Skip to main content

Search

Yttrande Arkivutredningen

Föreningsarkivet var officiell remissinstans för arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten – en  långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) och har nu skickat in sitt svar.

I betänkandet finns en rad goda förslag som, om de genomförs, kommer att innebära en väsentlig förstärkning av det enskilda arkivområdet både när det gäller ekonomi och status. Föreningsarkivet har i sitt yttrande fokuserat på det faktum att arkivens användning och arkivens användare fått alltför liten plats i betänkandet, och beklagar att arkiven som institutioner inte tydligare synliggörs som kulturinstitutioner. 

Du kan läsa Föreningsarkivets yttrande här

Article Navigation