Skip to main content

Search

Verksamhet

Föreningsarkivet i Jämtlands län är föreningslivets eget arkiv i länet. Vi är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. I arkivet bevaras människors tankar, idéer och intressen från 1800-talets stora folkrörelser via 1900-talets breda föreningsliv fram till våra dagar. Du hittar handlingar från drygt 4 500 föreningar hos oss! Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud inom vår programverksamhet.

Verksamheten styrs av våra stadgar, den nuvarande kulturplanen samt genom årsvisa avtal med Region Jämtland Härjedalen. Verksamheten stöds av Kulturrådet.

Tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, Fornskriftssällskapet och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare finns vi på ”Arkivet i Östersund”, Arkivgatan 1 i Östersund. Här har vi läsesalar och erbjuder en rad hjälpmedel och personal som hjälper dig att finna det material du söker. Vi erbjuder också årligen ett 50-tal föreläsningar och kurser. 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020