföreningSems sågförening u.p.a. 1923 Verksam
Krokoms kommun
SeniorNet, Östersund 2004 Verksam
Östersunds kommun
Serfsjöns skyttegille/skytteförening nr 1395 1901

Härjedalens kommun
SF avd. 1082 / Sv. Järnvägsmannaförbundet avd. 82, Östersund 1904 Upphörd 1992 Östersunds kommun
SF avd. 1177 banarbetarklubb, Östersund 1940 Upphörd
Östersunds kommun
SF avd. 1177 banpersonalens yrkesklubb, Östersund


Östersunds kommun
SF avd. 1177 expeditionspersonalklubben, Östersund 1951

Östersunds kommun
SF avd. 1177 förrådsklubben, Östersund


Östersunds kommun
SF avd. 1177 konduktörsklubben, Östersund 1931

Östersunds kommun
SF avd. 1177 reparatörsklubben, Östersund


Östersunds kommun
SF avd. 1177 rälsbussförarklubben, Östersund 1946 Upphörd 1976 Östersunds kommun
SF avd. 1177 Ytterpersonalklubben, Östersund 1946 Upphörd
Östersunds kommun
SF avd. 1220, Sveg 1923 Upphörd 1976 Härjedalens kommun
SF avd. 1346 / Sv. Järnvägsmannaförbundet avd. 346, Östersund 1908 Upphörd
Östersunds kommun
SF avd 2360 Ulriksfors


Strömsunds kommun
SF avd. 3020 / Sv. Postmannaförbundet avd. 20, Östersund 1900

Östersunds kommun
SF avd. 3113 Postmannaförbundet, Östersund / avd. 55, sekt. Ösd 1900

Östersunds kommun
SF avd. 4032 Tele socialdemokratiska fackklub, Östersund 1976 Upphörd 1981 Östersunds kommun
SF avd. 4032 Tele, Östersund 1919 Upphörd
Östersunds kommun
SF avd. 5114, klubb 11, sektion 5, Hammerdal
Upphörd 1995 Strömsunds kommun
SF avd. 5114, sekt. 5, Sveg 1936 Upphörd 1990 Härjedalens kommun
SF avd. 5114 Väg, Östersund
Verksam
Östersunds kommun
SF:s socialdemokratiska fackklubb i Jämtlands län 1981 Verksam
Östersunds kommun
SF / Statsanställdas förbund samarbetskommitté 1970

Östersunds kommun
SF / Statsanställdas samorganisation Östersund 1950 Upphörd 1968 Östersunds kommun
SF-distriktet Jämtland
Upphörd

SGU avd. 120 Arnljot
Upphörd
Östersunds kommun
SGU avd. 120, Hornsberg 1908 Upphörd
Östersunds kommun
SGU avd. 157, Ås
Upphörd
Krokoms kommun
SGU avd. 188 Ungdomsbaneret, Järpen
Upphörd
Åre kommun
SGU avd. 19, Östersund 1906 Upphörd
Östersunds kommun
SGU avd. 202, Ragunda 1912 Upphörd
Ragunda kommun
SGU avd. 213, Hammerdal 1935 Upphörd
Strömsunds kommun
SGU avd. 225, Tossberg 1914 Upphörd
Åre kommun
SGU avd. 25, Frösön 1906-07 Upphörd
Östersunds kommun
SGU avd 267 Våren, Mattmar
Upphörd
Åre kommun
SGU avd. 268 Fjällblomman, Alsen 1918 Upphörd 1929 Krokoms kommun
SGU avd. 280 Fjällens Krafter, Hallen
Upphörd
Åre kommun
SGU avd. 297 Förenade krafter, Nälden 1921 Upphörd
Krokoms kommun
SGU avd. 314 Nordanvind, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
SGU avd. 334 Kamraterna, Ytterån 1925 Upphörd 1927 Krokoms kommun
SGU avd 344 Kamratkretsen, Höglunda 1925 Upphörd 1929 Ragunda kommun
SGU avd. 347 Kamratringen, Krokom 1926 Upphörd
Krokoms kommun
SGU avd. 408, Lit
Upphörd
Östersunds kommun
SGU avd. 451 Bräcke
Upphörd
Bräcke kommun
SGU avd 481, Järpen 1939 Upphörd 1941 Åre kommun
SGU avd. 485, Mörsil 1939 Upphörd
Åre kommun
SGU avd. 571 Framåt, Landön
Upphörd
Krokoms kommun
SGU avd. 641, Utanede 1951 Upphörd 1953 Ragunda kommun
SGU avd. 645, Svenstavik
Upphörd
Bergs kommun
SGU avd. 653, Gällö 1954 Upphörd
Bräcke kommun
SGU avd. 692, Rissna
Upphörd
Bräcke kommun
SGU avd. 757, Valla, Frösön 1963 Upphörd
Östersunds kommun
SGU avd. 760, Åre
Upphörd
Åre kommun
SGU sommarhem upa. 1924 Upphörd 1948 Östersunds kommun
Sigrid Mikaelsson, Strömsund personarkiv 1986 Upphörd 1989 Strömsunds kommun
Sikås avd. av CKF 1941 Upphörd
Strömsunds kommun
Sikås avd. av SLU
Upphörd
Strömsunds kommun
Sikås Baptistförsamling 1861 Upphörd 2007 Strömsunds kommun
Sikås Blåbandsförening


Strömsunds kommun
Sikås folkpensionärsförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Sikås Fredsförening av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Upphörd
Strömsunds kommun
Sikås kooperativa mejeriförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Sikås Rödakorskrets 1915 Upphörd 2002 Strömsunds kommun
Sikås Såg- och Kvarnförening upa 1931 Upphörd 1951 Strömsunds kommun
Sillre lokala samorganisation, LS av SAC, Y-län
Upphörd

Simklubben Ägir, Östersund 1957 Upphörd
Östersunds kommun
Sionförsamlingen i Lofsdalen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
SJ Pistolskytteklubb, Östersund 1946 Upphörd 1991 Östersunds kommun
SJ:s socialdemokratiska fackklubb, Östersund 1971 Upphörd 2007 Östersunds kommun
SJ skidklubb Östersund 1924 Upphörd 2008 Östersunds kommun
SJ Östersund, uppteckningar och minnen


Östersunds kommun
Sjubya jaktvårdsområde i Offerdals socken 1947 Upphörd
Krokoms kommun
Sjukkassan för Hjerpens Goodtemplare
Upphörd
Åre kommun
SK Jämtland och Härjedalen (Sveriges konstföreningar)
Verksam

Skanckeföreningen 1974 Verksam

Skansenföreningen i Långå 1927 Upphörd 1945 Härjedalens kommun
Skid- och Friluftsfrämjandet, Bräcke
Upphörd 1997 Bräcke kommun
Skidalliansen Härjedalen


Härjedalens kommun
Skidfrämjandets Jämtlandsförbund 1924


SkiWOC 2004 2001 Upphörd 2004 Östersunds kommun
Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 425, Kärrnäset


Strömsunds kommun
Skogsarbetareförbundet avd. 1, Mellannorrland 1982 Upphörd 1998
Skogskarlarnas klubb, Jämtland-Härjedalen 1938 Verksam

SKS i Jämtland -Härjedalen 1982 Upphörd

Skucku avd. av CKF 1948 Upphörd 1975 Bergs kommun
Skucku kooperativa handelsförening
Upphörd 1950 Bergs kommun
Skucku ordenshus 1951 Upphörd 1988 Bergs kommun
Skucku sågförening upa 1905 Upphörd 1965 Bergs kommun
Skucku vägbelysningsförening 1967 Upphörd
Bergs kommun
Skålans avd. av Centern / Bondeförbundet
Upphörd
Bergs kommun
Skålans badhusförening u.p.a. 1938 Upphörd 1970 Bergs kommun
Skålans byamän / Skålans samfälldhetsförening


Bergs kommun
Skålans IK


Bergs kommun
Skäckerfjälls frisksportklubb, Kall 1980 Upphörd 1984 Åre kommun
Skärvångens kooperativa handelsförening 1917 Upphörd 1929 Krokoms kommun
Skönviks skogsarbetares hjälpkassa, Y-län 1940 Upphörd

Slagsåns gymnastikförening 1941 Upphörd 1970 Åre kommun
Sleipner, Jämtland och Härjedalen
Verksam

Slåtte mejeriförening u.p.a. 1893 Upphörd
Krokoms kommun
Slöjdföreningen Kupan, Hammerdal
Upphörd
Strömsunds kommun
Socialdemokraterna i Jämtlands län 1911 Verksam

Socialdemokratiska landstingsgruppen, Jämtlands län
Verksam

Solberg-Fyrås Badhusförening


Strömsunds kommun
Sollidens patienters understödsförening,
Upphörd
Östersunds kommun
Sommarhemsföreningen upa, se Östersunds SDUK


Östersunds kommun
Sonfjällets golfklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Sorgstandar, Mattmar


Åre kommun
Spelmanslaget Nordjämtarna 1971 Upphörd
Strömsunds kommun
SPF Bergsbygden 1977 Verksam
Bergs kommun
SPF Jämtlands distrikt 1985 Verksam

SPF Odensala 1986 Verksam
Östersunds kommun
SPF Rödön
Verksam
Krokoms kommun
Sportfiskeklubben Krokomsöringarna 1981 Upphörd 2005 Krokoms kommun
Sportklubben Swing 1921 Upphörd 1971? Östersunds kommun
SRF Härjedalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
SRF Ragunda 1970 Vilande
Ragunda kommun
SSKF-Sveriges statsbanors kontorsförbunds avd. 9, 10, 16


Östersunds kommun
SSR-distriktet i Jämtlands län (Sv. Socionomers riksförbund)SSU Brunflo
Upphörd
Östersunds kommun
SSU Facket, Östersund 1968 Upphörd 1985 Östersunds kommun
SSU Fokus 1979 Upphörd
Östersunds kommun
SSU Friska fläktar


Härjedalens kommun
SSU Guevara, Östersund 1968 Upphörd
Östersunds kommun
SSU Kommunal, Östersund 1976

Östersunds kommun
SSU Lugnvik 1981 Upphörd
Östersunds kommun
SSU Metall, Östersund 1974 Upphörd
Östersunds kommun
SSU Skolklubb, Östersund 1962 Upphörd 1972 Östersunds kommun
SSU Stugun 1928 Upphörd 1974 Ragunda kommun
SSU-Media 1984 Upphörd
Östersunds kommun
Stadsfullmäktige Östersund


Östersunds kommun
Statens sjukhusanställdas förbund avd. 15, Frösön 1915 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Statsanställdas förbund avd. 1102, Bräcke 1904 Upphörd 1975 Bräcke kommun
Statsbanan Sveg-Hede LS av SAC 1922 Upphörd
Härjedalens kommun
Statstjänstemannaförbundet, Jämtlands läns distrikt 1968 Upphörd 2004
Stavre kooperativa handelsförening 1915 Upphörd 1944 Bräcke kommun
Stavre socialdemokratiska arbetarekommun 1934 Upphörd 1968 Bräcke kommun
Stavre socialdemokratiska kvinnoklubb 1947 Upphörd 1960 Bräcke kommun
Stavrebygdens avd. av SLU
Upphörd
Bräcke kommun
Stenografföreningen Östersunds Melinare


Östersunds kommun
STF Jämtland-HärjedalenStiftelsen Gunder Häggs Albacken 1989

Bräcke kommun
Stiftelsen Pauvres Honteux, Östersund 1903 Verksam
Östersunds kommun
Stiftelsen Spelmansgården 1980 Upphörd 1994 Krokoms kommun
Stina Jämte Backmans arkiv, Kövra


Bergs kommun
Storhögens IF 1933

Östersunds kommun
Storhögens sågförening


Östersunds kommun
Storliens föreläsningsförening
Upphörd 1972 Åre kommun
Storliens husmodersförening Hem och samhälle 1950 Upphörd 1973 Åre kommun
Storliens husmodersgymnastikförening 1956 Upphörd
Åre kommun
Storliens lottaavdelning
Upphörd
Åre kommun
Storliens Rödakorskrets
Upphörd
Åre kommun
Storliens SDUK
Upphörd
Åre kommun
Storliens skidklubb 1935 Upphörd
Åre kommun
Storliens skytteförening 1901 Upphörd
Åre kommun
Storsjö LS av SAC 1919 Upphörd 1921 Bergs kommun
Storsjö socialdemokratiska arbetarekommun 1944 Upphörd
Bergs kommun
Storsjö-Ljungdalens Socialdemokratiska förening 1972

Bergs kommun
Storsjö-Pingvinerna 1977

Bergs kommun
Storsjöbygdens Biodlarförening 1922 Verksam
Östersunds kommun
Storsjöbygdens demensförening 1988 Verksam
Östersunds kommun
Storsjöbygdens fotoklubb
Verksam
Östersunds kommun
Storsjöbygdens lärarklubbStorsjön Damfotbollförening, DFF 1990 Upphörd
Östersunds kommun
Storsjön Runt Alliansen 2004 Upphörd 2014
Storsjöns segelsällskap 1948 Verksam

Storsjöodjurets välStorulvåns vägsamfällighetsförening 1963 Upphörd 2011 Åre kommun
Storåbränna kristliga ungdomsförening av EFS 1927 Upphörd 1970-t Krokoms kommun
Strandbyns SDUK 1942 Upphörd
Strömsunds kommun
Ström-Alanäs hovvårdsförening


