Skip to main content

Search

Årsmöte

Årsmötet 2024 kommer att äga rum den 15 april I Totohallen på Travet i Östersund. 

Anmälan, nomineringar och motioner ska sändas senast den 15 mars till e-post till foreningsarkivet@faj.se. Lokalföreningar (föreningar med enskilda individer som medlemmar) har rätt att sända ett ombud, Distriktsföreningar (föreningar med andra föreningar som medlemmar) får sända två.

Kallelse till årsmöte 2024

Nomineringslista 2024

Handlingar inför mötet kommer att finnas för nedladdning på Föreningsarkivets hemsida, senast två veckor före mötet.

Protokoll Föreningsarkivets årsmöte 2023

Mycket välkommen!