Skip to main content

Search

Dokumentera

”Även det svagaste bläck är starkare än minnet”.

Att dokumentera vår tid och värld är viktigt för att vi gemensamt ska minnas vad som hänt och kunna skriva historia. Vill du bidra till vårt skriftliga kulturarv genom att dokumentera? Läs En handledning till hur man kan arbeta med uppteckningar och intervjuer och fundera på vad du vill dokumentera. Se gärna förslagen nedan. När du är klar kan du välja att bevara dokumentationen på Föreningsarkivet för evig tid. 

Coronapandemin

Till dig som arbetar inom Bemannia- Corona - Nyheter

Inställda evenemang, digitala satsningar, restriktioner och rekommendationer. Coronapandemin har påverkat vår värld enormt mycket på kort tid. Hur har det på verkat dig? Hur har det påverkat din förening? Har du fått mer att göra? Har du fått mindre att göra? Vad har blivit bättre, lättare och roligare? Vad har blivit sämre, tyngre och tråkigare? Vi har hört berättas om en hyresgästförening som arrangerade Melodikrysset i trapphuset och en gymnasieförening som flyttat ut sina möten till lägerelden. Hur och vad har ni gjort? Skriv ner din berättelse och skicka in den till foreningarkivet[at]faj.se

Tänk också på att skriva utförligt i verksamhetsberättelser och protokoll, så det här året verkligen dokumenteras på många sätt för framtiden.

Minns beredskapstiden

Andra världskriget och beredskapstiden påverkade Jämtland-Härjedalen, även om kriget aldrig kom hit. 2020 var det 75 år sedan det blev fred. I arkiven finns det dokument från hela länet som berättar om spioner, censur, arbetsläger, flyktingar, ransonering med mera. Har du hört andra berätta om hur det var? Eller minns du själv? Vill du ta vidare på mer? Börja dokumentera! Jobba själv eller tillsammans med andra. Kanske är det dags att via telefon intervjua gamla moster? Det finns en inspelningsapp i smarta telefoner som möjliggör distansintervjuer.

Arkivet kan hjälpa till med 

  • En inspelad föreläsning om beredskapstiden i Jämtland-Härjedalen, så du kommer igång. Kontakta oss så får du länken.
  • Utlån av temaväskor med kopior av lokalt arkivmaterial.

Vill ni kanske jobba med dokumentation i formen av en kamratcirkel? Vi har tagit fram en studieplan som ni kan ta hjälp av. Du hittar den här: Kamratcirkel_Dokumentation