Strömsunds kommun
Ström-Alanäs LRF-avdelning


Strömsunds kommun
Strömlidens bygdegårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ströms avd av Kyrkliga kvinnoförbundet
Verksam
Strömsunds kommun
Ströms avd. av SLU 1934 Upphörd
Strömsunds kommun
Ströms bilfrakt ek. för. 1947 Upphörd
Strömsunds kommun
Ströms distrikt av Ådalarnas Skogsägareförening u.p.a. (Ströms skogsbruksområde, sbo)
Upphörd
Strömsunds kommun
Ströms Evangelisk-Lutherska Missions- och byggnadsförening, se EFS Missionsförening i Strömsund


Strömsunds kommun
Ströms Goodtemplars byggnadsaktiebolag


Strömsunds kommun
Ströms konsumentförening 1913 Upphörd 1966 Strömsunds kommun
Ströms kooperativa kvinnogille


Strömsunds kommun
Ströms landstormsförening/befälsutbildningsförening 1923

Strömsunds kommun
Ströms lantamannförening 1896 Upphörd
Strömsunds kommun
Ströms lottakår 1935 Upphörd 1999 Strömsunds kommun
Ströms mejeriförening 1910 Upphörd 1963 Strömsunds kommun
Ströms norra avd. av SLU 1947 Upphörd 1953 Strömsunds kommun
Ströms skyttegille 1894 Verksam
Strömsunds kommun
Ströms sockens Goodtemplars sjuk- och begrafningskassa


Strömsunds kommun
Ströms sockens hästavelsförening u.p.a. 1920 Upphörd 1973 Strömsunds kommun
Ströms Vattudals Turistförening


Strömsunds kommun
Strömsnäs byggnadsförening upa 1925 Upphörd 1930 Ragunda kommun
Strömsunds Baptistförsamling, Elim 1911 Upphörd 1960 Strömsunds kommun
Strömsunds cementvarufabriks IF


Strömsunds kommun
Strömsunds centeravdelning 1936 Upphörd 2008 Strömsunds kommun
Strömsunds CUF 1934 Upphörd 1981 Strömsunds kommun
Strömsunds cykelklubb


Strömsunds kommun
Strömsunds FNL-grupp


Strömsunds kommun
Strömsunds FPU


Strömsunds kommun
Strömsunds gymnastik och idrottsförening


Strömsunds kommun
Strömsunds Halliwickklubb 1975 Upphörd 1990 Strömsunds kommun
Strömsunds Hantverks- och Industriförening 1885

Strömsunds kommun
Strömsunds husmodersförening Hem och Samhälle 1934 Upphörd 2010 Strömsunds kommun
Strömsunds kooperativa konsumentgille 1981 Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds kår av Frälsningsarmén


Strömsunds kommun
Strömsunds litterära samlingsklubb 1903 Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds lokalavd av RFHL 1981 Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds lokalavd. av Sveriges kyrkliga studieförbund (SKS)
Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds lokalavdelning av MHF 1930 Verksam
Strömsunds kommun
Strömsunds lokalavdelning av NBV
Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds lokalavdelning av Svenska Psoriasisförbundet 1975 Upphörd 1997 Strömsunds kommun
Strömsunds LS av SAC
Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds närradioförening 1987 Upphörd 1992 Strömsunds kommun
Strömsunds publikförening
Verksam
Strömsunds kommun
Strömsunds radioklubb 1979 Vilande
Strömsunds kommun
Strömsunds reumatikerförening 1982 Upphörd 2003 Strömsunds kommun
Strömsunds scoutkår 1924

Strömsunds kommun
Strömsunds socialdemokratiska arbetarekommun 1917 Verksam
Strömsunds kommun
Strömsunds socialdemokratiska förening 1974 Verksam
Strömsunds kommun
Strömsunds socialdemokratiska kvinnoklubb 1944 Verksam
Strömsunds kommun
Strömsunds sportskytteklubb 1967 Vilande
Strömsunds kommun
Strömsunds SSU
Verksam
Strömsunds kommun
Strömsunds SSU-krets
Upphörd
Strömsunds kommun
Strömsunds turistförening 1987 Upphörd 1996 Strömsunds kommun
Strömsunds ungsocialistiska klubb


Strömsunds kommun
Strömsunds Waerlandsklubb


Strömsunds kommun
Studentkåren i Östersund
Verksam
Östersunds kommun
Studiecirkel nr 1006 FjällblommanStudiecirkel nr 1007 Gränsvakten, se Logen nr 2354 Gränsvakten av NTO, Stugun


Ragunda kommun
Studiecirkeln Exelsior, Berg
Upphörd
Bergs kommun
Studiecirkeln Unga krafter, se Logen nr 327 Marieby av IOGT


Östersunds kommun
Studiefrämjandets lokalavdelning i Härjedalen


Härjedalens kommun
Studieförbunden i Härjedalens kommun


Härjedalens kommun
Studieförbundet Vuxenskolan, Berg och Härjedalen
Verksam
Bergs kommun
Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län
Verksam

Studieförbundet Vuxenskolan, Östersundsavdelningen 1968 Verksam
Östersunds kommun
Studieförbundet Vuxenskolan, östra Jämtlands avdelning
Upphörd
Ragunda kommun
Stugukretsen av SSU
Upphörd
Ragunda kommun
Stugun-Borgvattnets CKF-avdelning 1965

Ragunda kommun
Stuguns Baptistförsamling 1877 Upphörd 1989 Ragunda kommun
Stuguns Baptistförsamlings juniorförening Arbetsmyran 1920

Ragunda kommun
Stuguns Baptistförsamlings mödraförening Senapskornet
Upphörd
Ragunda kommun
Stuguns Baptistförsamlings syförening
Upphörd
Ragunda kommun
Stuguns Baptistförsamlings söndagsskola


Ragunda kommun
Stuguns byamän, överförd till ÖLA


Ragunda kommun
Stuguns goodtemplars sjukvårdskassa
Upphörd
Ragunda kommun
Stuguns kooperativa flottningslag 1920 Upphörd
Ragunda kommun
Stuguns kretsloge av IOGT 1907 Upphörd
Ragunda kommun
Stuguns kristliga ungdomsförening Hoppet av SBS, Höglunda


Ragunda kommun
Stuguns lokalavdelning av MHF 1955 Verksam
Ragunda kommun
Stuguns lottakår 1949 Upphörd 1999 Ragunda kommun
Stuguns LRF-avdelning
Verksam
Ragunda kommun
Stuguns LS av SAC


Ragunda kommun
Stuguns missionsförsamling / friförsamling 1903 Upphörd 1987 Ragunda kommun
Stuguns snöskoterklubb 1972 Verksam
Ragunda kommun
Stuguns socialdemokratiska förening 1925 Verksam
Ragunda kommun
Stuguns socialdemokratiska kvinnoklubb 1931 Upphörd
Ragunda kommun
Sture Bergholms personarkiv


Krokoms kommun
Störåsens Blåbandsförening, Föllinge 1895 Upphörd
Krokoms kommun
Störåsens de ungas förbund av EFS
Upphörd
Krokoms kommun
Störåsens dikningsföretag


Krokoms kommun
Sulfitarbetarfackföreningen, Järpen 1898 Upphörd 1904 Åre kommun
Sulsjöns vägförening 1974

Krokoms kommun
Sundsjö bygdegårdsförening 1945 Verksam
Bräcke kommun
Sundsjö fiskevårdsområdesförening (FVOF) 1991 Verksam
Bräcke kommun
Sundsjö föreläsningsförening
Upphörd
Bräcke kommun
Sundsjö IF 1918 Verksam
Bräcke kommun
Sundsjö kooperativa handelsförening
Upphörd
Bräcke kommun
Sundsjö lokalavd. av Sv. freds- och skiljedomsföreningen 1898

Bräcke kommun
Sundsjö lokalavdelning av RLF 1943 Upphörd 1969 Bräcke kommun
Sundsjö lokalavdelning av Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS 1965 Upphörd 1973 Bräcke kommun
Sundsjö lottakår
Upphörd
Bräcke kommun
Sundsjö norra socialdemokratiska arbetarekommun 1925 Upphörd
Bräcke kommun
Sundsjö Rödakorskrets
Upphörd 2010 Bräcke kommun
Sundsjö Socialdemokratiska förening 1925 Upphörd
Bräcke kommun
Sundsjö södra ABF-bibliotek nr 1437
Upphörd
Bräcke kommun
Sundsjö södra lokalavd. av ABF nr 1437 1940 Upphörd 1957 Bräcke kommun
Sundsjöns fiskevårdsförening 1929 Upphörd 1990 Bräcke kommun
Sunnanå västra vattenförening


Härjedalens kommun
Sunne centerpartiavdelning 1922

Östersunds kommun
Sunne CKF-avdelning 1947

Östersunds kommun
Sunne lottaavdelning 1941 Upphörd 1969 Östersunds kommun
Sunne lysförening
Upphörd
Östersunds kommun
Sunne norra lantbrukarförening


Östersunds kommun
Sunne Rödakorskrets 1940 Upphörd 2014 Östersunds kommun
Sunne SLU-avdelning
Upphörd
Östersunds kommun
Sunne tingslags kreaturförsäkringsförening
Upphörd 1933 Östersunds kommun
Sunne östra avd. av CKF 1947 Upphörd 1969 Östersunds kommun
Sunne östra sockenförening av Bondeförbundet
Upphörd
Östersunds kommun
Sunne-Hackås fiskevårdsförening 1953 Upphörd 1989 Östersunds kommun
Sunne-Norderö-Frösö LRF-avdelning 1930 Verksam
Östersunds kommun
Sunne-Näs socialdemokratiska förening 1933 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Arbetares allmänna sjuk- och begravningskassa lokalavd. 236, Backe


Strömsunds kommun
Sv. Bleck- och plåtslageriarbetareförbundet avd. 41, Östersund 1903 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Bryggeriarbetarförbundet avd. 121, Östersund
Upphörd 1967 Östersunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 143, Bräcke 1925 Upphörd 1928 Bräcke kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 194, Nälden-Järpen 1961 Upphörd 1967 Krokoms kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 235, Östersund 1949 Upphörd 1961 Östersunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 243, Sveg
Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 285, Midskogsforsen, Stugun


Ragunda kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 302, Krokom 1947 Upphörd 1963 Krokoms kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 38, sekt. 8 / avd. 441, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 38, Östersund 1949 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 380, Hammerdal
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 390, Bräcke
Upphörd 1967 Bräcke kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 391, Gäddede 1947 Upphörd 1967 Strömsunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 443, Järpen
Upphörd
Åre kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 454, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 513, Åre
Upphörd 1967 Åre kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 53 (rör), Östersund 1949 Upphörd 1960 Östersunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 554, Lillhärdal
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 584, Hede
Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 585, Mörsil
Upphörd
Åre kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 608, Svenstavik
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 628, Ytterhogdal 1949 Upphörd 1967 Härjedalens kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 639, Jormvattnet se även Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 391, Gäddede
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 641, Stugun 1952 Upphörd 1965 Ragunda kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 644, Hotagen
Upphörd 1962 Krokoms kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 646, Föllinge 1950 Upphörd 1962 Krokoms kommun
Sv. Byggnadsarbetareförbundets samorganisation, Östersund 1949 Upphörd 1961 Östersunds kommun
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 12, Östersund 1923 Upphörd 1950 Östersunds kommun
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 257, Bräcke
Upphörd 1950 Bräcke kommun
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd 376, Bispgården


Ragunda kommun
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 420 / Byggarbetareförbundet avd. 563, Gällö
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 470, Nälden 1946 Upphörd 1949 Krokoms kommun
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 97, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Ekonomipersonals förbund avd. 3, 27 / Statens sinnessjukhus personalförbund, Frösön
Upphörd 1962 Östersunds kommun
Sv. El.arbetareförbundet, avd. 104, Krångede 1939 Upphörd 1967 Ragunda kommun
Sv. El.arbetareförbundet avd. 128, Flyn, Österforse-Ramsele 1944 Upphörd 1967 Strömsunds kommun
Sv. El.arbetareförbundet avd. 145, Åre
Upphörd
Åre kommun
Sv. El.arbetareförbundet avd. 156, Åsarna
Upphörd 1964 Bergs kommun
Sv. El.arbetareförbundet avd. 164, Pengfors, Harrsele, AC-län 1958 Upphörd 1967
Sv. El.arbetareförbundet avd. 169, Hjälta, Y-län
Upphörd 1967
Sv. Elektrikerförbundet avd. 106, Sveg
Upphörd 1962 Härjedalens kommun
Sv. Elektrikerförbundet avd. 6, Östersund 1906? Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Elektrikerförbundet avd. 63, Hammarstrand 1929 Upphörd 1965 Ragunda kommun
Sv. Fabriksarbetareförbundet avd. 339, Duved
Upphörd
Åre kommun
Sv. Frisörarbetareförbundet avd. 15, Östersund 1908

