Skip to main content

Search

Välkommen till Föreningsarkivet i Jämtlands län

 

Din berättelse behövs

Tid i förändring

Lämna in handlingar


Här en liten film om vad du kan göra på Föreningsarkivet:

Vad är Föreningsarkivet?

Här bevaras handlingar efter föreningar, organisationer och enskilda personer.  Besöksplatsen, där du får hjälp av kunnig och tjänstvillig personal, är öppen för allmänheten måndag till fredag. Originalhandlingarna kan du beställa fram till läsesalen. Utöver att forska själv kan du också ta del av föreläsningar, kurser och andra aktiviteter med kulturhistoriskt innehåll.  

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening med uppdrag att bevara, tillgängliggöra, dokumentera och sprida kunskap om Jämtlands och Härjedalens historia.  Vi är länets regionala enskilda arkiv och finansieras genom bidrag från Region Jämtland Härjedalen, medlems-intäkter och projekt.

Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde läsa och skriva. I och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medveten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Välkommen till ett öppet arkiv!