Skip to main content

Search

GDPR

2018 trädde en ny personuppgiftsförordning i kraft, GDPR (general data protection regulation). Det är en gemensam lagstiftning för hela EU som syftar till att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen har blivit nödvändig eftersom vi idag hanterar en stor mängd personinformation digitalt, och tidigare lagstiftning har inte reglerat detta på ett tillräckligt bra sätt.

Tyvärr florerar en mängd rykten och farhågor kring GDPR. En del föreningar har vänt sig till oss och undrat om de ska rensa i sina arkiv. Olika företag har också kommit med erbjudande på billiga dokumentförstörare. MEN – Vi vill vara väldigt tydliga med att sådana drastiska åtgärder inte behövs! Man får fortsätta spara på personuppgifter! Kasta inte bort dem! Medlemsregister, startlistor, adresser och så vidare är ju nödvändigt för att bedriva föreningsverksamhet. Samtidigt behöver många föreningar bli uppmärksamma på att det är personuppgifter man hanterar, och att detta inte kan ske slentrianmässigt. Har du frågor om detta – ring eller e-posta oss!

Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida. Nedan ser du också en liten film av radarparet Susanne och Susanne vid Malmö Stadsarkiv, som illustrerar hur man kan tänka kring GDPR.