Östersunds kommun
Sv. Gjutareförbundet avd. 63, Vaplan
Upphörd 1963 Krokoms kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 222, Trångsviken
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 235, Östersund 1904 Upphörd 1910 Östersunds kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 251, Mattmar 1924 Upphörd
Åre kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 252, Handöl 1924 Upphörd
Åre kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 319, Järpen 1907 Upphörd
Åre kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 408 Östersund 1920 Upphörd 1949 Östersunds kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 431, Ytterån
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 452, Vålbacken 1929 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 536, Pilgrimstad
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Gruvindustriarbetareförbundet avd. 112 Gäddede 1942 Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Järnvägsmannaförbundet avd. 156, klubb Åre-Järpen 1906 Upphörd 1976 Åre kommun
Sv. Järnvägsmannaförbundet avd. 222, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Järnvägsmannaförbundet avd. 259, Hoting-Strömsund
Upphörd 1976 Strömsunds kommun
Sv. Järnvägsmannaförbundet avd. 4 (4 distr.org)Sv. Järnvägsmannaförbundets helnykterhetsförbund avd. 115, Hoting 1945 Upphörd 1949 Strömsunds kommun
Sv. kommunalarbetareförbundet avd 229 sjukhuspersonalen, Östersund 1934 Upphörd 1966 Östersunds kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 271, Sveg 1926 Upphörd 1969 Härjedalens kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 272, Strömsund 1946 Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 6, Ragunda
Verksam
Ragunda kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundets avd. 33, socialdemokratiska fackklubb 1966 Vilande
Östersunds kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 33, Östersund 1917 Verksam
Östersunds kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 471 brandkåren, Östersund 229 1934 Upphörd 1966 Östersunds kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 566, Hede
Upphörd 1964 Härjedalens kommun
Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 626 kyrkvaktmästare, Jämtland 1941 Upphörd 1968
Sv. Lantarbetareförbundet avd. 756, Vången, Alsen


Krokoms kommun
Sv. Livsmedelsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 1, Sveg


Härjedalens kommun
Sv. Livsmedelsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 3, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Livsmedelsarbetareförbundet. avd. 29 / sekt. 3, Östersund 1898 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Sv. Livsmedelsarbetareförbundet avd.8, slakteriklubben, Östersund 1960-talet Upphörd 1998 Östersunds kommun
Sv. Lokmannaförbundet avd. 46, Östersund 1904 Upphörd 1940 Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 344, Sveg


Härjedalens kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, AB Nordplåts verkstadsklubb 1970 Upphörd 1986 Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, bilarbetarklubben, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, Blackstone Parts AB verkstadsklubb, Östersund


Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, JHP, verkstadsklubb, Gällö


Bräcke kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, Partners verkstadsklubb 1966 Upphörd 1978 Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, rörklubben, Östersund 1918 Upphörd 1949 Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, socialdemokratiska fackklubb


Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet, avd. 52, Strömsunds sektion


Strömsunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, verkstadsklubben Nordic Steel, Sveg


Härjedalens kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, verkstadsklubben vid HIMAB, Sveg


Härjedalens kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet,avd. 52 verkstadsklubben vid Östersunds Mekaniska AB


Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, Åre Mekans fackklubb 1974 Upphörd 1990 Åre kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, Östersund 1896 Upphörd 2006 Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet, avd. 54 verkstadsklubb, Vaplan
Verksam
Krokoms kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet, verkstadsklubb Aktiv Maskin AB
Upphörd 1984 Östersunds kommun
Sv. Metallindustriarbetareförbundet, verkstadsklubben vid Hara Production AB 1967 Upphörd 1992 Östersunds kommun
Sv. Murareförbundet avd. 225, MalmstadSv. Murareförbundet avd. 72, Östersund 1907 Upphörd 1960 Östersunds kommun
Sv. Musikerförbundet avd. 23, Östersund 1919

Östersunds kommun
Sv. Målareförbundet avd. 14 / avd. 37, Östersund 1886 Verksam
Östersunds kommun
Sv. Målareförbundet avd. 14 socialdemokratiska fackklubb, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Målareförbundet avd. 192, Järpen
Upphörd
Åre kommun
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet avd. 140 / Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, Äggfors 1915 Upphörd 1972 Åre kommun
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet avd. 153, Järpen 1912 Upphörd 1963 Åre kommun
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet avd. 25, Hissmofors 1920 Upphörd 1987 Krokoms kommun
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet, avd. 41, Högbrofors, Häggenås 1921? Upphörd 1967 Östersunds kommun
Sv. Pappersindustriarbetareförbundet avd. 98, Ulriksfors 1922 Upphörd 1947 Krokoms kommun
Sv. Sadelmakar- och tapetserarförbundet avd 20


Östersunds kommun
Sv. Sko- och läderindustriarbetareförbundet avd. 39, Östersund 1918 Upphörd 1935 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Ammerälvens kretsorganisation 1946 Upphörd 1957 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 1, Bodum-Strömsund 1918 Upphörd 1982 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 10, Björkvattnet 1936 Upphörd 1943 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 10, Kall
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 106, Nyby 1922 Upphörd 1930 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 109, Köttsjön 1922 Upphörd 1954 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 114, Björkvattnet-Fullsjön 1922 Upphörd 1967 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 12, Hällesjöby 1919 Upphörd 1936 Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 12, Medelpad 1965 Upphörd 1974
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 120, Gastsjön
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 13, Bräcke
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 13, sekt. 1, Krångede 1960 Upphörd 1964 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 13, sekt. 7, Lockne 1937 Upphörd 1957 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 131, Järpen


Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 139, Råndalen
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 14, Nedre Indalsälven, Gimån
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 142, Lundsjön 1923 Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 149, Stugusjön


Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 156, Fagerland 1923 Upphörd 1928 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 157, Duved
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 17, Dockmyr
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 174, Norra Lit 1928 Upphörd 1944 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 175,Västede


Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 179, Björkådalen 1923 Upphörd

Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 18, sekt. 22, Ammerön
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 18, sekt. 3, Borgvattnet 1922 Upphörd 1974 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 192, Ängersjö
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 193, Ragunda 1926 Upphörd 1953 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 197, Gerilå
Upphörd
Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 198, Kyrktåsjö
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 20, Gråsjön
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 211, Kälarne
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 22, Bräcke 1921 Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 23, Alanäset 1955 Upphörd 1962 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 23 Ström, sekt. 13 Lövberga 1924 Upphörd 1955 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 23, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 238, Gällö
Upphörd 1955 Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 248, Lit 1923 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 252, Grimnäs
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 255, Gullboviken 1945 Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 265, FränstaSv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 275, Österåsen 1923 Upphörd 1960 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 28 / 83 Sveg 1958 Upphörd 1972 Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 28, sekt. 53/54, Munkflohögen
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 281, Vallrun-Dal
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 13, Offerdal 1948 Upphörd 1969 Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 21, Laxsjö
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 24, Norderåsen 1923 Upphörd 1927 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 31, Storsjö
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 32, Börtnan 1938 Upphörd 1972 Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. 34, Åsarna 1922 Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 29, sekt 37, Rätan 1937 Upphörd 1955 Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, sekt. Kakuåsen
Upphörd 1951 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 29, Västjämtland
Upphörd

Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 290, Havsnäs, Alanäs
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 30, Börtnan 1924 Upphörd 1927 Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 308, Norderåsen 1923 Upphörd 1927 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 32, Sollefteå 1960 Upphörd 1974 Sollefteå kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 33, Håsjö
Upphörd 1934 Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 332, Föllinge 1924 Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 341, Ragunda 1941 Upphörd 1950 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 343, Mörsil
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 349, Brynje, Svenstavik
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 35, Fåssjö 1922 Upphörd 1960 Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 35, Övre Ljungan, Rätan
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 375, Lillsjöhögen 1925 Upphörd 1928 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 39, Undersåker
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 396, Äspnäs
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 41, Mattmar
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 412, Gärdnäsbyn
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och Flottningsarbetareförbundet, avd. 417, Öjaren
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 420, Enarsvedjan
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 430, Alsen 1924 Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 440, Ytterån
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 452, Näs


Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 460, Rönnöfors 1925 Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 500, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 54, Höglunda 1923 Upphörd 1943 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 56, Överammer 1925 Upphörd
Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 566, Kvarnsjö
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 58, Gåxsjö
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 585, Tullingsås
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 589, Rissna
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 60, Mårdsjön 1921 Upphörd 1930 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 603, Rörösjön
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 626, Huså, Kall
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 67 Strömsund 1921 Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 671, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 677, Glöte, Linsell
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 685, Hackås
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 686, Gäddede
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 727, Borgafjäll, AC-län 1939 Upphörd 1943 Dorotea kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 734, Lövviken 1936 Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 739, Hoting
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 746, Hotagen
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 75, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 757, Böle-Röjan 1946 Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 757, Finnäs
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 760, Gillhov
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 760, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 764, Bodsjö
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 765, Österede 1936 Upphörd 1948 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 766, Stadsforsen, Bispfors 1936 Upphörd 1941 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 772, Gussjöbygden, Y-län
Upphörd

Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 775, Gransjön, Bräcke
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 786, Pilgrimstad 1937 Upphörd 1941 Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 79, Hunge 1922 Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 794, Rätansbyn
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 81, Herrö
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 817, Finnsäter
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 824, Vedjeön 1937 Upphörd 1943 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 83, sekt. 10, 25 / avd. 554, Linsell 1945 Upphörd 1974 Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 830, Oviken
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 839, Siljeåsen
Upphörd 1950 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 84, Älvros
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 840, Håkafot
Upphörd 1942 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 846, Myssjö
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 85, Glöte
Upphörd 1928 Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 850, Stugun 1937

Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 858, Blåsjön 1937 Upphörd 1944 Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 86, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 862, Västerövsjö 1937 Upphörd 1948 Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 869, Sidsjö
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 87, Ytterhogdal
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 880, Risede
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 897, Greningen 1937 Upphörd 1940 Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 912, Öravattnet 1938 Upphörd 1949 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 92, Kvitsle 1905

Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 925, Genvalla 1953 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 927, Havsnäs 1938 Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 93, Hammerdal 1924 Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 958, Jormvattnet
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 965, Skärvången 1938 Upphörd 1953 Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 971, Grötingen 1938 Upphörd 1941 Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 976, Lillholmsjö
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 979, Olden 1938 Upphörd 1948 Krokoms kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 99, Ånn
Upphörd
Åre kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 993 Skålan
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Borgå-Gerilå kretsorg.


Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Bräckekretsen
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Gimå distrikt
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Gimåns kretsorganisation
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Hammerdal-Ammerälvens distrikt
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet., Indalsälvens mellersta kretsorg., Överammer 1955 Upphörd 1956 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Ljungans distrikt
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Långan-Hårkan-Ammerälvens kretsorganisation 1936 Upphörd 1961 Ragunda kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet sektion 12, Gålsjö, Y-län
Upphörd 1968
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Sundsvallsdistriktet (Y-län)
Upphörd
Sundsvalls kommun
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Västra Medelpads kretsorganistion (Y-län)
Upphörd

Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Övre Indalsälvens kretsorganisation
Upphörd

Sv. Skogsarbetareförbundet avd. 12, sekt. 12, Hallen 1935 Upphörd 1981 Åre kommun
Sv. Skogsarbetareförbundet avd. 18, Jämtland 1973


Sv. Skogsarbetareförbundet avd. 18, sekt. 15 Hällesjö


Bräcke kommun
Sv. Skogsarbetareförbundet, avd. 4, sekt. 17, Lillhärdal 1922 Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Skogsarbetareförbundet avd 930, Sörviken


Bräcke kommun
Sv. Skogsarbetareförbundet sekt. 15,Landön av avd. 29 Västjämtland 1935 Upphörd 1973 Krokoms kommun
Sv. Skogsarbetareförbundet sektion 10, Hoting
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Skogsarbetareförbundet sektion 17, Lundsjön
Upphörd 1998 Krokoms kommun
Sv. Skogsarbetarförbundet avd. 12, Mellannorrland 1974 Upphörd

Sv. Skrädderiarbetarefackförbundet avd. 16, Östersund 1889 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Slakteri- och charkuteriarbetareförbundet avd. 78, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Stenindustriarbetareförbundet avd. 161, Brunflo 1909 Upphörd 1970 Östersunds kommun
Sv. Sågindustriarbetareförbundet avd. 38, Ytterån 1919 Upphörd 1936 Krokoms kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet 190, Orrviken-Fannbyn
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 106, Bräcke 1920 Upphörd 1949 Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 113, Kälarne
Upphörd 1945 Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 115, Åsarne
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 133, Lövberga
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 136 / Sv.Träindustriarbetareförbundet avd. 497, Ålsta, Fåker 1935 Upphörd 1965 Östersunds kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 137, Ocke, Mörsil 1919 Upphörd 1949 Åre kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 148, Kälarne
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförb. avd. 150 och 231, Näsviken, Ström
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 162 / Sv. Träindustriarbetareaförbundet avd. 515, Mällby 1936 Upphörd
Åre kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 175, Gärdsta, Marby
Upphörd
Åre kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 201, Stavre
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 203, Stensmyran 1908 Upphörd 1938 Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 210 / Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 542, Arvesund
Upphörd
Åre kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 227, Gällö 1923 Upphörd 1949 Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 231, Lockne 1908 Upphörd 1912 Östersunds kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 30, Trångsviken
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 34, Tavnäs
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 372, Vikbäcken, Hackås
Upphörd
Bergs kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 59, Västervik, Frösön 1908 Upphörd 1929 Östersunds kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 61, Grötingen 1907 Upphörd 1938 Bräcke kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 74, Berge, Offerdal 1939 Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 87, Gubbhögen 1906 Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Textilarbetareförbundet avd. 130, Nälden 1932 Upphörd 1987 Krokoms kommun
Sv. Transportarbetareförbundet, avd. 103, Bräcke 1951 Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Transportarbetareförbundet avd. 223, Dorotea, AC-län, se Folkrörelsearkivet i Västerrbottens län.
Upphörd
Dorotea kommun
Sv. Transportarbetareförbundet, avd. 249, Järpen
Upphörd
Åre kommun
Sv. Transportarbetareförbundet avd. 273, Sveg
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Transportarbetareförbundet, Östersundskretsen 1953 Upphörd 1958 Östersunds kommun
Sv. Träarbetareförbundet avd 242, Mattmar


