Skip to main content

Search

Välkommen till Föreningsarkivet i Jämtlands län

Sommartider

Juni, juli, augusti är det sommartider med öppet tisdag-torsdag 10-15. Under tiden 18/7-15/8 finns ingen personal från Föreningsarkivet på plats. I stället hjälper kollegorna från Landsarkivet till. Vill du beställa fram handlingar till den här tiden måste du göra det före den 12/7!

Öppettider från 29 augusti

måndagar, onsdagar och torsdagar: 10-16
tisdagar: 10-20
fredagar: 10-12.30 (endast Föreningsarkivet har öppet, Riksarkivet har stängt)

Observera att det kommer vara helt stängt tisdag-onsdag 6-7 september på grund av personalutbildning.


Här en liten film om vad du kan göra på Föreningsarkivet i Jämtlands län:

Vad är Föreningsarkivet?

Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde läsa och skriva. I och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medveten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud av kurser, föreläsningar och workshops.

Tillsammans med Riksarkivet; Landsarkivet i Östersund, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik; NCK,  Jämtlands läns Fornskriftssällskap och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare finns vi på ”Arkivet i Östersund”,  Arkivvägen 1 i Östersund .

Välkommen till ett öppet arkiv!