Skip to main content

Search

Sök i Nationella Arkivdatabasen

I Jämtland och Härjedalen har föreningsaktiviteterna varit livliga. Att ordna elektricitet och vatten, bygga samlingshus, ploga vägar, spela fotboll, verka för rösträtt och nykterhet eller för en bättre miljö – har skett i föreningens form. Spår av dessa aktiviteter och tankar finns kvar i protokoll, kassaböcker, fotografier, brev och människors minnen. I Föreningsarkivet finns material bevarat från ungefär 4 500 av länets föreningar.

För att söka efter arkiv, går du till den Nationella Arkivdatabasen (NAD). Sidan öppnas i nytt fönster. Härifrån kan du se vad som finns i princip alla arkiv i Sverige, inte bara från Föreningsarkivet i Jämtlands län. Du kan dock inte se själva materialet. För det behöver du komma till oss.

Hur gör jag för att söka i NAD?

  • Ange namnet på den förening du söker. Du kan också välja att söka bara på t ex ”Valsjöbyn”. Då får du upp alla arkiv från föreningar med Valsjöbyn i namnet.
  • Ibland måste sökningen vara precis, men om du skriver * före och efter ditt sökord kan du få fler och förhoppningsvis bättre träffar
  • Under ”Förvarande institution” väljer du Föreningsarkivet i Jämtlands län.
  • Under ”Typ” väljer du ”Arkiv”

När du väl fått upp det arkiv du sökt efter:

  • Klicka på föreningens namn (blåmarkerad eftersom det är en länk)
  • Klicka sedan på ”Förteckning” så ser du vad arkivet innehåller.
  • Genom att klicka på rubriken under titel, får du mer information om vad som finns i just den volymen. Ibland finns flera volymer inom en rubrik.

Efterforskningar

För att titta på arkivmaterialet är du välkommen till Arkivvägen 1 i Östersund. Du är alltid välkommen att själv komma till oss och forska i arkiven helt utan kostnad. Det finns personal på plats som kan hjälpa dig att söka efter det du vill hitta. Om du däremot vill ge oss i uppdrag att söka efter uppgifter i arkiven åt dig, gör vi detta mot en kostnad av 150 kr/15 min.

Obs: Tänk på att vi förvarar en del material på depå. Om du vill vara säker på att vi har det material du söker på plats i huset när du kommer, måste du kontakta oss dagen före så vi hinner hämta det.

Kopiering, skanning och utskrifter

Du kan få hjälp  med både kopiering, skanning och utskrifter när du besöker oss på Arkivvägen 1 i Östersund. I läsesalen finns en skanner som du är välkommen att använda. Bilderna sparar du enkelt på ett usb-minne.