Åre kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 262, Nälden
Upphörd
Krokoms kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 297, Kyrktåsjö / Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33 sekt. 5, Hoting 1955 Upphörd 1984 Strömsunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 32, Östersund 1923 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 1, Bräcke 1920 Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 11, Pilgrimstad 1917 Upphörd 1987 Bräcke kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 17, Ytterhogdal
Upphörd 1998 Härjedalens kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 4, Hammerdal

Upphörd 1998 Strömsunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 6, Krokom


Krokoms kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 33, sektion 13, Sveg
Upphörd 1998 Härjedalens kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 33, sektion 19, Östersund
Upphörd 1998 Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 33, sektion 7, Kälarne
Upphörd 1998 Bräcke kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, Östersund
Upphörd 1998 Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 34 Ångermanland, sektion Helgum


Strömsunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 345, Orrviken 1939 Upphörd 1983 Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 369, Tandsbyn 1944 Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet, avd. 377, Ytterån
Upphörd 1998 Krokoms kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 378, Kälarne 1945 Upphörd 1998 Bräcke kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 408, Brunflo 1946 Upphörd 1956 Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 456, Hissmofors 1902

Krokoms kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 498, Ocke, Mattmar


Åre kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 52, Östersund 1896 Upphörd 1923 Östersunds kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 548, Gällö
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 550, Näsviken, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Träindustriförbundet avd. 33, sekt. Dorotea se Folkrörelsearkivet i Västerrbottens län.
Upphörd 1998 Dorotea kommun
Sv. Virkesmätares riksförbund avd. 26, Lillhärdal
Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbareförbundet avd. 192, Gällö
Upphörd
Bräcke kommun
Sv. Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 126, Hammarstrand


Ragunda kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet, avd. 14, Kälarne 1936

Bräcke kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 157, Krokströmmen 1947 Upphörd 1949 Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 16, Kattstrupeforsen (Aspås- Näset) 1940 Upphörd 1944 Krokoms kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 205, Föllinge
Upphörd 1967 Krokoms kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 279, Ljungdalen


Bergs kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 28, Östersund 1914 Upphörd 1916 Östersunds kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 285, Järpströmmen
Upphörd
Åre kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 288, Hoting
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 293, Lit 1935 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 30, Hedeviken 1922 Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 33, Glissjöberg 1918 Upphörd 1919 Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförb., avd. 340, Hede


Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 343, Järpen
Upphörd 1967 Åre kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 45, Åsarna 1918 Upphörd
Bergs kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 47, Hammerdal


Strömsunds kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 48, Rossön
Upphörd
Strömsunds kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 52, Krokom 1936 Upphörd 1967 Krokoms kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 52, Sveg 1918 Upphörd 1926 Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 59, Kvarnforsen, Sveg 1918 Upphörd
Härjedalens kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 71, Svenstavik 1925

Bergs kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd. 81, Frösön
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet, distrikt Jämtland 1936 Upphörd 1949
Sv. Väg- och vattenbyggnadsavdelningen avd 307, Brunflo
Upphörd
Östersunds kommun
Sv. Vägarbetareförbundet avd. 222, Brunflo 1931 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Sv. Vägarbetareförbundet avd 46, Älvros


Härjedalens kommun
Svaninge Rödakorskrets


Strömsunds kommun
Svaningens SDUK
Upphörd
Strömsunds kommun
Sve-Nor försäkringssällskapet 1967 Upphörd

Svedje juniorförening av EFS
Upphörd
Strömsunds kommun
Svegs alpina klubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs amatörteaterklubb av IOGT
Upphörd
Härjedalens kommun
Svegs avd av CUF 1972 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs badmintonklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs Baptistförsamling 1883 Upphörd 1991 Härjedalens kommun
Svegs basketbollklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs biodlarförening 1979 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs Blåbandsförening 1905

Härjedalens kommun
Svegs Budoklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs bågskyttar, SBK, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs curlingklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs DHK, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs flygklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs folkdansgille, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs Folkets hus och Park u.p.a 1934 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs FPU-avdelning


Härjedalens kommun
Svegs fältbiologer, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1976

Härjedalens kommun
Svegs föreläsningsförening 1919

Härjedalens kommun
Svegs församlingskrets kyrkliga kvinnoförbund 1954 Upphörd 1997 Härjedalens kommun
Svegs golfklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs gymnastikförening, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs Hem och skola


Härjedalens kommun
Svegs hembygdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs IBK


Härjedalens kommun
Svegs IK 1906 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs Industri- och hantverksförening


Härjedalens kommun
Svegs jaktskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs kvinnliga bilkår, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs kår av Frälsningsarmén


Härjedalens kommun
Svegs körsällskap 1933 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs lokalavd. av Sv. Freds- och Skiljedomsföreningen 1983 Upphörd 1988 Härjedalens kommun
Svegs lokalavdelning av Hälsofrämjandet, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs lokalavdelning nr 139 av MHF 1930

Härjedalens kommun
Svegs lottakår, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs LS av SAC 1917 Upphörd
Härjedalens kommun
Svegs Missionsförsamling 1912 Upphörd 1991 Härjedalens kommun
Svegs pensionärsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs pistolskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs resoklubb 1951 Upphörd 1965 Härjedalens kommun
Svegs ryttarförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs Rödakorskrets 1916 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs S-förening
Verksam
Härjedalens kommun
Svegs schackklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs scoutkår av IOGT
Upphörd
Härjedalens kommun
Svegs sjuk- och begravningskassa 1887 Upphörd 1890 Härjedalens kommun
Svegs skyttegille, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs SMU, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs socialdemokratiska kvinnoklubb 1934 Verksam
Härjedalens kommun
Svegs sportfiskeklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs SSU 1939 Vilande
Härjedalens kommun
Svegs stallklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs teaterklubb , se Härjedalens teaterförening


Härjedalens kommun
Svegs tennisklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs unglottor, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegs URK 1944

Härjedalens kommun
Svegs Vi Ungaklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svegsbygdens andelstvättstugeförening u.p.a. 1945 Upphörd 1975 Härjedalens kommun
Svegskorpen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) lokalavdelning i Jämtlands län 1933 Upphörd 1977
Svensk-norska kamratkretsen i Östersund 1942 Upphörd 1949 Östersunds kommun
Svensk-Norska ungdomsmötet, Rödön


Krokoms kommun
Svenska Bankmannaföreningen JämtlandsavdelningenSvenska Blå Stjärnans Jämtlandsförbund 1938 Verksam

Svenska Facklärarförbundet lokalavd. Z 5, i Härjedalens kommun 1972 Upphörd 1990 Härjedalens kommun
Svenska facklärarförbundets lokalavdelning i Östersund-Berg Z 2 1972 Upphörd 1990 Östersunds kommun
Svenska facklärarförbundets (SFL) krets för Jämtlands län, se även Jämtlands distrikt av Lärarförbundet 1966 Upphörd 1974
Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Höglunda


Ragunda kommun
Svenska frisörföreningen, avd. 47
Upphörd

Svenska gångförbundets motionskommitté
Upphörd
Östersunds kommun
Svenska Kamratförbundet, SKFSvenska Lavinhundförarklubben 1965


Svenska React, Z län vägradio
Upphörd

Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 44, Fyrås


Strömsunds kommun
Svenska spetshundsklubben 1917 Upphörd 1961
Svenska Älghundklubben 1951 Verksam

Svenstaviks avd. av CKF

1992 Bergs kommun
Svenstaviks LS av SAC 1924 Upphörd 1929 Bergs kommun
Svenstaviks mejeriförening 1926 Upphörd 1931 Bergs kommun
Svenstaviks SSU
Upphörd
Bergs kommun
Svensåsens tjurförening
Upphörd
Bergs kommun
Sveriges Agronom- och Lantbrukslärareförbund
Upphörd

Sveriges arbetsledareförbund avd 414, Järpen 1949 Upphörd
Åre kommun
Sveriges Arbetsledareförbund, SALF, avd. 131, Mörsil


Åre kommun
Sveriges Arbetsledareförbund, SALF, avd. 280, Krångede


Ragunda kommun
Sveriges Arbetsledareförbund, SALF, avd. 79, Östersund 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, distrikt 23 1948

Härjedalens kommun
Sveriges godtemplares sjuk- och begravningskassa lokalavdelning nr 269


Krokoms kommun
Sveriges godtemplars sjuk- och begravn.kassa avd. 50, Ytterån 1899 Upphörd
Krokoms kommun
Sveriges godtemplars sjuk- och begravningskassa avd. 222, Oviken


Bergs kommun
Sveriges goodtemplars sjuk- och begravningskassa lokalavd. nr 398, Östersund 1883 Upphörd 1934 Östersunds kommun
Sveriges lärarförbunds gruppförsäkringSveriges militära idrottsförbund, Östersundsavdelningen 1929

Östersunds kommun
Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF avd 21 Östersund 1937 Verksam
Östersunds kommun
Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund, SPHF 1905 Verksam

Sveriges socialistiska pionjärer Röda skaran , Östersund 1982 Upphörd 1991 Östersunds kommun
Sveriges ungdomskonsulenters förening (4 H) 1930


Sydjämten, lokalavdelning av MHF 1956 Upphörd 2006
Syföreningen Marta och Maria, Östersund se Emanuels Metodistförsamling i Östersund


Östersunds kommun
Syföreningen Myran, Järpen
Upphörd
Åre kommun
Synskadades förbund SRF, Jämtlands län 1923 Verksam

Synskadades förening i Bräcke
Verksam
Bräcke kommun
Synskadades Förening S.R.F., Åre
Vilande
Åre kommun
Synskadades förening SRF, Östersund 1976 Verksam
Östersunds kommun
Synskadades Riksförbund Härjedalen, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Synskadades vänner i Jämtlands län 1925 Verksam

Sångföreningen EkotSångföreningen Lenas Lärkor, se lev. från Härjedalens kulturnämnd 1989

Härjedalens kommun
Sångföreningen Lärkan av EFS 1918 Upphörd
Östersunds kommun
Sångsällskapet Hej Dunkom i Östersund 1902 Upphörd
Östersunds kommun
Sångverket, Gällö 1980 Upphörd 2015 Bräcke kommun
Sällskapet arbetarnas ring i Östersund med omnejd, Understöds- , sjuk- och begravningskassa


Östersunds kommun
Sällskapet Avance, Kvitsle
Upphörd
Åre kommun
Sällskapet D.S.W., Det skönas wänner 1865 Upphörd
Östersunds kommun
Sällskapet för befrämjande av upplysning och kristlig tro upa, Fäste 1914 Upphörd
Bergs kommun
Sällskapet för vetenskapliga studier av Storsjön och Storsjöodjuret, SSSS 1986


Sällskapet Gröna Kammaren i Östersund 1885 Upphörd
Östersunds kommun
Sällskapet Kontakten, Östersund 1988 Upphörd 1992 Östersunds kommun
Sällskapet Kristlig frihet i Nälden, SMF 1889 Upphörd 1916 Krokoms kommun
Sällskapet Rätans missionsförening 1895 Upphörd 1960 Bergs kommun
Sällskapet Sann upplysning byggnadsförening upa, Höglunda 1903 Upphörd 1936 Ragunda kommun
Sällskapet Sanning och kärlek, Ytterån, se även Ytterå-Näldens friförsamling
Upphörd
Krokoms kommun
Sällskapet Sanningens wänner, Marby


Åre kommun
Sällskapet Sverige- Sovjetunionen
Upphörd

Sällskapet Tro och Hopp, Hallen, se Hallens Baptistförsamling


Åre kommun
Sällskapet Upplysning och kärlek, Ammer


Ragunda kommun
Sällskapet Åtta goda vänners arkiv 1939 Upphörd
Östersunds kommun
Sällskapets arkiv, Östersund 1887 Upphörd
Östersunds kommun
Sällskapets Förlagsaktiebolag i Östersund, se Sällskapets arkiv 1906 Upphörd
Östersunds kommun
Söderhögens LS 1918 Upphörd
Bergs kommun
Södra Frösö Lottavdelning 1941 Upphörd 1970 Östersunds kommun
Södra Inlandsbanans LS
Upphörd

Södra Jämtlands EFS barn och ungdomsgrupper
Upphörd
Bergs kommun
Södra Jämtlands fabriks- och hantverksföreningSödra Jämtlands lottakår 1941 Upphörd
Bergs kommun
Södra Jämtlands lärare och lärarinnor


Bergs kommun
Södra Jämtlands ungdomskrets av Svenska Baptistsamfundet 1910


Södra Jämtlandskretsen av Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF
Upphörd

Södra Lits mejeriförening 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Södra Storsjöbygdens lokalavdelning av MHF 1950 Verksam

Södra Storsjöbygdens lokalavdelning av Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS
Upphörd

Södra Storsjöbygdens turistföreningSörbygdens arbetarekommun
Upphörd
Bräcke kommun
Sörbygdens elektriska andelsförening m.b.p.a.
1918 Upphörd
Bräcke kommun
Sörbygdens folkpensionärsförening, Kälarne 1955

Bräcke kommun
Sörbygdens goodtemplares byggnadsförening u.p.a.


