Skip to main content

Search

Utgivningar

De olika titlarna finns att köpa på Arkivet i Östersund. Har du inte möjlighet att komma in, kan du kontakta oss på foreningsarkivet[at]faj.se så skickar vi hem böckerna till dig mot ett tillägg av porto.

Tid i Förändring (2022) 195 kr

Årtiondena runt sekelskiftet utgör en viktig gräns för övergången från ett traditionellt bondesamhälle till ett mer modernt samhälle i Jämtland-Härjedalen. På kort tid genomfördes förändringar som på många sätt kommit att ligga till grund för det samhälle vi har idag. I det här samlingsverket presenteras ett antal artiklar som speglar denna utveckling.

Artiklarna utgår från arkivmaterial från hantverks- och mejeriföreningar, nykterhetsrörelsen, fack- och politiska föreningar och kooperationen. Alla har på sitt sätt bidragit till både förändringar och förbättringar i samhället på både lokalt och nationellt plan.

Finns att köpa i bokaffärer i Östersund, på Jamtli och hos oss på Arkivvägen 1. Vi kan även skicka per post, men då tillkommer porto på 55 kr.

Enskilda arkiv (2018) 272 kr

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara arkiv från föreningar och verksamheter, och dessutom göra de tillgängliga för allmänhet och forskare. I den enskilda arkiven finns stora mängder av arkivmaterial samlat: mötesprotokoll och deltagarlistor varvas med personliga brev och privata handlingar, verksamhetsberättelser och redogörelser för arrangemang med klippböcker och fotoalbum. I denna bok står de enskilda arkivens särart i fokus med avseende på såväl innehåll som struktur och arbetssätt.

Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetare med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv.

Människors mötesplatser: föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län (2014) 240 kr

Människors Mötesplatser handlar om föreningslivets framväxt, husen man byggde, vad som har skett där och vad som händer idag. I boken berättas om arbete och gemenskap, samverkan och solidaritet – om söndagsskola, skördefester, dans, bio, studieverksamhet och mycket mer.

Dansminnen: moderna möten – magiska kvällar (2008) 195 kr

Som det har dansats! På logar, bygdegårdar och dansbanor. Under större delen av 1900-talet växte intresset för dans. Vals och snoa, foxtrot, bugg och disco. I dag står många danslokalerna övergivna, den stora dansepoken har klingat av. Men spåren finns ännu kvar, inte minst i form av minnen hos dem som en gång dansat, spelat och arrangerat.

Beredskapstid: en arkivmapp med glimtar från andra världskriget (2004) 75 kr

Under åren 1939–1935 rasade andra världskriget runt om i världen, en period som i Sverige även kallas för beredskapstiden eller beredskapsåren. Trots att Sverige inte var indraget i kriget kom det ändå att påverka det vardagliga livet på många sätt. Ransonering av bl a livsmedel, textilier och skor infördes. Vid gränsen var försvarsberedskapen hög. Olika former av hjälparbeten och insamlingar ordnades till nödlidande i våra grannländer. Det är några exempel på vad kriget kom att innebära för många av landets invånare.

Arkivmappen Beredskapstid innehåller kopior på handlingar som ger exempel på hur livet i Sverige kunde vara under beredskapsåren. Dokumenten berör i första hand vardagslivet och de visar på den rådande tidsandan.

Rum för kvinnor: Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund 1903–2003 (2003) 50 kr

I februari 1903 bildades Stiftelse för Pauvres Honteux i Östersund. Namnet i sig markerade en ovanlig kombination av fattigdom och börd. Stiftelsen skulle hjälpa fattiga änkor och döttrar av ämbetsmanna- och borgarklasserna. Till sin hjälp hade man bildat en fond som skulle finansiera stöd och hjälp till dessa kvinnor. En ny filantropisk verksamhet hade startat i Östersund. 

 

Historia på riktigt! Arkivpedagogik i praktiken (2001) 175 kr

”Det här är historia på riktigt!” är en vanlig kommentar från ungdomar som fått närkontakt med arkiven. de senaste åren har allt fler elever och lärare fått denna möjlighet. En ny värld har öppnat sig för dem som upptäckt arkiven via de skolprojekt som genomförts runt om i Sverige. I Historia på riktigt! kan man läsa om erfarenheter och resultat av det arkivpedagogiska arbetet vid några av landets arkiv. Här kan arkivpersonal och lärare också få praktiska tips och idéer om hur arkiven kan användas i undervisningen – från förskola till vuxenundervisning. 

