Skip to main content

Search

Välkommen till Föreningsarkivet i Jämtlands län

Öppet

Måndag: 10.00 — 16.00
Tisdag: 10.00 — 20.00
Onsdag: 10.00 — 16.00
Torsdag: 10.00 — 16.00
Fredag: 10.00 — 12.30
(Under fredagar är besöksplatsen öppen men endast Föreningsarkivet har framtagning av originalhandlingar) 


Här en liten film om vad du kan göra på Föreningsarkivet:

Vad är Föreningsarkivet?

Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde läsa och skriva. I och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medveten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud av kurser, föreläsningar och workshops.

Tillsammans med Riksarkivet; Landsarkivet i Östersund, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik; NCK,  Jämtlands läns Fornskriftssällskap och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare finns vi på ”Arkivet i Östersund”,  Arkivvägen 1 i Östersund .

Välkommen till ett öppet arkiv!