Bräcke kommun
Sörbygdens idrottsförening 1930 Upphörd
Bräcke kommun
Sörbygdens kooperativa handelsförening 1911 Upphörd 1929 Bräcke kommun
Söre bys samfällighetsförening


Östersunds kommun
Sösjö mejeri AB 1885 Upphörd 1957 Bräcke kommun
Tal- och Skriföfningssällskapet Mimer, Rörön 1904 Upphörd
Bergs kommun
Tandsbyns Bygdegårdsförening u.p.a. 1935 Verksam
Östersunds kommun
Tandsbyns gårdsägareförening 1944 Upphörd
Östersunds kommun
Tandsbyns SDUK:s studiecirkel 1942 Upphörd 1947 Östersunds kommun
Tandsbyns socialdemokratiska arbetarekommun 1946 Upphörd 1964 Östersunds kommun
Tandsbyns socialdemokratiska kvinnoklubb 1958 Upphörd 1965 Östersunds kommun
Tandsbyns vägförening 1965

Östersunds kommun
Tavnäs Björsjö fiskevårdsförening 1946 Verksam
Bräcke kommun
Tavnäs Björsjö jaktlag
Verksam
Bräcke kommun
Tavnäs lantmannaförening 1907

Bräcke kommun
Tavnäs SDUK 1928 Upphörd
Bräcke kommun
Tavnäs socialdemokratiska kvinnoklubb 1947 Upphörd 1950 Bräcke kommun
TBV Mellannorrland
Upphörd

Team Walles motorklubb, Bruksvallarna, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1981

Härjedalens kommun
Teaterföreningen Arnljotspelen, TA 1937 Verksam
Östersunds kommun
Teatergruppen Paranterna


Östersunds kommun
Telegraf- och telemannaförbundet avd. 169, Östersund 1943 Upphörd
Östersunds kommun
Telegraf- och telemannaförbundet avd. 76, Strömsund 1937 Upphörd
Strömsunds kommun
Telegraf- och telemannaförbundet avd. 78, Östersund 1938 Upphörd
Östersunds kommun
Telegrafverkets personalförbund, avd. 6, medlemsklubb, Östersund 1933 Upphörd
Östersunds kommun
Telia Idrott och Fritid, TIF, Östersund 1946 Upphörd 2002 Östersunds kommun
Templet 1078 Trohetsförbundet av TO 1883 Upphörd 1901 Östersunds kommun
Templet Bräcke lycka
Upphörd
Bräcke kommun
Templet nr 1126 Hoppets stjärna av NTO, Vålbacken
1900 Verksam
Östersunds kommun
Templet nr 1442 Bodsjö Hopp av NTO, Hunge 1902 Upphörd
Bräcke kommun
Templet nr 1529 Våle lycka av NTO, Bodsjö
Upphörd
Bräcke kommun
Templet nr 1583 Vaplans värn av NTO 1904 Upphörd
Krokoms kommun
Templet nr 1622 Framtidsblicken, Lunne, Brunflo
Upphörd 1908 Östersunds kommun
Templet nr 1752 Gällö skans av NTO
Upphörd
Bräcke kommun
Templet nr 1821 Järpens Borg av IOGT, Järpen 1907 Upphörd
Åre kommun
Templet nr 2139 Fjällblomman av NTO, Norderåsen 1913 Upphörd 1964 Östersunds kommun
Templet nr 848 Lockne av NTO, Lockne 1895 Upphörd
Östersunds kommun
Templet nr 848 Locknes byggnadsförening, se Templet nr 848 Lockne av NTO, Lockne 1903 Upphörd
Östersunds kommun
Tidningsföreningen Arbetets Frihet 1924 Upphörd

Torkilstötens samfällighetsförening, Ljungdalen 1983 Verksam
Bergs kommun
Torsdagsklubben 1947 Upphörd
Bräcke kommun
Torsta Fröodlingsförening upa


Krokoms kommun
Torstaskolans elevförening, Ås


Krokoms kommun
Torstaskolans IF, Ås 1961 Upphörd ca 1993 Krokoms kommun
Torvalla barnkoloni
Upphörd
Östersunds kommun
Torvalla socialdemokratiska förening (S-förening) 1982 Upphörd 2000 Östersunds kommun
Tossbergs avd. av SLKF


Åre kommun
Tossbergs mejeriförening u.p.a. 1904 Upphörd
Åre kommun
Travklubben Sleipner 1974 Verksam

Tryckeriföreningen Viljan 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Trångsvikens IF


Krokoms kommun
Trångsvikens konsumtionsförening 1908 Upphörd 1961 Krokoms kommun
Trångsvikens LS
Upphörd
Krokoms kommun
Trångsvikens socialdemokratiska arbetarekommun 1911 Upphörd 1968 Krokoms kommun
Trångsvikens SSU


Krokoms kommun
Trångsvikens valltork, ekonomisk förening 1971

Krokoms kommun
Tulleråsens lantmannaförening u.p.a. 1910

Krokoms kommun
Tulleråsens skytteförening
Upphörd
Krokoms kommun
Tullingsås jaktvårdsområde m.fl. 1902 Upphörd
Strömsunds kommun
Tullingsås kristliga ungdomsförening Majblomman av EFS 1915 Upphörd 2002 Strömsunds kommun
Tullingsås kristliga ungdomsförenings byggnadsförening, se Tullingsås kristliga ungdomsförening Majblomman av EFS


Strömsunds kommun
Tullingsås SDUK 1943 Upphörd
Strömsunds kommun
Tullus mejeriförening 1884 Upphörd 1941 Krokoms kommun
Tullus-Mjäla vägsamfällighet
Verksam
Krokoms kommun
Tutabo vägförening 1977

Krokoms kommun
Typografernas Sjuk- och begravnings- kassa, Östersund, se Grafiska fackföreningen, avd. 103, Östersund


Östersunds kommun
Typografklubbens sommarförening, se Grafiska fackföreningen, avd. 103, Östersund


Östersunds kommun
Tångeråsens idrottsklubb 1928 Upphörd
Krokoms kommun
Tångeråsens missionssyförening, Offerdal


Krokoms kommun
Tåsjö avd. av CKF 1942 Upphörd 1974 Strömsunds kommun
Tåsjö konsumtionsförening
Upphörd 2004 Strömsunds kommun
Tåsjö Moderatförening
Upphörd 1982 Strömsunds kommun
Tåsjö pensionärsförening av PRO 1962 Upphörd 1978 Strömsunds kommun
Tängs villasamhälles elektriska förening upa 1921 Upphörd 1987 Krokoms kommun
Tänndalens bygdegårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Tänndalens IF 1963 Upphörd 1970 Härjedalens kommun
Tännäs andelsförening


Härjedalens kommun
Tännäs byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Tännäs hushållningssgille


Härjedalens kommun
Tännäs kretsloge av IOGT
Upphörd
Härjedalens kommun
Tännäs LS 1920 Upphörd
Härjedalens kommun
Tännäs skidlöpareklubb 1910

Härjedalens kommun
Tännäs socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd
Härjedalens kommun
Tännäs-Hede folkpartiavdelning 1978 Upphörd
Härjedalens kommun
Tännäs-Högvålens resoklubb 1962 Upphörd 1964 Härjedalens kommun
Täxans socialdemokratiska ungdomsklubb
Upphörd
Strömsunds kommun
Ul. nr 1269 Hoppets studiecirkel nr 1765, Österåsen, se UL nr 1269 Hoppet av IOGT, Österåsen


Östersunds kommun
Ulriksfors arbetarekommun


Strömsunds kommun
Underofficerares vid Kungl. Jämtlands flygflottiljs sparkassa (F 4)
Upphörd

Undersåkers föreläsningsförening 1947 Upphörd 1960 Åre kommun
Undersåkers hembygdsförening 1946 Verksam
Åre kommun
Undersåkers hushållningsgille 1927

Åre kommun
Undersåkers kooperativa handelsförening 1917 Upphörd 1960 Åre kommun
Undersåkers lottaavdelning 1940 Upphörd
Åre kommun
Undersåkers mejeriförening 1902 Upphörd 1941 Åre kommun
Undersåkers missionsförsamling av SMF, Stamgärde 1927 Upphörd 1992 Åre kommun
Undersåkers RLF 1944 Upphörd 1970 Åre kommun
Undersåkers S-förening 1938 Upphörd
Åre kommun
UNF 5893 Karolinerna, Järpen
Upphörd
Åre kommun
UNF avd. 367, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
UNF Butterfly, Torvalla


Östersunds kommun
UNF nr 2109 Cameleonten i Östersund


Östersunds kommun
UNF nr 3531 Vikingen, Brunflo


Östersunds kommun
UNF Odensala


Östersunds kommun
UNF Saftpiraterna, Frösön 1981

Östersunds kommun
UNF TeaternUNF Utrikes, Hammerdal


Strömsunds kommun
Unga örnar, Brunflo 1972 Upphörd
Östersunds kommun
Unga örnar, Bräcke
Verksam
Bräcke kommun
Unga örnar, Frösön 1972 Upphörd
Östersunds kommun
Unga örnar, Storsjö
Upphörd
Bergs kommun
Unga örnar, Sveg


Härjedalens kommun
Unga Örnar, Sveg, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Unga örnar, Svenstavik


Bergs kommun
Unga örnar Valhall, Östersund 1972 Upphörd 1975 Östersunds kommun
Unga örnar Vattudalen, Strömsund
Verksam
Strömsunds kommun
Unga örnar, Östersundsavdelningen
Upphörd 1972 Östersunds kommun
Unga örnar, ÖstersundskretsenÖstersunds kommun
Unga Örnars distrikt Jämtland-Härjedalen 1957 Upphörd 1968
Ungdomsföreningen Alpviolen av Vita Bandet, Ytterån
Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomsföreningen avd 222 Enighet av SGU, Ytterhogdal 1912 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomsföreningen Hoppets stjärna, Järpen 1897

Åre kommun
Ungdomsföreningen Lek och allvar, Ås 1902 Upphörd 1907 Krokoms kommun
Ungdomsföreningen Ljusets seger 1900 Upphörd 1905 Bräcke kommun
Ungdomsföreningen Nordstjärnan, Norderåsen 1903 Upphörd 1906 Östersunds kommun
Ungdomsföreningen nr 10 Ljus, Ottsjön 1900 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomsföreningen Solglimten EFS, Handsjön
Upphörd 1922 Bergs kommun
Ungdomsföreningen Syskonringen av SMF, Boggsjö


Bräcke kommun
Ungdomsföreningen Verdandi, se Kyrkås hembygdsförening


Östersunds kommun
Ungdomsföreningen Vårblomman av SBUF, Överberg, Sveg


Härjedalens kommun
Ungdomsklubben nr 19 Oden av SGU
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomskommittén i 4:e distriktet Jämtland (EFS)Ungdomslogen 1307 Vårblomman av IOGT, Långå 1911 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1000 Framtidens hopp av IOGT, Handog 1908 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1020 Dalens hopp av IOGT, Överhogdal 1908 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1031 Förgätmigej av IOGT, Hov, Alsen 1908 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1036 Vårsol av IOGT, Kövra 1908 Upphörd
Bergs kommun
Ungdomslogen nr 1045 Skansvakten av IOGT, Håxås
Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 1069 Hoverberg av IOGT 1908 Upphörd
Bergs kommun
Ungdomslogen nr 1108 Glötes välgång av IOGT, Glöte
Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1122 Eos av IOGT, Funäsdalen 1909 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1124 Fjällsippan av IOGT, Tännäs 1909 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1128 Ellida av IOGT, Nyhem 1909 Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 113 Framtidens hopp av IOGT, Sundsjö
Upphörd 1927 Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 1145 De ungas lycka av IOGT, Rörström 1909 Upphörd 1932 Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 1146 Vikingaborg av IOGT-NTO 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 115 Fjällrosen av IOGT, Frösön 1896

Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 115 Snöflingan av IOGT


Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 116 Hoppets stjärna av IOGT, Rörön


Åre kommun
Ungdomslogen nr 1175 Novemberblomman av IOGT, Sveg 1909 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1180 Näckrosen av IOGT, Stugun 1910 Upphörd 1940 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 119 Sanningen av IOGT, Östersund 1896 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1196 Herrö framtid av IOGT 1909, 1915 Upphörd 1912 Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1202 Vestalen av IOGT, Munkflohögen
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1203 Solstrålen av IOGT, Hammerdal 1910 Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 1206 De ungas värn av IOGT, Mörsil 1910 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 1217 Vårvinden av IOGT, Bomsund 1910 Upphörd 1928 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 1243 Skyddsvärnet av IOGT, Husås 1912 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1268 Dagny av IOGT, Storhögen
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1269 Hoppet av IOGT, Österåsen
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1292 Soluppgången av IOGT, Glissjöberg 1911 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1303 Herjeulv av IOGT, Linsell
Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1305 Viking av IOGT, Valne 1911 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1319 Snöfrid av IOGT, Lit 1911 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1362 Vårblomman av IOGT, Hosjö, Sundsjö 1912 Upphörd 1927 Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 1372 Västbygdens värn av IOGT, Alsen 1912 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1380 Vårblomman av IOGT, Ytterberg 1922 Upphörd 1966 Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1383 Gnistan av IOGT, Lugnvik
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1389 Näckrosen av IOGT, Lillhärdal 1913 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 143 Fram av IOGT, Mattmar 1897 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 1434 Maj av IOGT, Kougsta, Häggenås
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 145 God ordning av IOGT, Häljesund


