Skip to main content

Search

Lämna in handlingar

Föreningsarkivet i Jämtlands län förvaltar arkiv från drygt 4 500 föreningar, både från aktiva och nedlagda föreningar. Genom att samla sina handlingar på Föreningsarkivet försäkrar sig föreningen om att materialet hålls samlat, bevaras i säkra lokaler och hålls tillgängligt för alla som behöver få åtkomst till dem. Vi tar gärna emot ditt arkiv också! 

Att tänka på före leverans

Om föreningen själv rensat, sorterat och paketerat materialet ordentligt, kostar det ingenting att lämna in handlingar. Om man däremot inte har gjort detta, tar Föreningsarkivet ut en avgift för leveransen. Avgiften avgörs av hur många timmar vi uppskattar att vi måste lägga ner på materialet. Nedlagda föreningar, som saknar ekonomi, tar vi dock emot utan kostnad. Vill ni låna ett rum här på Arkivet för att kunna sitta ner tillsammans och arbeta med handlingarna går det bra!

Innan en förening gör sin första leverans skriver vi ett avtal oss emellan, där vi gör klart vad som ska gälla framöver. Om något behöver få sekretess t ex anges detta i avtalet.  Vi är också tacksamma om ni hjälper oss att skriva en historik, en beskrivning, av er förening som vi kan publicera i den nationella arkivdatabasen, NAD. Vi behöver också få veta om er förening t ex haft ett annat namn tidigare, eller om den slagits ihop med någon annan förening. 

Råd och hjälp

Föreningsarkivet hjälper gärna till med råd och hjälp med uppordningsarbetet. Föreningar som vill rensa och sortera sitt material för att lämna in det till Föreningsarkivet kan kostnadsfritt använda grupprum på Arkivet.

Vill föreningen få ännu bättre koll på sin information kan vi upprätta  en dokumenthanteringsplan för de föreningar som önskar det. En dokumenthanteringsplan visar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan rensas bort. 

Kontakt för leverans och rådgivning

063-10 06 07
foreningsarkivet[at]faj.se