Skip to main content

Search

Välkommen till Föreningsarkivet i Jämtlands län

Öppet

Måndag: 10.00 — 16.00
Tisdag: 10.00 — 20.00
Onsdag: 10.00 — 16.00
Torsdag: 10.00 — 16.00
Fredag: 10.00 — 12.30

Sommartider

5 juni stängt
6 juni stängt
7 juni öppet 10.00 — 15.00
8 juni öppet 10.00 — 15.00

Därefter har vi sommaröppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 10.00 — 15.00

För tillgänglighet utanför öppettider, kontakta foreningsarkivet@faj.se

Under tiden 3/7-3/8 finns ingen personal alls från Föreningsarkivet på plats. I stället hjälper kollegorna från Landsarkivet till. Vill du beställa fram handlingar från Föreningsarkivet till ett besök den här tiden måste du göra det före den 3/7!

Från och med den 4 september återgår vi till ordinarie öppettider.


Här en liten film om vad du kan göra på Föreningsarkivet:

Vad är Föreningsarkivet?

Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde läsa och skriva. I och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medveten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud av kurser, föreläsningar och workshops.

Välkommen till ett öppet arkiv!