Åre kommun
Ungdomslogen nr 1459 Unga tankar av IOGT, Dockmyr 1913 Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 1475 Rosen i Nordanskog av IOGT, Nordannälden
Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1481 Singsjöborgen av IOGT 1914 Upphörd 1923 Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1537 Snöflingan av IOGT, Hammarstrand 1915 Upphörd
Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 1558 Borgen av IOGT 1915 Upphörd
Bergs kommun
Ungdomslogen nr 1560 Mars av IOGT, Länglingen 1915 Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 1571 Fjällviolen av IOGT, Björnänge 1915 Upphörd 1928 Åre kommun
Ungdomslogen nr 1616 Vårt hopp av IOGT, Köttsjön 1915 Upphörd 1938 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 1634 Fröja av IOGT, Frösön 1916 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1635 Framtidshoppet av IOGT, Bredbyn 1916 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1639 Framtidsblomman, Hede 1916 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 1690 Fjällviolen av IOGT 1917 Upphörd 1938 Åre kommun
Ungdomslogen nr 1715 Ljungblomman av IOGT, Böle 1918, 1927 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 1720 Hoppfull håg av IOGT, Marieby 1918 Upphörd 1923 Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1731 Näckrosen av IOGT, Heljesund 1918 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 1732 Suljätten av IOGT 1918 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 174 De ungas framtid av IOGT, Trångsviken 1898 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1753 Nyårsgåvan av IOGT, Kyrkås 1920

Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 1796 Vårblomman av IOGT, Hedeviken 1921 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 180 Älvblomman av IOGT, Älvros 1918 Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 181 Liljan av IOGT


Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 1901 Förgätmigej av IOGT, Kakuåsen, Gåxsjö
Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 202 Auroras pärla av IOGT, Rödön 1899 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 2061 Ungdomskämpen av IOGT, Pilgrimstad 1929 Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 2065 Syskonringen av IOGT, Hede
Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 2071 Ljusglimten av IOGT, Näverede 1930 Upphörd 1940 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 212 Skansvakten av IOGT, Järpen 1899 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 2143 Brunkullan av IOGT, Mo 1932 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2175 Viljan av IOGT, Grenås 1932 Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 2202 Axet av IOGT, Laxviken 1933 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 2219 Ledstjärnan av IOGT, Hede
Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 2222 Blomman av IOGT, Ede 1934 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 223 Odens Stjärna av IOGT-NTO 1900 Vilande
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2292 Lillskutan av IOGT, Åre 1936 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 233 Vårblomman av IOGT, Skucku 1900 Upphörd
Bergs kommun
Ungdomslogen nr 2338 Auroras pärla av IOGT, Rödön 1938 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 2344 Unga viljor av IOGT, Dvärsätt
Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 2350 Torsborgs hopp av IOGT, Torvalla, se även Ungdomslogen nr 582 Tors-Banér 1939 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2369 Solstrålen av IOGT, Arvesund 1940 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 2375 Görvikssjön av IOGT 1940 Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 2442 Vårblomman av IOGT, Revsund 1911 Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 2452 Svenstavik av IOGT 1945 Upphörd
Bergs kommun
Ungdomslogen nr 2462 De ungas väl av IOGT, Boberg 1946 Upphörd
Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 2464 Faxebygdens Hopp av IOGT, Stamsele
Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 2469 Lyckans banér av IOGT
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2497 Solstrålen av IOGT, Hallen 1948 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 2510 Framgång av IOGT, Hallviken 1948 Upphörd
Strömsunds kommun
Ungdomslogen nr 2528 Kamratringen av IOGT, Handog 1949 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2535 Käcka viljor av IOGT, Tossberg 1949 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 2547 Näckrosen, Stugun 1950 Upphörd
Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 2557 Högvakten av IOGT, Högarna
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2612 Lillkronans framtid av IOGT


Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 2621 Vårblomman av IOGT, Ytterbergsbyn
Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomslogen nr 2691 Snöbollen, Mårdsjön 1958

Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 2764 Solstrålen av IOGT, Hackås 1963 Upphörd 1964 Bergs kommun
Ungdomslogen nr 2791 Huså Gruva av IOGT 1963 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 449 Ytteråns framtid av IOGT 1902 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 481 Gällö ungdomslycka av IOGT 1903 Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 582 Tors banér av IOGT, Torvalla
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 634 Mimer av IOGT, Bodsjö
Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 635 Vårsolen av IOGT, Hissmofors 1904, 1912 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 649 Älvdrottningen av IOGT, Kvitsle 1904 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 650 Skördebaneret av IOGT, Slandrom m o 1903 Upphörd 1908 Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 706 Ungdomens Framtid av IOGT, Sörbygden 1905 Upphörd 1928 Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 720 Throns borg av IOGT, Tavnäs 1905 Upphörd
Bräcke kommun
Ungdomslogen nr 739 Topelius av IOGT, Ytterhallen 1913 Upphörd 1927 Åre kommun
Ungdomslogen nr 768 Näckrosen av IOGT, Nälden 1905 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 782 Ungdomsbandet av IOGT, Stadsforsen 1905 Upphörd 1966 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 787 Framtidskällan av IOGT, Rätan
Upphörd
Bergs kommun
Ungdomslogen nr 821 Unga röster av IOGT, Ragunda 1905 Upphörd 1928 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 83 Solstrålen av IOGT, Ocke, Mörsil 1896 Upphörd
Åre kommun
Ungdomslogen nr 903 Östersund av IOGT
Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 908 Fjällblomman av IOGT, Landön 1906 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 931 Förgätmigej av IOGT, Krokvåg 1907 Upphörd 1928 Ragunda kommun
Ungdomslogen nr 949 Liljans hopp av IOGT, Ås 1907 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 956 Unga krafter av IOGT, Lockne 1907 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen nr 996 Linnéa av IOGT, Ottsjön, Föllinge 1908 Upphörd
Krokoms kommun
Ungdomslogen nr 999 De ungas väl av IOGT, Norderåsen 1908 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomslogen Ytterhogdals framtid nr 31 av IOGT
Upphörd
Härjedalens kommun
Ungdomstemplet Midsommarblomman, Mattmar


Åre kommun
Ungdomstemplet nr 231 Ungdomens framtid av TO, Rossbol, Lockne 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Ungdomstemplet nr 560 Julstjärnan av NTO, Vålbacken 1926 Upphörd
Östersunds kommun
Uppsatser från Wargentinskolan i Östersund, Treälvskolan i Lit i samband med Valrörelsen 1998


Östersunds kommun
URK vid Östersunds kommunala flickskola, (Ungdomens Röda Kors) 1925 Upphörd
Östersunds kommun
Utanede arbetarekommun
Upphörd
Ragunda kommun
Utanede konsumtionsförening, Kvarnbäcken
Upphörd 1931 Ragunda kommun
Vakternas Kamratklubb, VKK
Upphörd
Strömsunds kommun
Valet 1994, gruppförsändelser i Krokoms kommun


Krokoms kommun
Valet 1994, KvinnopartietValet 1998, blandatValet 1998, SocialdemokraternaValet 1998, tidningsurklippValet 2010Valhalls samfällighetsförening
Verksam
Krokoms kommun
Valla framtid


Östersunds kommun
Vallaskogens varukooperativ 1983? Upphörd 1995 Östersunds kommun
Vallsundsbrons förening
1977 Upphörd 1999 Östersunds kommun
Valne RLF- avd. 1945 Upphörd 1969 Krokoms kommun
Vandrarklubben Frisksport, Östersund
Upphörd 1984 Östersunds kommun
Vandrarklubben Östersund 1976 Verksam
Östersunds kommun
Vandrings-turist och kulturleden, Trondheimsfjorden -Österbotten 1973


Vandringsrättare inom Jämtlands län
Upphörd

Vaplans Folketshusförening 1928 Verksam
Krokoms kommun
Vaplans mekaniskas sjuk- och begravningskassa, se Sv. Metallindustriarbetareförbundet, avd. 54 verkstadsklubb, Vaplan


Krokoms kommun
Vaplans SDUK 1927 Upphörd
Krokoms kommun
Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb 1943 Verksam
Krokoms kommun
Vaplans vedsågareförening 1948 Upphörd
Krokoms kommun
Wargentinskolans IF / ÖHAL:s IF, Östersund
Verksam
Östersunds kommun
Vattudalens Biodlarförening 1976

Strömsunds kommun
Vattudalens FCO
Upphörd
Strömsunds kommun
Vattvikens ångsågsförening upa 1902 Upphörd 2008 Bergs kommun
Vedjeöns bygdegårdsförening / Folkets hus 1951 Upphörd
Strömsunds kommun
Vedjeöns vägbelysningsförening
Upphörd
Strömsunds kommun
Velocipedklubben Framåt, Mattmar


Åre kommun
Vemdalen/Vemhåns fotbollsklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemdalens IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemdalens jaktskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemdalens kooperativa handelsförening u.p.a. 1915 Upphörd
Härjedalens kommun
Vemdalens LS av SAC 1916 Upphörd 1990-tal Härjedalens kommun
Vemdalens resoklubb
Upphörd 1966 Härjedalens kommun
Vemdalens ridklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemdalens Rödakorskrets, se lev. från Härjedalens kulturnämnd 1937

Härjedalens kommun
Vemdalens S-förening 1927 Upphörd
Härjedalens kommun
Vemdalens skoterklubb, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemhåns avdelning av CKF 1948 Upphörd
Härjedalens kommun
Vemhåns bygdegårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemhåns IK, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vemhåns missionsförening av EFS 1920 Upphörd 1972 Härjedalens kommun
Vemhåns Rödakorskrets 1941 Verksam
Härjedalens kommun
Vemhåns S-förening 1946 Upphörd 1999 Härjedalens kommun
Vemhåns socialdemokratiska kvinnoklubb 1959 Upphörd 1966 Härjedalens kommun
Verdandis Jämtlandsdistrikt 1984 Upphörd 1988
Verkstadsklubben på Forsbergs Industri AB, Krokom 1973 Upphörd 1994 Krokoms kommun
Verkstadsklubben vid NNP-maskin AB, Östersund
Upphörd
Östersunds kommun
Verkstadsklubben vid Nylunds smide 1975

Östersunds kommun
Verkstadsklubben vid SF Industri AB, Gällö
Upphörd 1993 Bräcke kommun
Vi Unga i Gällö


Bräcke kommun
Vi Unga, Lillhärdal, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Vigge avd. av Centern
Upphörd
Bergs kommun
Vigge bygdegårdsförening 1957 Verksam
Bergs kommun
Vigge CKF avdelning
Upphörd 1995 Bergs kommun
Vigge industriförening 1933 Upphörd
Bergs kommun
Vigge lantmannaförening u.p.a. 1907 Upphörd
Bergs kommun
Vigge lutherska missionsförening av EFS 1908 Upphörd 1983 Bergs kommun
Vigge nya tröskförening 1940 Upphörd 1944 Bergs kommun
Vigge sågbolag / sågförening 1931 Upphörd 1970 Bergs kommun
Vigge tjurförening 1930 Upphörd 1977 Bergs kommun
Wigge tröskförening


Bergs kommun
Vigge västra bryggförening 1905 Upphörd 1954 Bergs kommun
Vigge västra skördeförening 1943 Upphörd 1972 Bergs kommun
Wigge-Mo-Kvitsle och Dalåsens lutherska söndagsskoleförening 1889 Upphörd
Åre kommun
Wilhelm Molunds personarkiv


Krokoms kommun
Winifred Ross personarkiv


Östersunds kommun
Vinklumpens vägsamfällighet, Hotagen


Krokoms kommun
Vinter-OS, presentations- och informationshandlingarVision sektion 31 Jämtland 1986 Verksam
Östersunds kommun
Visir i Härjedalen, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1978

Härjedalens kommun
Vita Bandet Krokom-Nälden 1908 Upphörd 2003 Krokoms kommun
Vita bandets lokalavdelning, Alsen
Verksam
Krokoms kommun
Vita Bandets lokalavdelning, Strömsund
Upphörd
Strömsunds kommun
Vita Bandets lokalavdelning, Sundsjö 1930 Upphörd 1979 Bräcke kommun
Vita Bandets lokalförening, Lit 1924 Upphörd
Östersunds kommun
Vitvattnets LS 1918 Upphörd
Bergs kommun
Wåle och Finnäs elektriska förening


Bräcke kommun
Vårdförbundets avd i Jämtlands län 1977 Verksam

Vägföreningen Backen-Libäcken, Norra Lit 1963

Östersunds kommun
Vägsamfälligheten Handog - Näverede kraftverk 1960 Verksam
Östersunds kommun
Vägverkets tjänstemannaförening VVT-Z, Östersund


Östersunds kommun
Välgörenhetsföreningen Tomtarna 1895 Upphörd
Östersunds kommun
Välje Baptistförsamling 1862 Upphörd 1984 Åre kommun
Vällvikens bryggförening u.p.a 1905 Upphörd 1952 Åre kommun
Vänsjö bygdegårdsförening 1949 Verksam
Härjedalens kommun
Vänsjö bysåg 1899

