Skip to main content

Search

Dokumentera

”Även det svagaste bläck är starkare än minnet”.

Att dokumentera vår tid och värld är viktigt för att vi gemensamt ska minnas vad som hänt och kunna skriva historia. Vill du bidra till vårt skriftliga kulturarv genom att dokumentera? Läs En handledning till hur man kan arbeta med uppteckningar och intervjuer och fundera på vad du vill dokumentera. Se gärna förslagen nedan. När du är klar kan du välja att bevara dokumentationen på Föreningsarkivet för evig tid. 

Minns beredskapstiden

Andra världskriget och beredskapstiden påverkade Jämtland-Härjedalen, även om kriget aldrig kom hit. I arkiven finns det dokument från hela länet som berättar om spioner, censur, arbetsläger, flyktingar, ransonering med mera. Har du hört andra berätta om hur det var? Eller minns du själv? Vill du ta vidare på mer? Börja dokumentera! Jobba själv eller tillsammans med andra. Kanske är det dags att via telefon intervjua gamla moster? Det finns en inspelningsapp i smarta telefoner som möjliggör distansintervjuer.

Arkivet kan hjälpa till med 

  • En inspelad föreläsning om beredskapstiden i Jämtland-Härjedalen, så du kommer igång. Kontakta oss så får du länken.
  • Utlån av temaväskor med kopior av lokalt arkivmaterial.

Vill ni kanske jobba med dokumentation i formen av en kamratcirkel? Vi har tagit fram en studieplan som ni kan ta hjälp av. Du hittar den här: Kamratcirkel_Dokumentation