Det ekonomiska samarbetets historia: en inventering av ekonomiska föreningar Jämtlands län 1866—1993 (1996) 50 kr

Syftet med inventeringen är att kartlägga förekomsten av ekonomiska föreningar i vårt län samt att sammanfatta deras utveckling och diskutera betydelsen av kooperation i ett historiskt perspektiv. Ladda ner som pdf

 

 

Pappor ger järnet och lägger i en högre växel (1996) 95 kr

Detta är en bok med Pappan i centrum. 1995 intervjuades 36 småbarnspappor i Jämtlands län. Frågorna handlade om graviditet, ultraljud, förlossning, föräldraledighet, familjeliv och samliv – allt sett ut ett manligt perspektiv. Livet som pappa skildras ur olika synvinklar. Barn och familjeliv är ett av få områden i livet där kvinnor under lång tid haft en dominerade position. Sakta har männen brutit ny mark och skapat egna ideal. Boken är skriven i en tid då pappor tydligt börjat visa ett starkt engagemang och en vilja att vara nära sina barn. 1995 var det viktigt att inte vara ”den gamla sortens pappa”.

Livstycken (1993) 250 kr

I Livstycken presenterar 43 kvinnor från 17 till 93 år sina liv, tankar och erfarenheter. Följ med på en vandring genom 1900-talets kvinnoliv från 1920-talets till framtiden. Möt rallardottern, konstnären, prästfrun, gymnasietjejen, bondmoran, lärarinnan, egenföretagaren och ”skräddarens dotter”. Drömmar, förhoppningar och krass verklighet i en härlig blandning. 

 

HUR – en skriftserie av Föreningsarkivet i Jämtlands län och Landsarkivet i Östersund

HUR nr 1 (1985) slutsåld: Ladda ner som pdf
HUR nr 2, Tema: fattiga och sjuka (1987)
slutsåld: Ladda ner som pdf
HUR nr 3, Tema: Amerikafällan, Anton Swansons dagböcker 1906-1914 (1989)
slutsåld: Ladda ner som pdf
HUR nr 4, Tema: föreningsliv (1991)
75 kr
HUR nr 5, Tema: kvinnors historia (1994)
slutsåld: Ladda ner som pdf
HUR nr 6, Tema: samer (2000)
slutsåld: Ladda ner som pdf
HUR nr 7, Tema: Röda Korset minns (2001)
75 kr 

Inventeringar av föreningslivet i Jämtland-Härjedalens kommuner, 20 kr

Byggnadsinventering Berg Ladda ner som pdf
Byggnadsinventering Härjedalen Ladda ner som pdf
Byggnadsinventering Östersund Ladda ner som pdf
Föreningsinventering Berg, tre delar Del 1 som pdf, Del 2 som pdf, Del 3 som pdf
Föreningsinventering Härjedalen, 3 delar slutsåld: Del 1 som pdf, Del 2 som pdf, Del 3 som pdf
Föreningsinventering Krokom Del 1 som pdf, Del 2 som pdf
Föreningsinventering Strömsund Ladda ner som pdf
Föreningsinventering Åre Ladda ner som pdf
Föreningsinventering Östersund, fyra delar: Del 1 som pdf, Del 2 som pdf, Del 3 som pdf, Del 4 som pdf
Föreningsinventering Bräcke Ladda ner som pdf

Rapporter från Föreningsarkivet i Jämtlands län, 25 kr

Föreningen i byn (1992) Ladda ner som pdf
Kvinnoröster i föreningslivet (1992) Ladda ner som pdf
Skriv kvinna, skriv (1992) Ladda ner som pdf
Ungdomars röster (2003) Ladda ner som pdf
Mathantverkare (2009) Ladda ner som pdf
Under vajande fanor (2010) Ladda ner som pdf
Våra medsystrar som bo på lifvets skuggsida (2013) Ladda ner som pdf
Fånga rörelsen för samtiden och framtiden (2014) Ladda ner som pdf
Demokrati, dialog och delaktighet – om vägar in i Arkivet (2019) Ladda ner som pdf