Härjedalens kommun
Vänsjö LS 1939 Upphörd 1975 Härjedalens kommun
Vänsjö socialdemokratiska arbetarekommun 1950 Upphörd
Härjedalens kommun
Vänsterpartiet i Krokom
Verksam
Krokoms kommun
Vänsterpartiet Jämtland
Verksam

Vänsterpartiet Östersund


Östersunds kommun
Vänstertrafikkommittén
Upphörd

Värmlandsgillet i Jämtland 1923 Upphörd 2010 Östersunds kommun
Väst-Jämtlands lokalavdelning av MHF 1954


Västanbergs byggnadsförening, Vigge 1910 Upphörd 1950 Bergs kommun
Västbygdens kooperativa handelsförening 1914 Upphörd 1960 Krokoms kommun
Västbygdens kooperativa mejeriförening 1929 Upphörd
Krokoms kommun
Västbyns vattenledningsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Västerövsjö SDUK, Bräcke 1932 Upphörd
Bräcke kommun
Västjämtlands fredsförening 1982 Upphörd 2001 Åre kommun
Västjämtlands kretsloge av IOGT-NTO
Upphörd 2007
Västjämtlands Rödakorskrets 1940 Verksam
Åre kommun
Västnors sågverksförening upa 1896 Upphörd 1944 Bergs kommun
Västra Alsens Fröodlinsförening upa


Krokoms kommun
Västra Brunflo frisinnade landsförening 1908 Upphörd
Östersunds kommun
Västra Föllinge lantmannaförening 1907 Upphörd
Krokoms kommun
Västra Föllinge mjölkkontrollförening
Upphörd
Krokoms kommun
Västra Härjedalens brukshundsklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Västra Härjedalens Kristliga förening af unga kvinnor, KFUK


Härjedalens kommun
Västra Härjedalens lärarförening av Sv. Allmänna folkskollärarföreningen 1923

Härjedalens kommun
Västra Härjedalens SSU, Funäsdalen 1968 Upphörd 1970 Härjedalens kommun
Västra Jämtlands FBU-förening 1921


Västra Jämtlands köpmannaförening 1907 Upphörd
Åre kommun
Västra Jämtlands Travklubb
Verksam

Västra Undersåkers lantmannaförening
Upphörd
Åre kommun
Yrkesutbildningens lärarförening Z-län 1948 Upphörd 1990
Ytterbergs arbetarekommun/ s-förening 1957 Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterbergs byförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterbergs IF 1954

Härjedalens kommun
Ytterbergs LS 1922 Upphörd 1972 Härjedalens kommun
Ytterbergs mjölkkontrollförening 1930 Upphörd 1943 Härjedalens kommun
Ytterbergs pensionärsförening avd. 24 av SPF 1944 Verksam
Härjedalens kommun
Ytterbergs skifteslag / Ytterbergs vägbyggnadskommitté 1899 Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterbergs skytteförening 1955 Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterbergs tjurförening 1912 Upphörd 1975 Härjedalens kommun
Ytterhogdals andelstvättstugeförening 1942 Upphörd 1980 Härjedalens kommun
Ytterhogdals avd 38 av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund SFRF 1949 Vilande
Härjedalens kommun
Ytterhogdals avd. av Centern 1944 Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterhogdals avd. av SLU
Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterhogdals avd. av Ungdomens röda kors


Härjedalens kommun
Ytterhogdals byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals Folketshusförening byggnadsförening upa 1938 Verksam
Härjedalens kommun
Ytterhogdals frisinnade förening 1908 Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterhogdals godtemplares byggnadsaktiebolag 1886 Upphörd 1913 Härjedalens kommun
Ytterhogdals hembygdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals husmodersförening 1946 Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterhogdals Idrottsklubb 1921

Härjedalens kommun
Ytterhogdals jaktskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals kår av Frälsningsarmén
Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterhogdals lottakår
Upphörd
Härjedalens kommun
Ytterhogdals motorklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals Rödakorskrets 1921 Verksam
Härjedalens kommun
Ytterhogdals scoterklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals SDUK/SSU 1940

Härjedalens kommun
Ytterhogdals skol-IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals skoterklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals socialdemokratiska förening, se Föreningshandlingar från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterhogdals Vi Unga, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Ytterocke bad- och tvättstugeförening ek. förening, Mattmar
Ytterocke Bad och Tvätt, Ytterocke
1968 Upphörd 1991 Åre kommun
Ytterå Bio, se Logen nr 352 Bifrost av IOGT, Ytterån


Krokoms kommun
Ytterå konsumtionsförening 1907 Upphörd 1962 Krokoms kommun
Ytterå tvättstugeförening u.p.a. 1947 Upphörd 1985 Krokoms kommun
Ytterå-Näldens friförsamling av SMF 1885 Upphörd 1973 Krokoms kommun
Ytterån-Vaplans sportklubb 1947 Upphörd
Krokoms kommun
Ytteråns Baptistförsamling 1884 Upphörd 1967 Krokoms kommun
Ytteråns socialdemokratiska arbetarekommun 1949 Verksam
Krokoms kommun
Ytteråns Vitabandsavdelning
Upphörd
Krokoms kommun
Yxskaftkälens avd. av Bondeförbundet 1944 Upphörd 1961 Strömsunds kommun
Yxskaftkälens avd. av SLU
Upphörd
Strömsunds kommun
Z:52 lokalavdelning av Svenska Facklärareförbundet 1990 Upphörd 1995
Z-kretsen av Riksföreningen för lärare i ekonomiska och tekniska ämnen (RET)
Upphörd 1990
Z-länsförening av Svenska Livräddningssällskapet, Simfrämjandet, se Ola Byströms klippsamling rörande bad och simningZ-lärarnas samarbetsråd (LR, SRL, SL) 1969 Upphörd

Åflo Lantmannaförening u.p.a., Offerdal 1908 Upphörd 1936 Krokoms kommun
Åkersjö och Högru Såg- och Hyvlareförening 1914

Krokoms kommun
Åkersjöns och Högruns elektriska distributionsförening upa, Skärvången


Krokoms kommun
Åkersjöns skidklubb
Upphörd
Krokoms kommun
Ångermanlands gille i Östersund 1946 Verksam
Östersunds kommun
Ångermanälvens distrikt av Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet 1922 Upphörd

Ånns husmodersförening Hem och Samhälle 1944 Upphörd 1991 Åre kommun
Ånns kooperativa handelsförening 1915 Upphörd 1963 Åre kommun
Ånns lottagrupp


Åre kommun
Ånns missionsförsamling av SMF 1914 Upphörd 1943 Åre kommun
Ånnsjöns fiskeförening 1939 Upphörd 1958 Åre kommun
Åre bobsleighklubb


Åre kommun
Åre curlingklubb, se Åre curlingklubb / Åredalens curlingklubb 1914 Upphörd 1965 Åre kommun
Åre curlingklubb / Åredalens curlingklubb 1952 Vilande
Åre kommun
Åre goodtemlars sjukkassa


Åre kommun
Åre handelsförening 1918 Upphörd 1967 Åre kommun
Åre husmodersförening Hem och Samhälle 1952 Upphörd 1995 Åre kommun
Åre kommunorganisation av Centerpartiet 1972 Verksam
Åre kommun
Åre konstförening 1977 Verksam
Åre kommun
Åre kretsloge


Åre kommun
Åre lokalavdelning av MHF 1959 Upphörd
Åre kommun
Åre lottakår 1943 Upphörd
Åre kommun
Åre Rödakorskrets 1936 Upphörd 2004 Åre kommun
Åre S-förening se arkiv12789 1947 Upphörd
Åre kommun
Åre sjukhus patientförening 1973 Upphörd 1984 Åre kommun
Åre skyttegille 1894

Åre kommun
Åre slalomklubb 1935 Verksam
Åre kommun
Åre socialdemokratiska arbetarkommun
Verksam
Åre kommun
Åre socialdemokratiska kvinnoklubb 1950 Upphörd 1965 Åre kommun
Åre Turistförening 1972 Verksam
Åre kommun
Åre västra socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd
Åre kommun
Åre-Duveds socialdemokratiska kvinnoklubb
Upphörd 1995 Åre kommun
Åreavdelningen av Studieförbundet Vuxenskolan
Verksam
Åre kommun
Åredalens folkhögskola 1938 Verksam
Åre kommun
Åreföretagarna
Upphörd
Åre kommun
Åreskutans markägare / Åreskutans förening


Åre kommun
Ås avd. av Centerns Ungdomsförbund, CUF 1943

Krokoms kommun
Ås centerkvinnor 1945 Upphörd 2010 Krokoms kommun
Ås fredsförening 1895 Upphörd
Krokoms kommun
Ås goodtemplares byggnadsförening 1887

Krokoms kommun
Ås goodtemplares sjukkasseförening 1884 Upphörd 1889 Krokoms kommun
Ås handelsförening
Upphörd 1964 Krokoms kommun
Ås hembygdsförening 1981 Verksam
Krokoms kommun
Ås IF 1921 Verksam
Krokoms kommun
Ås JUF
Upphörd
Krokoms kommun
Ås kyrkokör 1888 Verksam
Krokoms kommun
Ås lantmannaförening 1892

Krokoms kommun
Ås lokalkommitté av Sv. Nykterhetsförbundet 1890

Krokoms kommun
Ås mejeriförening upa
Upphörd
Krokoms kommun
Ås missionsförsamling av SMF 1919 Upphörd 1927 Krokoms kommun
Ås och Rödöns hästavelsförening upa
Upphörd
Krokoms kommun
Ås rödakorskrets 1940 Upphörd 2012 Krokoms kommun
Ås schack-klubb 1953

Krokoms kommun
Ås skyttegille 1893

Krokoms kommun
Ås socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1928 Verksam
Krokoms kommun
Ås socialdemokratiska kvinnoklubb 1954 Upphörd 1958 Krokoms kommun
Ås SSU 1976

Krokoms kommun
Åsarna amatörsällskap
Upphörd
Bergs kommun
Åsarna bridgeklubb 1954

Bergs kommun
Åsarna centerpartiavdelning
Upphörd
Bergs kommun
Åsarna CKF-avdelning 1948

Bergs kommun
Åsarna curlingklubb
Upphörd
Bergs kommun
Åsarna fiskevårdsförening 1942 Vilande
Bergs kommun
Åsarna gymnastikförening 1952 Vilande
Bergs kommun
Åsarna hembygdsförening 1949 Verksam
Bergs kommun
Åsarna idrottsklubb 1924 Verksam
Bergs kommun
Åsarna rödakorskrets 1942 Verksam
Bergs kommun
Åsarna socialdemokratiska arbetarekommun 1925 Upphörd
Bergs kommun
Åsarna socialdemokratiska kvinnoklubb 1952 Upphörd 1966 Bergs kommun
Åsbygdens Ryttarförening
Verksam
Krokoms kommun
Åsens jaktlag, Lit


Östersunds kommun
Åsikten
Upphörd
Krokoms kommun
Åsrennarna 1988 Upphörd
Krokoms kommun
Åzö DFF 2002 Verksam
Krokoms kommun
Älvros Blåbandsförening
Upphörd 1952 Härjedalens kommun
Älvros byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Älvros fiskevårdsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros hembygdsförening 1925 Verksam
Härjedalens kommun
Älvros hästförsäkringsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros idrottsklubb 1931 Verksam
Härjedalens kommun
Älvros jaktskytteklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd 1961

Härjedalens kommun
Älvros kretsloge av IOGT 1904 Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros kvinnliga kyrkoförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros lokalavd. av Svenska landsbygdens studieförbund, SLS 1948 Upphörd 1951 Härjedalens kommun
Älvros lutherska missionsförening av EFS 1904 Upphörd 1987 Härjedalens kommun
Älvros Missionsförsamling 1886 Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros Rödakorskrets 1940 Upphörd 2000 Härjedalens kommun
Älvros SMU, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Älvros socialdemokratiska arbetarekommun
Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros SSU
Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros tjurförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Älvros tvätt- och badstuförening 1943 Upphörd 1979 Härjedalens kommun
Änge bio, Jämtlands Änge


Krokoms kommun
Änge byalag, Brunflo
Upphörd 2012 Östersunds kommun
Änge vägförening
Verksam
Krokoms kommun
Ängebygdens S-förening 1946 Upphörd
Krokoms kommun
Ängersjö byalag
Verksam
Härjedalens kommun
Ängersjö fiskevårdsförening
Upphörd
Härjedalens kommun
Ängersjö frys, ekonomisk förening 1960 Upphörd 1987 Härjedalens kommun
Ängersjö idrottsförening 1932 Verksam
Härjedalens kommun
Ängersjö LS 1939 Upphörd 1975 Härjedalens kommun
Ängersjö tvättstugeförening / Ängersjö bastuförening
Upphörd 2002 Härjedalens kommun
Ängersjö-Vänsjö filmklubb 1957 Upphörd
Härjedalens kommun
Ängersjö-Vänsjö skyttegille


Härjedalens kommun
Äspnäs SDUK Fredsliljan
Upphörd 1970 Strömsunds kommun
Öhns avd. av CKF / SLKF 1943 Upphörd 1983 Strömsunds kommun
Öjarens kristliga ungdomsförening av EFS
Verksam
Strömsunds kommun
Öjarns Arbetarekommun


