Skip to main content

Verksamhet

Föreningsarkivet i Jämtlands län är föreningslivets eget arkiv i länet. Vi är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. I arkivet bevaras människors tankar, idéer och intressen från 1800-talets stora folkrörelser via 1900-talets breda föreningsliv fram till våra dagar. Du hittar handlingar från drygt 4 500 föreningar hos oss! Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud inom vår programverksamhet.

Verksamheten styrs av våra stadgar, den nuvarande kulturplanen inom Kultursamverkansmodellen samt genom årsvisa avtal med Region Jämtland Härjedalen.

Tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, Fornskriftssällskapet och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare  finns vi på ”Arkivet i Östersund”, Arkivgatan 1 i Östersund.

Vi har en gemensam information och gemensamma läsesalar och erbjuder en rad hjälpmedel och personal som hjälper dig att finna det material du söker.

Vi erbjuder även en omfattande programverksamhet. Läs mer om detta under publik verksamhet.

Genom det nationella och sektorsövergripande nätverket Arkivpedagogiskt Forum, har en definition av och  avsiktsförklaring för verksamhetsområdet arkivpedagogik tagits fram.  Läs mer om den här:  Arkivpedagogik, avsiktsförklaring 

Följande personer är engagerade i Föreningsarkivets styrelse. Ordförande kan kontaktas via ordf[at]faj.se

Styrelsen

Ordinarie ledamöter, valda av årsmötet

Bengt Bergqvist (Socialdemokraterna), ordförande
Lennart Wadensjö (Vänsterpartiet), vice ordförande
Ulrica Löfstedt, (Östersunds konståkningsförening), kassör
Jerker Bexelius (Gaaltije)
Svenbjörn Kilander (Socialdemokraterna)
Sara Grut (Åskören)
Jörgen Mårtensson (Teaterföreningen Arnljotspelen)

Utsedda av Region Jämtland Härjedalen

Bo Oskarsson
Maria Nerpin

Suppleanter

Jean-Pierre Levy (Alliance Francaise)
Bo-Örjan Försth (ABF)
Nils Lindberg (SSU)

Jenny Persson (Region Jämtland Härjedalen)
Tahar Khalfallah (Region Jämtland Härjedalen)

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018