Skip to main content

Fjällgård

 

Fjällgård 1924

Vi har glädjande nog fått in ytterligare handlingar från Fjällgård, det ålderdomshem för samer som KMA (Kvinnliga Missions Arbetare) drev under större delen av förra seklet. De nyinkomna handlingarna innehåller bland annat ritningar och färgprover från inredningen.

Article Navigation