Strömsunds kommun
Öjingsvallsvägens intresseförening 1987

Härjedalens kommun
Ösjö syförening, se Gustaf Risbergs personarkiv


Bräcke kommun
Östansjö arbetarekommun 1918

Bergs kommun
Östansjö byggnadsförening u.p.a.
Upphörd
Bergs kommun
Östansjö bystuga, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Östansjö SDUK, se även Östansjö arbetarekommun 1915 Upphörd
Bergs kommun
Österede arbetarekommun


Ragunda kommun
Östersund-Frösö föräldra- och lärarförening 1945

Östersunds kommun
Östersund-Frösö golfklubb 1947 Verksam
Östersunds kommun
Östersund-Frösö kretsloge av IOGT 1926 Upphörd 1971 Östersunds kommun
Östersund-Frösö lottakår 1929 Upphörd
Östersunds kommun
Östersund-Frösö nykterhetsvänners samarbetskommitté 1952 Upphörd
Östersunds kommun
Östersund-Frösö scoutkår
Verksam
Östersunds kommun
Östersund-Frösö slalomklubb 1951 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds 200-årsjubileum


Östersunds kommun
Östersunds 4 H -klubb


Östersunds kommun
Östersunds Accordion Club 1951 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds arbetareinstitut 1898 Upphörd 1965 Östersunds kommun
Östersunds Arbetareklubb 1895

Östersunds kommun
Östersunds arbetares musikförening 1915 Upphörd 1918 Östersunds kommun
Östersunds arbetsstuga 1899 Upphörd 1942 Östersunds kommun
Östersunds avd. 24 av Slöjdlärarnas Riksförbund 1954 Upphörd 1973 Östersunds kommun
Östersunds avd. av Centerpartiet 1946 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds avd av CUF 1942 Vilande
Östersunds kommun
Östersunds avd. av Sveriges pensionärsförbund, SPF 1977 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds avdelning av CKF 1963

Östersunds kommun
Östersunds barnensdagsförening
Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds Blåbandsförening 1886 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds brandkårs IF


Östersunds kommun
Östersunds civilförsvarsförening 1937 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds CUF-krets


Östersunds kommun
Östersunds Curlingklubb 1945 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Cykelklubb (ÖCK) 1966 Upphörd 1985 Östersunds kommun
Östersunds djurskyddsförening


Östersunds kommun
Östersunds Engrossistförening 1923 Upphörd 1980 Östersunds kommun
Östersunds Evangeliska Predikantförbund, (Östersunds Kristna Samarbetsråd, ÖKS)
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds fackliga och socialdemokratiska organisationers samarbetskommitté 1942 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds Fallskärmsklubb 1958 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Filateli- och vykortsförening 1927 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds filmamatörer , ÖFA
Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds filmstudio


Östersunds kommun
Östersunds Finlandsgille 1978 Upphörd 2008 Östersunds kommun
Östersunds flygklubb
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds FN-förening 1977 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds FNL-grupp
Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds folkdansgille 1954 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds fotbollsklubb, ÖFBK 1902 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds FPU-avdelning


Östersunds kommun
Östersunds fredsförening


Östersunds kommun
Östersunds Frimärksungdom


Östersunds kommun
Östersunds frisinnade förening 1905 Upphörd 1934 Östersunds kommun
Östersunds frisinnade ungdomsförening 1930 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds frisksportklubb 1938 Vilande
Östersunds kommun
Östersunds fältbiologer
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds förenade arkeologer 1998 Upphörd 2003 Östersunds kommun
Östersunds Första majblommekommitté


Östersunds kommun
Östersunds gammeldansgille (ÖGDG) 1948 Upphörd 2000 Östersunds kommun
Östersunds godtemplares byggnadsaktiebolag 1885 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Godtemplares Idrottsförening ,GIF 1957 Upphörd 1997 Östersunds kommun
Östersunds goodtemplars bibliotek 1894 Upphörd 1959 Östersunds kommun
Östersunds goodtemplars manskör 1907 Upphörd 1937 Östersunds kommun
Östersunds Guideförening 1982 Upphörd 2013 Östersunds kommun
Östersunds gymnasieförbund Lyran 1864 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Gymnastikförening 1973 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds gångklubb
Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds handelsresandeförening


Östersunds kommun
Östersunds herrfrisörklubb 1955 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds Hundungdom
Vilande
Östersunds kommun
Östersunds Hushållningsförenings Aktiebolag 1870 Upphörd 1873 Östersunds kommun
Östersunds husmodersförening Hem och Samhälle 1925 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds Ishockeyklubb, ÖIK 1965 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Kammarmusiksällskap


Östersunds kommun
Östersunds kommunkrets av IOGT-NTO 1971 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds kompaniofficerssällskap 1896

Östersunds kommun
Östersunds kompaniofficerssällskap (ÖKOS) 1896

Östersunds kommun
Östersunds konstklubb 1944 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Konståkningsklubb, ÖKK 1957 Upphörd 1983 Östersunds kommun
Östersunds konsumentgille 1910 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds konsumtionsförening 1909 Upphörd 1966 Östersunds kommun
Östersunds konsumtionsförening 5 distr. i Ås 1919 Upphörd
Krokoms kommun
Östersunds kretsloge av IOGT 1907 Upphörd 1926 Östersunds kommun
Östersunds Kristliga alliansförbund 1939 Upphörd 1982 Östersunds kommun
Östersunds kvinnliga beredskapskommitté
Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds kvinnliga bilkår 1948

Östersunds kommun
Östersunds kvinnliga Rödakorskår 1942 Upphörd 1962 Östersunds kommun
Östersunds kvinnliga samarbetskommitté 1952 Upphörd 1965 Östersunds kommun
Östersunds kvinnliga telefontjänstemannaförening 1918 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds kår av Frälsningsarmén, stamkåren 1898 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds landstormsförening 1921 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds landstormspojkar (U23) 1930 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds Lions Club Brunkullan
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds lokalavd. av IOGT:s studieförbund 1950 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds lokalavd. av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1974 Upphörd 1998 Östersunds kommun
Östersunds lokalavdelning av Lärarförbundet , Z 3 1991 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds lokalavdelning av Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, 1927 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds lokalavdelning av NBV, se även IOGT:s studieförbund 1950 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds lokalavdelning av Sveriges Lärarförbund 1966 Upphörd 1990 Östersunds kommun
Östersunds lokalförening av läroverkslärarnas riksförbund (LR) 1910 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds LRF-avdelning 1929 Upphörd 1971 Östersunds kommun
Östersunds LS av SAC
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds läsesällskap 1871 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds manliga gymnastikförening, ÖMGF


Östersunds kommun
Östersunds missionsförsamling av SMF 1877 Upphörd 1973 Östersunds kommun
Östersunds missionsförsamlings juniorer av SMF 1915

Östersunds kommun
Östersunds missionsförsamlings söndagsskolekommitté


Östersunds kommun
Östersunds missionsförsamlings ungdom av SMF 1883 Upphörd 1973 Östersunds kommun
Östersunds moderata kvinnoförening 1919 Upphörd 1937 Östersunds kommun
Östersunds motorcykelklubb (ÖMCK) 1970 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds musikerförening se arkiv 11002 Sv. Musikerförbundet avd. 23, Östersund 1907
1919 Östersunds kommun
Östersunds musiksällskap 1894 Upphörd ca 1904 Östersunds kommun
Östersunds naturvårdsfförening


Östersunds kommun
Östersunds norra socialdemokratiska kvinnoklubb 1961 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds nykterhetsförbund


Östersunds kommun
Östersunds nykterhetsvänners värmestuga


Östersunds kommun
Östersunds orienteringsklubb 1971 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds orkesterförening 1918 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds polisförening 1951

Östersunds kommun
Östersunds praktiska realskolas Ungdomens Rödakorsförening, URK 1930 Upphörd 1966 Östersunds kommun
Östersunds resoklubb


Östersunds kommun
Östersunds Rödakorskrets 1915 Upphörd 2005 Östersunds kommun
Östersunds Rödakorskår 1934 Upphörd 1988 Östersunds kommun
Östersunds Rödakorskårs Ungomens rödakorsförening, URK 1963

Östersunds kommun
Östersunds Rödakorsstuga 1951 Upphörd 1989 Östersunds kommun
Östersunds S-förening 1903 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds samaritförening 1948 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds schacksällskap 1885

Östersunds kommun
Östersunds SDUK 1923 Upphörd 1959 Östersunds kommun
Östersunds SDUK Facklan 1936 Upphörd 1970 Östersunds kommun
Östersunds SDUK Oden 1932 Upphörd 1937 Östersunds kommun
Östersunds SDUK Viljan 1908 Upphörd 1916 Östersunds kommun
Östersunds Segelflygklubb
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds simsällskap 1913 Upphörd 1956 Östersunds kommun
Östersunds simsällskaps byggnadsförening u.p.a. 1938 Upphörd 1975 Östersunds kommun
Östersunds skidlöpareklubb (ÖSK) 1900 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds skyttegille ÖSG 1880 Vilande
Östersunds kommun
Östersunds skyttekrets


Östersunds kommun
Östersunds Snöskoterklubb 1961 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds socialdemokratiska arbetarekommun 1972 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds socialdemokratiska broderskapsgrupp 1947 Upphörd
Östersunds kommun
Östersunds socialdemokratiska idrottsklubb 1983

Östersunds kommun
Östersunds socialdemokratiska kvinnoklubb 1921 Upphörd 1960 Östersunds kommun
Östersunds socialdemokratiska tjänstemannaförening 1948 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Soroptimistklubb 1960 Upphörd 2008 Östersunds kommun
Östersunds Stadsmission 1971 Upphörd 1991 Östersunds kommun
Östersunds sångarbröder 1922 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds södra scoutkår av Sveriges scoutförbund (SFS)§ 1958

Östersunds kommun
Östersunds södra socialdemokratiska kvinnoklubb 1961 Upphörd 1968 Östersunds kommun
Östersunds teaterförening 1933 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds teaterverkstad 1970 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds Telemark Club 1988 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds tennisklubb
Verksam
Östersunds kommun
Östersunds tjänstemannaförening 1893 Upphörd 1959 Östersunds kommun
Östersunds Vitabandsavdelning 1905 Upphörd 2003 Östersunds kommun
Östersunds västra socialdemokratiska kvinnoklubb 1961 Upphörd 1996 Östersunds kommun
Östersunds Zontaklubb 1989 Verksam
Östersunds kommun
Östersunds östra S-förening 1982 Upphörd 2001 Östersunds kommun
Östersunds östra socialdemokratiska kvinnoklubb 1961 Verksam
Östersunds kommun
Östersundsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront 1972 Upphörd
Östersunds kommun
Östersundsgymnasterna 1924 Verksam
Östersunds kommun
Östersundskretsen av SSU / Östersunds SSU-krets 1953 Upphörd
Östersunds kommun
Östersundskretsen av Sveriges allmänna folkskollärareförening 1894 Upphörd 1946 Östersunds kommun
Östersundskretsen av Sveriges småskollärarförbund (SSLF) 1918 Upphörd 1967 Östersunds kommun
Östersundskören 1909 Upphörd
Östersunds kommun
Östersundsområdets lokalavdelning av Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS 1959 Upphörd
Östersunds kommun
Östersundsortens krets av SLU 1945 Upphörd
Östersunds kommun
Östersundsortens mejeriförening u.p.a.
Upphörd
Östersunds kommun
Östersundspostens journalistklubb


Östersunds kommun
Östersundssektionen av Mellersta Norrlands möbelhandlareförening


Östersunds kommun
Östersundssektionen av Svenska spaniel- och retrieverklubben
Upphörd
Östersunds kommun
Östra Havsnäs byförening
Verksam
Strömsunds kommun
Östra Härjedalens biologiska förening ÖHBF 1976 Upphörd 2012 Härjedalens kommun
Östra Härjedalens brukshundsklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Östra Härjedalens lottakår, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Östra Härjedalens lärareförening 1906 Upphörd 1937 Östersunds kommun
Östra Härjedalens naturvårdsförening, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Östra Lits kooperativa handelsförening
Upphörd 1960 Östersunds kommun
Östra Storsjöbygdens Hushållningsgille, överförd till ÖLAÖverammer / Borgvattnets socialdemokratiska förening 1938 Upphörd 2005 Ragunda kommun
Överammer SDUK 1930 Upphörd 1956 Ragunda kommun
Överhogdals avdelning av Landsbygdspartiet Bondeförbundet


Härjedalens kommun
Överhogdals byalag, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Överhogdals IF, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Överhogdals kooperativa handelsförening 1917 Upphörd 1966 Härjedalens kommun
Överhogdals lokala samorganisation, LS av SAC 1917

Härjedalens kommun
Överhogdals snöskoterklubb, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Övre Härjedalens byggnads- och skogsarbetarsyndikat
Upphörd
Härjedalens kommun
Övre Härjedalens lokalavdelning av Sveriges Lärarförbund Z 7 1967 Upphörd 1974 Härjedalens kommun
Övre Härjedalens lottakår, se lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun
Övre Härjedalens Naturvårdsförening, se Föreningshandlingar lev. från Härjedalens kulturnämnd


Härjedalens kommun